BENEPALI 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru BENEPALI 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BENEPALI 50 mg
Substanța activă: ETANERCEPTUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: L04AB01
Acțiune terapeutică: IMUNOSUPRESOARE INHIBITORI DE FACTOR DE NECROZA (TNF)TUMORALA ALFA
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Ambalaj multiplu: 12 (3 ambalaje de câte 4 ) seringi preumplute
Cod cim: W62832002
Firma producătoare: BIOGEN IDEC DENMARK MANUFACTURING APS - DANEMARCA