ETIONAMIDA ATB 250 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ETIONAMIDA ATB 250 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ETIONAMIDA ATB 250 mg
Substanța activă: ETIONAMIDUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: J04AD03
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL TUBERCULOZEI DERIVATI DE TIOCARBAMIDA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12392_30.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie cu 10 blist. Al/Al x 10 compr. film.
Cod cim: W56079001
Firma producătoare: ANTIBIOTICE S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12392/2019/01                                                              Anexa 1 

                                                                                                                                                                    Prospect 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 
 

Etionamidă Atb 250 mg comprimate filmate 

etionamidă 

 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 
1.

 

Ce este Etionamidă Atb și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Etionamidă Atb  

3.

 

Cum să luați Etionamidă Atb  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Etionamidă Atb  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1. 

Ce este Etionamidă Atb şi pentru ce se utilizează 

 

Etionamidă  Atb  este  indicată  în  combinaţie  cu  alte  medicamente  tuberculostatice  ca  medicament  de 
linia  a  doua  la  pacienţii  cu 

Mycobacterium  tuberculosis

  în  condiţiile  în  care  s-a  instalat  rezistenţa  la 

medicamentele de primă intenţie (izoniazidă şi rifampicină). 
 

 
2.      Ce trebuie să știți înainte să luați Etionamidă Atb  
 
Nu luați Etionamidă Atb 

dacă sunteţi alergic la etionamidă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6). 

dacă aveţi boli hepatice severe. 

 

Atenționări și precauții  

Luați întotdeauna Etionamidă Atb împreună cu alte medicamente pentru tratamentul tuberculozei, aşa 
cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. 
Dacă  observaţi  apariţia  unor  manifestări  clinice  care  să  vă  sugereze  afectarea  ficatului,  de  exemplu 
pierderea  apetitului,  greaţă,  icter  (îngălbenirea  tegumentelor  şi  a  sclerei),  urină  închisă  la  culoare, 
scaune  decolorate,  durere  şi  tensiune  în  regiunea  superioară  dreaptă  a  abdomenului,  anunţaţi  imediat 
medicul. 
Dacă  observaţi  apariţia  unei  erupţii  cutanate  tranzitorii  sau  a  febrei  (posibile  semne  ale  unei  reacţii 
alergice), anunţaţi imediat medicul. 
Medicul  dumneavoastră  vă  va  monitoriza  periodic  valoarea  zahărului  din  sânge,  funcţia  tiroidiană  şi 
acuitatea  vizuală  în  timpul  tratamentului  cu  Etionamidă  Atb,  deoarece  aceste  funcţii  ar  putea  fi 
afectate. (vezi cap. Reacţii adverse posibile) 


Page 2
background image

 

Medicul  vă  poate  recomanda  utilizarea  împreună  cu  etionamidă  a  unei  vitamine  numită  piridoxină. 
Aceasta va reduce riscul afectării neurologice. 
Este important ca medicul curant să fie informat cu privire la toate simptomele care apar, chiar dacă 
dumneavoastră consideraţi că nu au legătură cu tuberculoza. 
 

Etionamidă Atb împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luaţi 
orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripţie medicală.

  

Acestea pot afecta acţiunea etionamidei sau etionamida poate afecta acţiunea lor, cum este în cazul: 

-

 

izoniazida şi rifampicina (medicamente pentru tratamnetul tuberculozei), 

-

 

cicloserina. 

 

Etionamidă Atb împreună cu alimente şi băuturi 

Etionamidă Atb nu se va administra împreună cu alcool. 
Etionamidă  Atb  poate  fi  administrată  cu  sau  fără  alimente.  Alimentele  pot  reduce  reacţiile  adverse 
gastro-intestinale ale etionamidei. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi  gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
 
Evitaţi  să  rămâneți  gravidă  în  timpul  tratamentul  cu  Etionamidă  Atb.  Dacă  rămâneţi  gravidă  sau 
intenţionaţi  să  rămâneţi  gravidă,  trebuie  să  vă  adresaţi  medicului  dumneavoastră  pentru  a  discuta 
despre  potenţialele  beneficii  şi  riscuri  ale  tratamentului  pentru  dumneavoastră  şi  copilul 
dumneavoastră. 
Nu  se  cunoaşte  dacă  etionamida  se  excretă  în  laptele uman.  În  cazul în  care  continuarea  alăptării  în 
timpul  tratamentului  cu  etionamidă  este  considerat  necesar,  copilul  ar  trebui  să  fie  atent  monitorizat 
pentru reacţiile adverse care pot apărea. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Etionamida  poate  provoca  reacţii  adverse,  cum  ar  fi  somnolenţă  sau  dureri  de  cap,  care  pot  afecta 
capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. 
 

3. 

Cum să luați Etionamidă Atb 

 
Luați întotdeauna Etionamidă Atb exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Trebuie să discutaţi 
cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
Medicul dumneavoastră vă va administra doza de Etionamidă Atb adecvată. 
Următoarele informaţii includ numai dozele medii ale acestui medicament.  

 

Adulţi 
Doza zilnică optimă la adulţi este de 15-20 mg/kg. Doza uzuală este de 500 mg-1 g/zi, în funcţie de 
greutatea corporală şi tolerabilitatea individuală.  
Această doză zilnică poate fi administrată ca şi doză unică sau separat în două doze pe parcursul zilei 
pentru a îmbunătăţi tolerabilitatea. 
Etionamidă  Atb  poate  fi  administată  atât  cu,  cât  şi  fără  alimente.  Administrarea  de  etionamidă 
împreună cu alimente poate îmbunătăţi tolerabilitatea gastrointestinală. 

 

Copii  
Întrucât  rezistenţa  la  terapia  antituberculoasă  de  primă  intenţie  este  rară  la  copii  mici  şi  copii, 
medicamentul nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 12 ani cu excepţia situaţiilor când este definită 
rezistenţa la terapia de primă intenţie şi diseminare sistemică a bolii sau alte complicaţii care pun viaţa 
în pericol. 
 
Doza optimă la copii nu a fost stabilită.  
Doza zilnică totală pediatrică este de 10-20 mg/kg şi poate fi administrată în doză unică sau în două 
doze divizate pe parcursul zilei, pentru a îmbunătăţi tolerabilitatea. 


Page 3
background image

 

 

Administarea la pacienţi cu insuficienţă hepatică şi renală 
Etionamida este metabolizată aproape în întregime în ficat. Utilizarea sa ar trebui evitată la pacienţii 
cu  insuficienţă  hepatică  severă.  Nu  există  date  privind  utilizarea  de  etionamidă  la  pacienţii  cu 
insuficienţă hepatică uşoară şi moderată. 
Etionamida se excretă într-o proporţie mică prin rinichi, de aceea nu este necesară ajustarea dozelor la 
pacienţii cu insuficienţă renală. 

 
Durata tratamentului 

Durata tratamentului este în funcţie de regimul ales, starea clinică a pacientului, răspunsul radiologic, 
rezultatele  obţinute  în  urma  examinării  frotiului  şi  a  culturii,  precum  şi  în  funcţie  de  studiile  de 
susceptibilitate la 

Mycobacterium tuberculosis. 

Dacă  tratamentul  este  întrerupt,  schema  de  tratament  ar  trebui  să  fie  prelungită  până  la  o  dată 
ulterioară  în  funcţie,  de  exemplu,  de  durata  de  întrerupere,  momentul  întreruperii  din  timpul 
tratamentului (devreme sau mai târziu) sau de starea pacientului. 
 

Dacă luați mai mult Etionamidă Atb decât trebuie  

Luarea  oricarui  medicament  în  exces  poate  avea  serioase  consecinţe.  Dacă  suspectaţi  supradozajul, 
adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră sau departamentului de primire urgenţe.  
 

Dacă uitaţi să luați Etionamidă Atb 

Dacă aţi omis accidental o doză şi observaţi că au trecut 6 ore, luaţi doza omisă cât mai curând posibil. 
Luaţi următoarea doză programată în mod regulat. Dacă observaţi acest  lucru mai târziu, luaţi pur şi 
simplu doza normală. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să luați Etionamidă Atb 

Consultaţi  medicul  înainte  de  a  întrerupe  tratamentul  cu  Etionamidă  Atb.  Întreruperea  tratamentului 
fără recomandarea medicului poate determina reapariţia infecţiei.  
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  produs,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, Etionamidă Atb poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Acestea pot fi clasificate în funcţie de frecvenţă astfel: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente:

 care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente:

 care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare:

 care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 

Foarte rare:

 care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 

Cu frecvenţă necunoscută:

 care nu poate fi estimată din datele disponibile. 

 
Foarte  frecvente:

  disconfort  la  nivelul  stomacului,  dureri  abdominale,  pierderea  poftei  de  mâncare, 

vărsături, diaree, greaţă. Frecvenţa depinde de doza şi durata tratamentului. În plus, creşterea valorilor 
transaminazelor serice au fost raportate foarte frecvent.  

 
Frecvente

: dureri de cap, ameţeli, somnolenţă, slăbiciune generală, senzaţie de înţepături (parestezie), 

inflamaţie a ficatului (hepatită) şi îngălbenirea pielii (icter).  
 

Cu  frecvenţă  necunoscută

:  scăderea  numărului  de  trombocite  (celule  sanguine  importante  pentru 

coagularea sângelui), gust metalic şi eructaţii sulfuroase, salivaţie în cantitate mare, tulburări de gust, 
un sindrom aşa-numita pelagra-like (diaree, inflamarea pielii şi funcționarea defectuoasă a creierului 
determinată de lipsa de niacina - o vitamina), afectarea funcţiei tiroidiene, valoare scăzută a zahărului 
în  sânge,  reacţii  psihotice  (halucinaţii,  tulburări  de  gândire,  modificări  de  personalitate),  tensiune 
arterială scăzută (în special la nivelul picioarelor), furnicături la nivelul membrelor, simţ al mirosului 


Page 4
background image

 

modificat, erupţii cutanate (roşeaţă, umflături sau mâncărime), urticarie, acnee, sensibilitate la lumină 
(fotosensibilitate), inflamaţii ale mucoasei (obraji, gingii, limbă, buze, gât), pierderea părului, purpură, 
creşterea  sânilor  la  pacienţii  de  sex  masculin,  tulburări  menstruale,  impotenţă,  tulburări  de  vedere 
(vedere  dublă  sau  înceţoşată,  pierderea  completă  sau  parţială  a  vederii),  leziuni  ale  urechii  (de 
exemplu, ameţeli, pierderea auzului, tinitus), erupţii la nivelul pielii şi febră. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile adverse direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucureşti 011478 – RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 
 
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța 
acestui medicament. 
 

5. 

Cum se păstrează Etionamidă ATB 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

 

 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 

6. 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
Ce conţine Etionamidă Atb 

- Substanţa activă este etionamida. Fiecare comprimat filmat conţine 250 mg etionamidă. 
-  Celelalte  componente  sunt:  nucleu  –  amidon  de  porumb,  gelatină,  amidonglicolat  de  sodiu  tip  A, 
dioxid de siliciu coloidal, acacia, talc, stearat de magneziu; film – povidonă K 30, hipromeloză 5 cps, 
dioxid de titan (E 171), talc, galben de chinolină (E 104), dietilftalat. 
 

Cum arată Etionamidă Atb şi conţinutul ambalajului 

Etionamidă Atb 250 mg se prezintă sub formă de comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare 
galbenă. 
 
Etionamida Atb 250 mg, comprimate filmate este disponibil in cutii cu 10 blistere din Al/Al a câte 10 
comprimate filmate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului, nr. 1, 707410 Iaşi, România 

 
Acest prospect a fost aprobat în august 2019.