PARSABIV 5 mg - PROSPECT

Prospectul pentru PARSABIV 5 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PARSABIV 5 mg
Substanța activă: ETELCALCETIDUM
Concentrația: 5mg
Cod atc: H05BX04
Acțiune terapeutică: PREPARATE ANTIHORMONI PARATIROIDIENI MEDICAMENTE ANTIHORMONI PARATIROIDIENI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. pt. utilizare unica care contine 1 ml sol. inj.
Cod cim: W63337001
Firma producătoare: AMGEN EUROPE B.V. - OLANDA
Conținut prospect:

PARSABIV 5 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 6 flac. pt. utilizare unica care contine 1 ml sol. inj.