EMOCLOT 500 UI - PROSPECT

Prospectul pentru EMOCLOT 500 UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EMOCLOT 500 UI
Substanța activă: FACTOR VIII DE COAGULARE
Concentrația: 500 UI
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_6011_04.12.13.pdf
Ambalaj: Cutie cu un flac. din sticla neutra tip I cu dop din elastomer tip I continând pulbere, un flac. din sticla neutra tip I cu dop din elastomer tip I continând solvent, un set pentru reconstituire si administrare
Cod cim: W13336001
Firma producătoare: KEDRION S.P.A. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6011/2013/01                                                                Anexa 
                                                                                                                                                                       
Prospect 

 
 
 
 
 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

EMOCLOT 500 UI/10 ml pulbere şi solvent pentru soluţie perfuzabilă 

Factor VIII uman de coagulare plasmatic 

 

 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse,  adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 

1. 

Ce este EMOCLOT şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi EMOCLOT 

3. 

Cum să utilizaţi EMOCLOT 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează EMOCLOT 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

 

1.

 

Ce este EMOCLOT şi pentru ce se utilizează  

 
EMOCLOT este o soluţie de factor VIII de coagulare sanguină derivat din plasmă umană. Factorul VIII este 
o proteină care are o acţiune antihemoragică. 
 
EMOCLOT este utilizat pentru: 

 

tratamentul şi prevenția sângerărilor la pacienţii cu un deficit ereditar de activitate a factorului VIII 
(hemofilie A). 

 

tratamentul sângerării la pacienţii cu o activitate

 

secundară a factorului VIII în alte afecţiuni. 

 

tratamentul pacienţilor hemofilici care au dezvoltat anticorpi împotriva factorului VIII (inhibitori). 

 

 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi EMOCLOT 

 
Nu utilizaţi EMOCLOT  

dacă sunteţi alergic la factorul VIII uman sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 

medicament (enumerate la punctul 6).  
 

Atenţionări şi precauţii 

 

Înainte să utilizaţi EMOCLOT, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  
 
 
 


Page 2
background image

 

Reacţii alergice 

Sunt posibile reacţiile de hipersensibilitate de tip alergic cu  EMOCLOT. 
 
EMOCLOT conţine urme de proteine umane altele decât factor VIII. Dacă în timpul administrării 
medicamentului observaţi apariţia oricărui din următoarele simptome, întrerupeţi imediat perfuzia şi 
contactaţi medicul dumneavoastră deoarece aceste simptome pot fi semnele unei reacţii alergice: frisoane, 
urticarie generalizată, senzaţie de apăsare în piept, respiraţie şuierătoare, scăderea presiunii sanguine şi chiar 
reacţii alergice severe. 
 
În caz de şoc, trebuie avute în vedere standardele medicale curente pentru tratamentul şocului.  
 

Inhibitori  

În tratamentul pacienţilor cu hemofilie A, poate să apară o complicaţie datorită dezvoltării anticorpilor de 
neutralizare (inhibitori) ai factorului VIII. Cel mai mare risc de dezvoltare a inhibitoriilor este la începutul 
tratamentului, în primele 20 de zile de expunere; rareori, inhibitorii se pot dezvolta după primele 100 de zile 
de expunere.  
Cazurile de inhibitori recurenţi (titrare scăzută) au fost observate după schimbarea unui medicament cu 
factorul VIII cu altul, la pacienţii trataţi anterior cu peste 100 de zile de expunere, care au antecedente de 
dezvoltare de inhibitori. Prin urmare, se recomandă monitorizarea atentă a tuturor pacienților pentru apariția 
inhibitorilor ca urmare a oricărei schimbări de medicament. 
În timpul tratamentului veţi fi monitorizat cu atenţie pentru determinarea dezvoltării inhibitorilor, prin 
observaţii clinice şi teste de laborator corespunzătoare. 
 
Dacă valorile plasmatice anticipate ale activităţii factorului VIII nu sunt atinse, sau dacă sângerarea nu este 
controlată cu o doză corespunzătoare, trebuie efectuate teste pentru a determina prezența inhibitorilor 
factorului VIII. La pacienţii cu valori crescute ale inhibitorilor, este posibil ca tratamentul cu factor VIII să 
nu fie eficient, și trebuie luate în considerare alte opţiuni terapeutice. Gestionarea acestor pacienți trebuie să 
fie adresată către medici cu experiență în tratamentul pacienţilor cu hemofilie A și a celor cu inhibitori de 
factor VIII. 
 

Complicaţii legate de cateter 

Dacă este necesar un dispozitiv pentru acces venos central, trebuie luat în considerare riscul complicaţiilor 
incluzând infecţiile locale, bacteriemia şi tromboza la locul de cateterizare. 
 

Siguranţa virală 

În cazul medicamentelor obţinute din sânge uman sau plasmă umană, sunt adoptate anumite măsuri pentru a 
preveni transmiterea infecţiilor la pacienţi. Aceste măsuri includ: 

-

 

 selectarea atentă a donatorilor de sânge şi plasmă pentru a se asigura faptul că cei cu risc de 
transmitere a infecțiilor sunt excluși,  

-

 

 testarea fiecărei donări şi a rezervelor de plasmă (o colecție de câteva donări)  pentru semne de 
virusuri/infecţii,  

-

 

introducerea unor etape  în  prelucrarea sângelui sau plasmei, care pot  inactiva sau îndepărta 
virusurile.  

În ciuda acestor măsuri, când sunt administrate medicamente obţinute din sânge uman sau plasmă, 
posibilitatea de transmitere a   infecţiei nu poate fi exclusă  în totalitate. Această situaţie se aplică  şi în cazul 
virusurilor necunoscute, sau apărute recent sau altor tipuri de infecţii.  
 
Măsurile adoptate sunt considerate eficace împotriva virusurilor cu anvelopă precum virusul 
imunodeficienţei umane (HIV), virusul hepatitei B (VHB), virusul hepatitei C (VHC) şi împotriva virusurilor 
fără anvelopă al hepatitei A (VHA).  
 
Măsurile utilizate pot avea valoare limitată faţă de virusurile fără anvelopă cum este parvovirusul B19. 
Infecţia cu parvovirusul B19 poate fi gravă în cazul femeilor gravide (infecţie fetală) şi pentru persoanele al 
căror sistem imunitar este deprimat sau care suferă de anumite forme de anemie (de exemplu siclemie sau 
anemie hemolitică).  
 


Page 3
background image

 

Se recomandă insistent ca de fiecare dată când vi se administrează o doză de EMOCLOT, să se noteze 
denumirea şi numărul de serie al medicamentului, pentru a avea evidenţa seriilor administrate. 
 
Vaccinarea corespunzătoare ( hepatita A şi B ) trebuie luată în considerare în cazul pacienţilor care primesc 
în mod regulat/repetat  factor VIII de coagulare derivat din plasmă umană. 
 

Copii  

Nu există date specifice la copii şi adolescenți. 
 

Emoclot împreună cu alte medicamente 

 
Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să 
luaţi orice alte medicamente. 
 
Nu s-au raportat interacţiuni între factorul VIII de coagulare uman şi alte medicamente.  
 
Nu există date specifice la copii şi adolescenți. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

 

-

 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest 
medicament. 

 

Nu s-au efectuat studii

 

cu factorul VIII  asupra funcţiei de reproducere la animale. Având în vedere 

incidenţa scăzută a hemofiliei A la femei, nu există experienţă privind utilizarea factorului VIII în 
timpul sarcinii şi alăptării. Prin urmare, factorul VIII trebuie utilizat în timpul sarcinii şi alăptarii 
numai dacă este indicat în mod clar. 

 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor

  

EMOCLOT nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

EMOCLOT conţine sodiu 

Acest medicament conţine mai puţin de 4,1 mg de sodiu pe ml de soluție reconstituită (corespunzând la 41 
mg de sodiu pe flacon). A se lua în considerare de către pacienţii care urmează o dietă hiposodată. 
 

3. 

Cum să utilizați EMOCLOT 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi 
cu medicul dumneavoastră dacă nu sunteţi sigur.  
 

Doze 
 

Doza şi durata tratamentului de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de localizarea şi 
intensitatea sângerării, şi de starea dumneavoastră clinică.  
  

Tratament la nevoie 

Cantitatea de medicament care trebuie administrată şi frecvenţa administrării trebuie să fie determinate în 
funcție de răspunsul dumneavoastră clinic. 
 

Prevenirea  

Pentru o prevenire pe termen lung a sângerării  la pacienţii cu hemofilie A severă,  dozele uzuale sunt de 20 
până la 40 UI (unități internaționale) de factor VIII pe kg

 

corp, la intervale de 2 sau 3 zile. În unele cazuri, în 

special la pacienţii tineri, pot fi necesare intervale  mai scurte între doze sau doze mai mari.  
 


Page 4
background image

 

Trebuie să fiţi atent monitorizat pentru posibila dezvoltare  de inhibitori ai factorului VIII prin observații 
clinice corespunzătoare

 

şi teste de laborator. 

 
Pe parcursul tratamentului, este necesară o determinare adecvată a nivelurilor de factor VIII pentru a 
determina doza care trebuie administrată și frecvența perfuziilor repetate. În special, în cazul intervențiilor 
chirurgicale majore, este indispensabilă monitorizarea precisă a terapiei de substituție prin intermediul 
testelor de coagulare (activitatea factorului VIII plasmatic). 
 

Utilizarea la copii  
 

Siguranţa şi eficacitatea EMOCLOT la copii cu vârsta sub 12 ani nu au fost încă stabilite.

 

Pentru adolescenți 

(12-18 ani) doza pentru fiecare indicaţie este administrată în funcţie de greutatea corporală.

 

 
Mai multe informaţii despre doze şi durata tratamentului sunt prezentate la sfârșitul acestui prospect, 
la secțiunea  destinată medicilor şi profesioniştilor din domeniul sănătăţii. 

 

Instrucţiuni pentru utilizare corectă 

 
Produsul trebuie să fie administrat pe cale intravenoasă prin injectare sau perfuzare lentă. 
 
În cazul injectării intravenoase, este recomandat să se administreze în 3-5 minute, verificând pulsul şi 
întrerupând administrarea sau scăzând viteza de administrare dacă rata pulsului creşte. 
 
Rata perfuziei trebuie să fie evaluată pentru fiecare pacient. 
 
Se vor utiliza numai seturile de injectare/perfuzare furnizate, deoarece eşecul tratamentului poate să apară ca 
urmare a absorbţiei factorului VIII pe suprafaţa internă a unui  echipament.  
 

Incompatibilităţi

: în absenţa studiilor privind compatibilitatea, EMOCLOT nu trebuie amestecat cu alte 

medicamente. 
 

Reconstituirea pulberii cu solventul

:  

 

1.

 

aduceţi flaconul cu pulbere şi flaconul cu solvent la temperatura camerei; 

2.

 

această temperatură trebuie menținută pe toată durata procesului de reconstituire (cel mult 10 
minute);   

3.

 

îndepărtaţi capacele de protecție ale flacoanelor cu pulbere şi solvent; 

4.

 

curăţaţi suprafaţa dopurilor ambelor flacoane cu alcool; 

5.

 

deschideţi ambalajul dispozitivului desfăcând capacul superior, trebuie acordată atenție să nu atingeţi 
interiorul (fig. A); 

6.

 

nu scoateţi dispozitivul din ambalaj; 

7.

 

întoarceţi cutia dispozitivului cu susul în jos şi introduceţi vârful ascuţit din plastic prin dopul 
flaconului cu solvent astfel încât partea albastră a dispozitivului să fie conectată la flaconul cu 
solvent (fig. B); 

8.

 

prindeţi ambalajul dispozitivului de marginile sale şi scoateţi dispozitivul fără să-l atingeți (fig. C);  

9.

 

asigurați-vă că flaconul cu pulbere este așezat pe o suprafață sigură, răsuciţi sistemul cu susul în jos 
astfel încât flaconul cu solvent să ajungă deasupra dispozitivului;  apăsați adaptorul transparent în 
dopul flaconului cu pulbere astfel încat vârful ascuţit din plastic să treacă prin dopul flaconului cu 
pulbere; solventul va fi aspirat în mod automat  în flaconul cu pulbere (fig. D); 

10.

 

după transferul solventului deșurubați partea albastră a sistemului de transfer, la care este atașat 
flaconul cu solvent, și scoateți-l (fig. E); 

11.

 

agitați ușor flaconul până la dizolvarea completă a pulberii (fig. F); 

12.

 

nu  agitaţi energic, trebuie evitată spumarea. 

 
 
 
 


Page 5
background image

 

 
 
 
 
 

fig. A 

fig. B 

 

 

fig. C 

fig. D 

 

 

fig. E 

fig. F 

 

 

 

 

 

 
 

Administrarea soluţiei 

 
După reconstituire, soluția poate conține câteva filamente mici sau particule. Medicamentul reconstituit 
trebuie inspectat vizual înainte de administrare pentru a detecta particule sau modificări de culoare. Soluţia

 

 

trebuie să fie limpede sau slab opalescentă. 
Nu utilizaţi soluţiile cu aspect tulbure sau care prezintă depozite. 


Page 6
background image

 

 
 

1.

 

aspiraţi aer în seringă trăgând de piston, conectaţi seringa la dispozitiv şi injectaţi aerul în flaconul cu 
pulbere conţinând soluţia reconstituită (fig. G); 

2.

 

ţinând pistonul seringii, întoarceţi sistemul cu susul în jos astfel încât  flaconul cu pulbere conţinând 
soluţia reconstituită să fie deasupra dispozitivului şi aspiraţi concentratul în seringă trăgând încet de 
piston (fig. H); 

3.

 

deconectaţi seringa rotind în sens invers acelor de ceasornic; 

4.

 

examinați vizual soluţia din seringă, trebuie să fie limpede sau slab opalescentă, fără particule; 

5.

 

conectați acul fluture la seringă și perfuzaţi sau injectaţi încet intravenos. 

 
 

 

fig. G 

fig. H 

 

 

 
Dacă utilizați mai mult Emoclot decât trebuie 

 
Consecinţele utilizării excesive a produsului nu sunt cunoscute . 
 
In caz de ingestie/consum accidental a unei supradoze de EMOCLOT, contactaţi imediat medicul 
dumneavoastră sau cel mai apropiat spital de urgenţă. 
 
Dacă aveţi orice îndoială cu privire la utilizarea EMOCLOT, adresaţi-vă medicului dumneavoastră. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, EMOCLOT poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. 

Dacă observați oricare dintre aceste reacții adverse, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră  
sau contactați cel mai apropiat spital

 

Reacţii alergice grave (hipersensibilitate) : umflare rapidă a  pielii şi mucoasei (angioedem). Această 
reacție adversă  a fost observată rareori, şi în unele cazuri poate evolua către reacţii alergice acute 
severe (anafilactice), incluzând şoc.  

 

Pacienții cu hemofilie A pot dezvolta anticorpi neutralizanţi (inhibitori) pentru factorul VIII . 
Prezența acestor inhibitori se manifestă ca un răspuns clinic insuficient. În astfel de cazuri, se 
recomandă să fie contactat un centru specializat în  hemofiliei.  

 

Alte reacții adverse

Alte reacții alergice (hipersensibilitate) pot include:  
•  

arsuri și înțepături la locul administrării perfuziei;  

•  

frisoane, înroșirea feței, erupții cutanate pe tot corpul (urticarie generalizată), urticarie;  

•  

durere de cap;  


Page 7
background image

 

•  

scădere a tensiunii arteriale (hipotensiune arterială), neliniște, puls accelerat (tahicardie), senzație de 

apăsare în piept, respirație șuierătoare;  
•  

somnolență (letargie);  

•  

greață, vărsături;  

•  

furnicături.  

Aceste reacții adverse au fost observate foarte rar, și pot, în unele cazuri, trece la reacții alergice severe acute 
(anafilaxie), inclusiv șoc.  
În cazuri rare, s-a observat febră. 
 

Reacţii adverse suplimentare la copii şi adolescenţi 

Deși nu există date specifice pentru copii și adolescenți, câteva date publicate referitoare la studii de 
eficacitate și siguranță nu au arătat diferențe majore între adulți și copii cu aceeași afecțiune. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
Pentru informații cu privire la siguranța privind agenții transmisibili vezi punctul 2 ‟

Ce trebuie să știți 

înainte să utilizați EMOCLOT

”. 

 
 

5. 

Cum se păstrează EMOCLOT 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi EMOCLOT după data de expirare înscrisă pe etichetă şi cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la frigider (2°C-8°C). A nu se congela. 
A se ţine flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină. 
 
Înainte de utilizare și în timpul perioadei de valabilitate, flaconul cu pulbere poate fi păstrat la temperatura 
camerei, care să nu depășească 25°C, pentru o perioadă de până la 6 luni consecutive. 
După această perioadă, flaconul cu pulbere trebuie aruncat. În orice caz, flaconul cu pulbere nu mai poate fi 
reintrodus în frigider dacă este menținut la temperatura camerei. 
Raportați data de începere a depozitării la temperatura camerei pe cutia exterioară. 
Odată  ce  recipientulul  perfuziei  a  fost  deschis,  conţinutul  trebuie  utilizat  imediat.  Conţinutul  flaconului 
trebuie utilizat pentru o  singură administrare. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine EMOCLOT 

Substanţa activă este factorul VIII uman de coagulare plasmatic. 

 

 

EMOCLOT 

500 UI/10 ml 

factor VIII uman de coagulare plasmatic 

500 UI/vial 

Factor VIII uman de coagulare plasmatic 
reconstituit cu apă pentru preparate injectabile 

50 UI/ ml 

(500 UI/10 ml) 


Page 8
background image

 

Volumul solventului 

10 ml 

 
Potenţa (UI) este determinată utilizând testul cromogenic al Farmacopeei Europene. 
Activitatea specifică a EMOCLOT este de aproximativ 80 UI/mg proteină 
 
Fabricat din plasma de la donatori umani.  
Acest preparat conține factor von Willebrand uman. 
 
Flaconul cu pulbere conține factor VIII uman de coagulare plasmatic (substanța activă), clorură de sodiu, 
citrat de sodiu tribazic, glicină, clorură de calciu (excipienți).  
Flaconul cu solvent conține apă pentru preparate injectabile. 
 

Cum arată EMOCLOT şi conţinutul ambalajului 

Pulbere şi solvent pentru soluţie perfuzabilă. 
După reconstituire soluția poate prezenta câteva fragmente mici sau particule. 
 
Medicamentul  reconstituit (dizolvat) trebuie inspectat vizual pentru  particule în suspensie sau colorație 
anormală înainte de administrare. Soluția trebuie să fie limpede sau ușor opalescentă. Nu utilizați 
EMOCLOT dacă soluția este tulbure sau are depozite. 
 
Ambalajul EMOCLOT conţine un flacon cu pulbere, un flacon cu solvent pentru prepararea soluţiei pentru a 
fi administrată şi un set apirogen, steril, de unică folosință care constă dintr-un dispozitiv medical pentru 
reconstituire, o seringă pentru injectare și un ac fluture cu tub PVC. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

 
Kedrion S.p.A. 
Loc. Ai Conti, 55051 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca) 
Italia 
 

Fabricantul 

 
Kedrion S.p.A. 
55027  Bolognana, Gallicano (Lucca) 
Italia. 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

S.C. SANTE MEDICAL SRL 
Sos. Mihai Bravu nr. 62ª, Corp A, Etaj 5, Sector 2, București 
Tel: 0040 212 525 654 
Fax: 0040 212 525 655 
E-mail: [email protected]

 

 
 
Acest prospect a fost revizuit în Mai 2019.

 

 

 

 

 

 

 


Page 9
background image

 

 

 

 

 

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii

:

 

 

Doze 
 
Doza şi durata terapiei de substituţie depind de severitatea deficitului de factor VIII, de locul şi gradul 
hemoragiei şi de starea clinică a pacientului.  
 
Numărul unităților de factor VIII  administrate este exprimat în unităţi internaţionale (UI), care sunt în 
concordanţă cu standardele actuale OMS pentru produsele conţinând factor VIII. Activitatea factorului VIII 
în plasmă este exprimată fie procentual (raportat la plasma umană normală), fie în unităţi internaţionale (în 
conformitate cu standardul internaţional pentru factorul VIII din plasmă). 
 
O unitate internaţională  de activitate a factorului VIII este echivalentul cantităţii de factor VIII conţinut într-
un ml de plasmă umană normală.  
 
Tratament la nevoie 
Calcularea dozei necesare de factor VIII se bazează pe observaţia experimentală conform căreia 
administrarea a 1 unitate internaţională (UI) de factor VIII pe kg corp determină creşterea activităţii 
factorului VIII cu 1,5% până la 2% din activitatea normală.  
 
Dozele necesare se stabilesc utilizând următoarea formulă: 
 

Unități necesare = greutatea (Kg) x creşterea dorită a factorului VIII (%)(UI/dl) x  0,4 

 
Cantitatea care urmează a fi administrată şi frecvenţa administrării trebuie să fie  întotdeauna orientate către 
eficacitatea clinică, pentru fiecare caz în parte. 
În cazul următoarelor evenimente hemoragice, activitatea factorului VIII  nu trebuie să scadă sub valoarea 
dată a activităţii plasmei (în % faţă de normal) în perioada respectivă.  
 
Următorul tabel poate fi utilizat, ca referinţă pentru stabilirea dozelor în episoadele hemoragice şi 
intervenţiile chirurgicale. 
 

Intensitatea hemoragiei/ 
Tipul procedurii chirurgicale 

Nivelul de activitate a 
factorului VIII de 
coagulare necesar (%) 
(UI/dl) 

Frecvenţa de administrare a 
dozelor (ore)/ 
Durata tratamentului (zile) 

Hemoragie  

 

 
 

Hemartroză incipientă,  
sângerare musculară sau la 
nivelul cavităţii bucale 

20-40 

Se repetă la intervale de 12 
până la 24 ore. Cel puţin 1 zi, 
până la oprirea episodului 
hemoragic, indicată prin 
dispariţia durerii sau 
vindecare 

Hemartroză mai extinsă, 
sângerare musculară sau 
hematom 

30-60 

Se repetă administrarea la 
intervale de 12 - 24 ore, timp 
de 3 - 4 zile sau mai mult, 
până la dispariţia durerii şi a 
disabilităţii 

Hemoragii care pun viaţa în 
pericol 

60-100 

Se repetă administrarea la 
intervale de 8 - 24 ore, până la 


Page 10
background image

10 

 

înlăturarea riscului 

Intervenţii chirurgicale 

 

 
 

Minore

 

incluzând extracţii dentare 

30-60 

La intervale de 24 ore, cel 
puţin 1 zi, până la vindecare 

Majore 

80-100 
(pre- şi 
postoperatorii) 

Se repetă administrarea la 
intervale de 8 până la 24 ore, 
până la vindecarea 
corespunzătoare a plăgii, apoi 
se continuă tratamentul timp 
de cel puţin 7 zile, pentru a 
menţine un nivel de activitate 
a factorului VIII de coagulare 
de 30%-60% (30 UI/dl – 60 
UI/dl) 

 
Profilaxie 
 
Pentru profilaxia pe termen lung a hemoragiilor la pacienții cu hemofilie A severă, dozele uzuale sunt de 20 
până la 40 UI de factor VIII pe kg de greutate corporală, administrate la intervale de 2 până la 3 zile. În unele 
cazuri, în special la pacienții  tineri, pot fi necesare intervale mai scurte între doze sau doze mai mari. 
 
În timpul tratamentului, se recomandă determinarea corespunzătoare a concentraţiilor  factorului VIII pentru 
stabilirea dozei care urmează a fi administrată şi a frecvenţei administrării perfuziilor repetate. În cazul 
intervenţiilor chirurgicale majore, este absolut necesară, în special o monitorizarea exactă a terapiei de 
substituţie cu ajutorul coagulogramei (activitatea factorului VIII din plasmă). Pacienţii pot prezenta variaţii 
interindividuale la răspunsul faţă de factorul VIII, realizând timpi de înjumătăţire plasmatică diferiţi şi 
diferite valori de revenire la normal. 
 
Copii și adolescenți  
Siguranţa şi eficacitatea EMOCLOT la copii cu vârsta sub 12 ani nu au fost încă stabilite. Pentru adolescenți 
(12-18 ani) doza pentru fiecare indicaţie se calculează în funcţie de greutatea corporală. 
 
Administrare intravenoasă, prin injectare sau perfuzie lentă.  
 
În cazul injectării intravenoase, se recomandă să se respecte un timp de administrare de 3 până la 5 minute, 
verificând pulsul pacienților și întrerupând administrarea sau reducând viteza de injectare dacă crește rata 
pulsului.  
Viteza de perfuzare trebuie să fie evaluată pentru fiecare pacient. 
 
Se dizolvă pulberea așa cum este descris la punctul 3 “Cum să utilizați EMOCLOT”, la paragraful 

Instrucțiuni pentru utilizarea corectă

”. 

 
Inhibitorii 
În general, toți pacienții tratați cu medicamente ce conţin factor VIII de coagulare trebuie monitorizaţi cu 
atenție pentru dezvoltarea inhibitorilor prin observație clinică și teste de laborator corespunzătoare. Dacă 
valorile plasmatice de activitate aşteptate ale factorului VIII nu sunt atinse sau dacă sângerarea nu este 
controlată  cu o doză corespunzătoare, testarea pentru depistarea prezenţei inhibitorului de factor VIII trebuie 
să fie efectuată. La pacienţii cu valori mari de inhibitori, terapia cu factorul VIII poate să nu fie eficace şi , 
alte opţiuni terapeutice trebuie luate în considerare. Gestionarea acestor pacienţi trebuie să fie adresată către 
medici cu experienţă în tratarea hemofilie şi a inhibitorilor de factor VIII.