NONAFACT - PROSPECT

Prospectul pentru NONAFACT - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NONAFACT
Substanța activă: FACTOR IX DE COAGULARE
Concentrația: 100UI/ml
Cod atc: B02BD04
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. cu pulb pt. sol. inj. + 1 flac x 10 ml solv. pt.sol. inj.
Cod cim: W51606002
Firma producătoare: STICHTING SANQUIN BLOEDVOORZIENING - OLANDA
Conținut prospect:

NONAFACT se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flac. cu pulb pt. sol. inj. + 1 flac x 5 ml solv. pt.sol. inj.