FANHDI 100ui/ml - PROSPECT

Prospectul pentru FANHDI 100ui/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: FANHDI 100ui/ml
Substanța activă: FACTOR VIII DE COAGULARE
Concentrația: 1000ui
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11483_11.03.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb. x 1 seringa preumpluta x 10 ml solv. + 1 canula + 2 tampoane cu alcool
Cod cim: W43393001
Firma producătoare: INSTITUTO GRIFOLS S.A. - SPANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11482-11482-11483/2019/01                                    

Anexa 1

 

                                                                                                                                                                      Prospect 

 
 
 
 
 

Fanhdi  250 UI, 500 UI și 1000 UI, pulbere şi solvent pentru soluţie injectabilă 

Factor VIII de coagulare uman 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. 

Acest  medicament  a  fost  prescris  numai  pentru  dumneavoastră.  Nu  trebuie  să-l  daţi  altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră 

Dacă  manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă  medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 
Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Fanhdi și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să vi se administreze Fanhdi  

3.

 

Cum să vi se administreze Fanhdi  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Fanhdi  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 
1. CE ESTE FANHDI ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 
 

Fanhdi este furnizat ca pulbere pentru soluţie injectabilă conţine 250, 500 sau 1000 UI de factor VIII 
de  coagulare  uman  pe  flacon.  (Notă  UI  este  pentru  unitatea  internaţională,  o  măsură  standard  de 
activitate). 
 
Odată reconstituit cu cantitatea corespunzătoare de solvent (apă pentru preparate injectabile), fiecare 
flacon conţine 25, 50 sau 100 UI de FVIII/ml. 
 
Fanhdi este unul din medicamentele grupului numit factori de coagulare. 
 
Fanhdi este utilizat pentru tratamentul şi prevenirea hemoragiilor la pacienţii cu hemofilie A (deficit 
congenital de factor VIII). Aceşti pacienţi nu au suficient factor VIII funcţional. Fanhdi este utilizat 
pentru a creşte cantitatea de factor VIII în sânge, permiţând astfel coagularea sângelui. 
 
Acest produs poate fi utilizat în managementul de deficit dobândit de factor VIII. 

 
 
2. CE TREBUIE SĂ ŞTIŢI

 

ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE FANHDI 

 
Nu utilizaţi Fanhdi 
 

Dacă  sunteţi  alergic  la  factorul  de  coagulare  VIII  uman  sau  la  oricare  dintre  celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6). 

 


Page 2
background image

 

2

-

 

Dacă nu aţi fost pe deplin instruiţi cum să vă injectaţi singur de către medicul  dumneavoastră 
sau de către asistenta medicală pe hemofilie. 

 
Dacă doriţi informaţii detaliate, întrebaţi-vă medicul. 

 
Atenţionări şi precauţii 
 

 

Rareori,  este  posibil  să  aveţi  o  reacţie  anafilactică  (o  reacţie  alergică  severă  bruscă),  cum  ar  fi 

erupţii cutanate, senzaţie de apăsare în piept, ameţeli, greaţă, sau senzaţie de ameţeală atunci 
când  staţi  în  picioare.  Dacă  apar  aceste  simptome,  trebuie  să 

opriţi  imediat  utilizarea

 

produsului şi să vă adresaţi medicului dumneavoastră. 

 

 

Medicul dumneavoastră ar trebui să facă anumite teste pentru a se asigura că doza de Fanhdi care 

vi se administrează este suficientă pentru a atinge şi menţine un nivel adecvat de factor VIII şi 
a opri astfel orice sângerare. 

 

 

Dacă  sângerarea  nu  este  controlată  cu  Fanhdi,  consultaţi-vă  medicul  imediat.  Este  posibil  să  fi 

dezvoltat inhibitori de factor VIII, aceştia sunt anticorpi care blochează efectul de coagulare a 
factorului  VIII.  Medicul  dumneavoastră  vă  va  efectua  unele  teste  pentru  a  confirma  dacă 
inhibitori sunt prezenţi în sânge. 

 

Avertizare specială de siguranţă 
 

 

Când medicamentele sunt fabricate din sânge sau plasmă umană, anumite măsuri sunt puse în aplicare 
pentru a preveni transmiterea infecţiilor la pacienţi. Acestea includ: 

 

selecţia atentă a donatorilor de sânge şi plasmă pentru a se asigura că cei cu risc de transmitere a 

infecţiilor sunt excluşi,  

 

testează fiecare donare şi rezervele de plasmă pentru depistarea existenţei virusurilor/infecţiilor, 

 

 includerea  unor  etape  în  procesul  de  prelucrare  a  sângelui  sau  a  plasmei  care  pot  inactiva  sau 

elimina virusurile.  

 
În  ciuda  acestor  măsuri,  atunci  când  medicamente  preparate  din  sânge  sau  plasmă  umană  sunt 
administrate, posibilitatea de transmitere a infecţiei nu poate fi exclusă în totalitate. Acest lucru este 
valabil şi în cazul virusurilor necunoscute sau nou apărute sau alte tipuri de infecţii. 
 
Măsurile  luate  sunt  considerate  eficace  în  cazul  virusurilor  încapsulate,  cum  ar  fi  virusul 
imunodeficienţei  umane  (HIV),  virusul  hepatitei  B  şi  a  virusului  hepatitei  C,  şi  în  cazul  virusului 
neîncapsulat al hepatitei A. Dar ele pot fi de valoare limitată împotriva virusurilor fără acoperire cum 
este parvovirusul B19.  
 
Infecţia  cu  parvovirusul  B19  poate  fi  gravă  pentru  femeile  însărcinate  (infecţie  fetală)  şi  pentru 
persoanele  ale  căror  sistem  imunitar  este  scăzut  sau  care  au  anumite  tipuri  de  anemie  (de  exemplu 
siclemie sau anemie hemolitică). 
 
Medicul dumneavoastră ar trebui să recomande să luaţi în considerare vaccinarea împotriva hepatitei 
A şi B, dacă primiţi în mod regulat produse derivate din factor VIII pe bază de plasmă umană. 
 
Se recomandă ca de fiecare dată când primiţi o doză de Fanhdi numele şi numărul de lot al produsului 
să fie înregistrat în scopul de a menţine o evidenţă a loturilor utilizate. 
 
A se vedea de asemenea, punctul 4. 
 

Fanhdi împreună cu alte medicamente 
 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  luaţi,  aţi  luat  recent  sau  s-ar  putea  să  luaţi 
orice alte medicamente.  
 


Page 3
background image

 

3

Nu sunt cunoscute interacţiuni ale produsului Fanhdi cu alte medicamente. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Pe baza apariţiei rare a hemofiliei A la femei, experienţa în ceea ce priveşte utilizarea  factorul VIII de 
coagulare uman în timpul sarcinii şi alăptării nu este disponibilă. 
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  pentru  recomandări  înainte  de  a  lua  orice 
medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 
 

Nu există semne potrivit cărora Fanhdi poate afecta capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi 
utilaje. 
 
 

3. CUM SĂ VI SE ADMINISTREZE FANHDI 

 
Produsul trebuie să fie administrat pe cale intravenoasă. Rata de administrare trebuie să fie 3 ml/min şi 
niciodată mai mult de 10 ml/min pentru a evita efectele secundare nedorite. 
 
Cantitatea  de  Fanhdi  ar  trebui  hotărâtă  în  funcţie  de  mai  mulţi  factori,  cum  ar  fi  greutatea,  starea 
dumneavoastră  clinică  şi  de  tipul  şi  severitatea  sângerării.  Medicul  dumneavoastră  va  calcula  doza, 
frecvenţa şi intervalele de administrare a produsului Fanhdi pentru a atinge nivelul necesar de factor 
VIII în sânge. 
 
Medicul dumneavoastră vă va spune durata tratamentului cu Fanhdi. 
Vi se va oferi un curs de formare complet înainte de a folosi Fanhdi, fără supravegherea spitalului. 

 

rugăm să faceţi referire la toate materialele de training sau contactaţi centrul local de hemofilie  pentru 
mai multe informaţii. 
 
Pentru a prepara soluţia: 
 
Asiguraţi-vă  că  lucraţi  în  condiţiile  cele  mai  adecvate  în  toate  etapele  procesului,  pentru  a  evita 
contaminarea produsului. 
 

1.

 

Încălziţi flaconul şi seringa, dar nu peste 30ºC. 

2.

 

Ataşaţi pistonul la seringa cu solvent. 

3.

 

Scoateţi filtrul din  ambalaj. Îndepărtaţi capacul din vârful seringii şi ataşaţi seringa pentru a 
filtra. 

4.

 

Eliminaţi adaptorul pentru flacon din ambalaj şi ataşaţi la seringă şi filtraţi. 

5.

 

Îndepărtaţi capacul flaconului şi ştergeţi dopul cu tampoanele furnizate. 

6.

 

Perforaţi dopul flaconului cu acul ajustor. 

7.

 

Transferaţi tot solventul din seringă în flacon. 

8.

 

Răsturnaţi uşor flaconul evitând formarea de spumă, până când produsul s-a dizolvat. A nu se 
agita. Ca şi în cazul altor soluţii parenterale, nu folosiţi în cazul în care produsul nu este corect 
dizolvat sau particulele sunt vizibile. 

9.

 

Separaţi  seringa/filtrul  de  rest  pentru  a  facilita  aspiraţia  ulterioară  a  soluţiei  şi  apoi  ataşaţi 
imediat setul seringă/filtru la flacon. 

10.

 

Întoarceţi flaconul cu capul în jos şi trageţi soluţia în seringă. 

11.

 

Pregătiţi locul injectării, separaţi seringa şi injectaţi  produsul, utilizând acul fluture furnizat. 
Ritmul  de  injectare  ar  trebui  să  fie  de  3  ml/min  într-o  venă  şi  nu  mai  mult  de  10  ml/min, 
pentru a evita reacţii vasomotorii. 

 
 
 


Page 4
background image

 

4

 

 
 
 

Nu reutilizaţi seturile de administrare.  
 
Resturile de produs nu trebuie să fie păstrate pentru utilizare ulterioară, şi nici stocate într-un frigider. 


Page 5
background image

 

5

 
Nu există date suficiente din studiile clinice pentru a recomanda 

utilizarea de Fanhdi la copiii 

mai 

mici de 6 ani. 

 
Dacă utilizaţi mai mult Fanhdi decât trebuie 
 

Nu au fost semnalate cazuri de supradozaj cu Fanhdi. Cu toate acestea, dacă aţi folosit Fanhdi mai 
mult decât necesar, consultaţI imediat medicul sau farmacistul. 

 
Dacă uitaţi să utilizaţi Fanhdi

 

 

 

Continuaţi imediat cu următoarea doză şi continuaţi la intervale regulate conform instrucţiunilor 

date de medicul dumneavoastră.  

 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa o doză uitată. 

 
 
4. REACŢII ADVERSE POSIBILE 
 

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În  cazuri  rare,  este  posibil  să  aveţi  unele  dintre  următoarele  reacţii  adverse  după  administrarea  de 
Fanhdi. Vă rugăm să 

contactaţi imediat medicul dumneavoastră

 dacă aveţi: 

 

 

mâncărime, reacţii locale la locul injectării (de exemplu, arsură şi înroşire trecătoare) 

 

reacţii  alergice  (de  exemplu  senzaţie  de  apăsare  în  piept/senzaţie  de  ameţeală,  greaţă  şi  uşoară 

scădere a tensiunii arteriale, care poate face să vă simţiţi ameţit atunci când sunteţi în picioare) 

 

gust ciudat în gură 

 

febră 

 

bătăi accelerate

 

ale inimii (tahicardie) 

 
Ocazional,  un 

şoc  anafilactic

  poate  apărea.  Dacă  observaţi  oricare  dintre  următoarele  simptome  în 

timpul  injectării/perfuzării,  întrerupeţi  injecţia/perfuzia  şi 

contactaţi  imediat  medicul 

dumneavoastră: 
 

 

senzaţie de apăsare în piept/stare de rău 

 

ameţeli 

 

hipotensiune arterială uşoară (o uşoară scădere a tensiunii arteriale cu ameţeli atunci când sunteţi 

în picioare) 

 

greaţă 

 

Reacţiile alergice la componentele produsului nu pot fi excluse în totalitate. Formarea de anticorpi de 
neutralizare a factorului VIII (inhibitori) este o complicaţie bine-cunoscută în tratamentul pacienţilor 
cu hemofilie A. Rezultatele studiului arată că cei care utilizează pentru prima dată factor VIII sunt în 
principal cei mai afectaţi. Veţi fi monitorizaţi cu atenţie pentru dezvoltarea acestor inhibitori. 

 

Pentru informaţii privind siguranţa virală, vezi pct. 2.

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau 
asistentei medicale. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect.

 

De asemenea, 

puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478- RO  
Tel: + 4 0757 117 259 

Fax: +4 0213 163 497

 

e-mail: 

[email protected]

  


Page 6
background image

 

6

 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament

 

 
 
5. CUM SE PĂSTREAZĂ FANHDI 
 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A nu se păstra la temperaturi de peste 30°C. A nu se congela. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare care este înscrisă pe eticheta flaconului şi pe cutie 
după EXP. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  dacă  observaţi  că  soluţia  este  tulbure  sau  are  depuneri.  În  general, 
soluţia este limpede sau uşor opalescentă. Dacă soluţia este tulbure sau prezintă modificări de culoare 
se aruncă. 
 
După reconstituire, produsul este stabilizat fizic şi chimic timp de 12 ore la 25 ºC. Din punct de vedere 
microbiologic, produsul ar trebui utilizat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul şi condiţiile de 
păstrare  înainte  de  utilizare  sunt  responsabilitatea  utilizatorului  şi  nu  trebuie  să  depăşească  în  mod 
normal 24 ore la 2 - 8 °C, cu excepţia cazului în care reconstituirea a avut loc într-un mediu controlat 
şi steril. 
 
Orice produs neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu cerinţele locale. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 

 
 
6. CONŢINUTUL AMBALAJULUI ŞI ALTE INFORMAŢII 

 

Ce conţine Fanhdi 

 
Substanţa activă este factorul VIII de coagulare uman. 
 
Fanhdi este prezentat sub forma de pulbere pentru soluţie injectabilă care conţine 250, 500 sau 1000 
UI  FVIII  de  coagulare  uman  pe  flacon.  Produsul  este  reconstituit  cu  10  ml  de  apă  pentru  preparate 
injectabile. 
 
Celelalte componente sunt histidină, albumină, şi arginină. 
 

Cum arată Fanhdi şi conţinutul ambalajului 

 
Flaconul  conţine  o  pulbere  albă  sau  galben  pal  şi  o  seringa  cu  apă  pentru  preparate  injectabile 
(solvent). 

 

Mărimea ambalajului: 1 flacon liofilizat, 1 seringă pre-umplută cu solvent si accesorii (adaptor pentru 
flacon, filtru, 2 tampoane cu alcool şi ac fluture). 
Nu toate mărimile de ambalaj pot fi comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
Instituto Grifols, S.A. 
Can Guasc, 2 - Parets del Vallès 
08150 Barcelona – SPANIA 

Acest prospect a fost revizuit în decembrie 2019. 


Page 7
background image

 

7

 
Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

 

 

Doze 
 

Dozarea şi durata terapiei de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de localizarea 
şi gravitatea sângerării şi de starea clinică a pacientului. 
 
Numărul de unităţi de factor VIII administrate este exprimat în  unităţi internaţionale (UI) care sunt în 
concordanţă cu standardul OMS curent pentru produsele conţinând factor VIII. Activitatea plasmatică 
a  factorului  VIII  este  exprimată  ca  procent  (relativ  la  plasma  umană  normală)  sau  în  unităţi 
internaţionale (relativ la un standard internaţional pentru factor VIII în plasmă). 
O unitate internaţională (UI) de activitate a factorului VIII este echivalentă cu activitatea unei cantităţi 
de factor VIII dintr-un mililitru de plasmă umană. Calculul dozei necesare de factor VIII este bazat pe 
descoperirea empirică a faptului că o unitate internaţională de factor VIII pe kg corp creşte activitatea 
factorului VIII cu cu 1,5% până la 2% din activitatea normală.  
 
Doza necesară este determinată utilizând următoarea formulă: 
Unităţi necesare = greutatea corporală (kg) x (%)(UI/dl) de factor VIII dorit x 0,5 
 
Cantitatea  de  administrat  şi  frecvenţa  administrării  ar  trebui  orientate  întotdeauna  spre  eficienţa 
terapeutică în cazurile individualizate. 
 
În  cazul  următoarelor  episoade  hemoragice,  activitatea  factor  VIII  nu  ar  trebui  să  scadă  sub  nivelul 
activităţii plasmatice date (în % sau UI/dl) în perioada respectivă. 
 
Următorul tabel poate fi utilizat pentru stabilirea dozelor în sângerări şi operaţii chirurgicale: 
 

Gradul hemoragiei/ 

Tipul intervenţiei chirurgicale 

Nivelul Factor VIII 

dorit (%) (UI/dl) 

Frecvenţa administrării (ore) 

Durata terapiei (zile) 

Hemoragie  

 

 

Hemartroza incipientă,  
hemoragie la nivelul musculaturii 
sau sângerări orale   

20 – 40 

Se repetă la fiecare 12 până la 24 ore. 
cel puţin 1 zi, până când episoadele 
hemoragice indicate de durere sunt 
rezolvate. 
 

Hemartorze extinse, sângerări  
la nivel muscular sau hematom   

30 – 60 

Perfuzia se repetă la fiecare 12 - 24 ore 
pentru 3 - 4 zile sau mai mult până când 
durerea şi dizabilitatea acută este 
rezolvată.  
 

Hemoragii esenţiale ca pot  
afecta viaţa   

60 – 100 

Perfuzarea se repetă la fiecare 8 până la 
24 ore, până când se rezolvă episodul 
acut. 

Chirurgie  

 

 

 

Minoră 
Incluzând extracţiile dentare  

30 – 60 

La fiecare 24 ore, pentru cel puţin 1 zi.  

Majoră 

80 – 100 

(pre - şi postoperator) 

Perfuzarea se repetă la fiecare 8 până la 
24 ore până la cicatrizare, apoi terapia 
se repetă pentru încă 7 zile pentru a 
menţine activitatea factorului VIII de 
30% până la 60% (UI/dl). 

 
 


Page 8
background image

 

8

În timpul tratamentului, este bine să fie luată în considerare determinarea corectă a nivelelor de factor 
VIII  la  calcularea  dozelor  care  trebuie  administrate  şi  la  stabilirea  frecvenţei  injectărilor.  În  cazul 
intervenţiilor  chirurgicale  importante,  monitorizarea  precisă  a  terapiei  de  substituţie  prin  analiza 
coagulării  (activitatea  factorului  plasmatic  VIII)  este  indispensabilă.  Pacienţii  pot  prezenta  variaţii 
interindividuale la răspunsul faţă de factorul VIII, având nivele diferite de revenire la normal şi timpi 
de înjumătăţire plasmatică prin eliminare diferiţi. 
Pentru profilaxia pe termen lung a sângerării la pacienţii cu hemofilie de tip A severă, dozele uzuale 
recomandate sunt 20-40 UI de factor VIII pe kg corp la intervale de 2-3 zile. În unele cazuri, mai ales 
la pacienţii mai tineri, sunt necesare intervale de dozare mai scurte sau doze mai mari. 
 
Pacienţii trebuie monitorizaţi în ce priveşte dezvoltarea inhibitorilor de factor VIII.  
 
Dacă  nivelele  plasmatice  de  factor  VIII  nu  sunt  atinse  sau  dacă  sângerarea  nu  e  controlată  cu  doza 
recomandată  în  acel  caz,  este  nevoie  de  un  test  pentru  identificarea  prezenţei  inhibitorilor  de  factor 
VIII.  
La pacienţi cu nivele crescute ale inhibitorilor, terapia cu factor VIII s-ar putea să nu fie eficientă şi 
trebuie luate în considerare alte opţiuni terapeutice. Tratamentul acestor pacienţi va fi instituit de către 
medici cu experienţă în tratamentul hemofiliei 
 
Datele provenite din studiile clinice sunt insuficiente pentru a recomanda utilizarea Fanhdi la copii cu 
vârsta sub 6 ani.