AFINITOR 5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru AFINITOR 5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AFINITOR 5 mg
Substanța activă: EVEROLIMUS
Concentrația: 5 mg
Cod atc: L01XE10
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE INHIBITORI DE PROTEIN-KINAZA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 6 blist. Al/PA/PVC/Al x 10 compr.
Cod cim: W54588002
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:

AFINITOR 5 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 3 blist. Al/PA/PVC/Al x 10 compr.

Cutie x 9 blist. Al/PA/PVC/Al x 10 compr.