ENBREL 25mg - PROSPECT

Prospectul pentru ENBREL 25mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ENBREL 25mg
Substanța activă: ETANERCEPTUM
Concentrația: 25mg
Cod atc: L04AB01
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE FACTOR DE NECROZA (TNF)TUMORALA ALFA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 4 flac. + 4 seringi preumplute + 4 ace + 4 adaptoare pt. flac. + 8 tampoane cu alcool
Cod cim: W61297001
Firma producătoare: WYETH PHARMACEUTICALS - MAREA BRITANIE