EXIGAN 210 mg - PROSPECT

Prospectul pentru EXIGAN 210 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EXIGAN 210 mg
Substanța activă: EXTRACT USCAT DE VALERIANA
Concentrația: 210mg
Cod atc: N05CM09
Acțiune terapeutică: HIPNOTICE SI SEDATIVE ALTE HIPNOTICE SI SEDATIVE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10409_29.11.17.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC-PVDC/Al x 10 compr.
Cod cim: W59477001
Firma producătoare: GEDEON RICHTER ROMANIA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10409/2017/01                                                               

Anexa 1 

Prospect 

 

 

Prospect: Informații pentru utilizator 

 

EXIGAN 210 mg comprimate 

extract uscat din rădăcină de valeriană 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Luați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

Dacă manifestați orice reacţii adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui 
medic. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect: 

1.

 

Ce este Exigan şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luaţi Exigan 

3.

 

Cum să luaţi Exigan 

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Exigan 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Exigan și pentru ce se utilizează 

 
Exigan conține ca substanță activă extract uscat din rădăcină de valeriană. Este un medicament 
hipnotic şi sedativ, util pentru tratarea formelor ușoare de tensiune nervoasă şi a tulburărilor de somn, 
la adulţi şi adolescenți cu vârsta peste 12 ani. 
 
Dacă după 14 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 
 
 

2. 

Ce trebuie să știți înainte să luaţi Exigan 

 

Nu luaţi Exigan 

dacă sunteţi alergic la extractul uscat din rădăcină de valeriană sau la oricare dintre celelalte 
componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenționări și precauții 

Înainte să luați Exigan, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Terapia îndelungată cu acest medicament

 

poate provoca un sindrom numit „valerianism”, manifestat 

prin instabilitate emoţională. 
 

Copii cu vârsta sub 12 ani 

Eficacitatea şi siguranţa administrării la copii cu vârsta sub 12 ani nu au fost stabilite, de aceea nu se 
recomandă utilizarea

 

acestui medicament la pacienții din această categorie de vârstă.

 

 

Exigan împreună cu alte medicamente 


Page 2
background image

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente. 
 
Spuneţi medicului dumneavoastră dacă luaţi alte medicamente pentru liniștire (sedative), deoarece 
aceste medicamente pot intensifica efectul deprimant asupra sistemului nervos central al Exigan. 
Administrarea unor astfel de medicamente împreună cu Exigan este posibilă doar la recomandarea şi 
sub supravegherea medicului dumneavoastră. 
 

Exigan împreună cu alimente, băuturi și alcool 

Alcoolul etilic poate intensifica efectele acestui medicament. În timpul tratamentului cu Exigan trebuie 
să evitați consumul excesiv de băuturi alcoolice. 
 

Sarcina şi alăptarea 

 

Sarcina 

Nu luaţi acest medicament dacă sunteţi, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți 
gravidă. Dacă vă hotărâţi să rămâneţi gravidă vă rugăm să informaţi medicul. În timpul sarcinii 
medicul vă va recomanda alt tratament. 
 

Alăptarea 

Nu trebuie să luaţi acest medicament dacă alăptaţi. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Acest medicament poate influenţa negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
Dacă vă simţiţi afectat nu trebuie să conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje. 
 
 

3. 

Cum să luați Exigan 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Doze recomandate: 

 

Adolescen

ț

i cu vârsta peste 12 ani, adul

ţ

ș

i vârstnici 

 

pentru tratarea formelor ușoare de tensiune nervoasă: 2 comprimate Exigan, de până la 3 ori pe zi. 

 

 

pentru tratarea tulburărilor de somn: 2 comprimate Exigan

 

cu o jumătate de oră până la o oră 

înainte de culcare; dacă este necesar, se poate administra o doză a 2 comprimate Exigan, mai 
devreme, în cursul serii. 

 

Doza maximă zilnică: 8 comprimate Exigan. 
 
Linia mediană are numai rolul de a uşura ruperea comprimatului, în cazul în care aveți dificultăți la 
înghițirea comprimatului întreg. 
 

Utilizarea la copii cu vârsta sub 12 ani 

Nu se recomandă utilizarea la copii cu vârsta sub 12 ani deoarece nu au fost stabilite eficacitatea şi 
siguranţa utilizării Exigan la această grupă de vârstă. 
 

Durata tratamentului: 

Deoarece efectul terapeutic apare treptat, acest medicament nu este potrivit pentru obţinerea unui efect 
rapid în cazul tulburărilor de somn sau al tensiunii nervoase. Pentru obţinerea efectului optim se 
recomandă utilizarea continuă timp de 2-4 săptămâni. 
Dacă simptomele persistă sau se agravează după 2 săptămâni de tratament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră. 
 


Page 3
background image

Mod de administrare: 

Administrare orală. 
 

Dacă luați mai mult Exigan decât trebuie 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau mergeţi la spitalul cel mai apropiat dacă aţi 
luat mai mult Exigan decât v-a fost recomandat de către medic. 
Dozele foarte mari de medicament pot determina oboseală, crampe abdominale, senzaţie de presiune 
în piept, stare de confuzie, tremurături ale mâinilor şi dilatare a pupilelor. Apariţia acestor simptome 
necesită tratament de susţinere. 
După administrarea acestui medicament în doze foarte mari, timp de mai mulți ani, la întreruperea 
tratamentului pot apare simptome de abstinență (tulburare a conștienței, însoțită de vederea, auzirea și 
simțirea unor lucruri care nu există în realitate). 
 

Dacă uitați să luaţi Exigan 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuaţi tratamentul, aşa cum este specificat în 
acest prospect sau așa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. 

 
Dacă încetaţi să luaţi Exigan 

Nu întrerupeţi tratamentul doar pentru că vă simţiţi mai bine. 
Pentru obţinerea efectului terapeutic este necesară utilizarea continuă a medicamentului, timp de 
2-4 săptămâni. Dacă simptomele persistă sau se agravează după 2 săptămâni de tratament, este necesar 
să vă adresaţi medicului dumneavoastră. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacții adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
În cazul utilizării preparatelor cu extract de rădăcină de valeriană pot să apară tulburări gastro-
intestinale (greaţă, crampe abdominale). Nu se cunoaşte frecvenţa acestora. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct la  
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 - RO  
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

.  

 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 

 

 

5. 

Cum se păstrează Exigan 

 

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi blister, după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
A se păstra la temperaturi sub 30 °C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate. 


Page 4
background image

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conţine Exigan 

-

 

Substanţa activă este extract uscat din rădăcină de valeriană. Fiecare comprimat conține extract 
uscat din Valeriana officinalis L., radix 210 mg (echivalent cu 630-840 mg rădăcină de 
valeriană). Solvent de extracţie: etanol 60%, v/v. 

-

 

Celelalte componente sunt: amidon de porumb, talc, dioxid de siliciu coloidal anhidru. 

 

Cum arată Exigan şi conţinutul ambalajului 

Exigan se prezintă sub formă de comprimate de formă rotundă, biconvexe, cu diametrul de 
aproximativ 13 mm, de culoare brun-deschis până la brună, uşor şi uniform pigmentate, prevăzute cu 
linie mediană pe una din feţe, cu miros caracteristic de valeriană. 
Linia mediană are numai rolul de a uşura ruperea comprimatului pentru a fi înghiţit uşor şi nu de 
divizare în doze egale. 
 
Este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 comprimate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

 

Gedeon Richter România S.A. 
Str. Cuza Vodă Nr. 99-105, 540306 Târgu-Mureş, România 
 

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub 
următoarele denumiri comerciale: 

 
România: 

 

Exigan 

Ungaria: 

 

Relaxina 

 

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2017. 
 
Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naționale a 
Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale: http://www.anm.ro/