ZEBINIX - PROSPECT

Prospectul pentru ZEBINIX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ZEBINIX
Substanța activă: ESLICARBAZEPINUM
Concentrația: 400 mg
Cod atc: N03AF04
Acțiune terapeutică: ANTIEPILEPTICE DERIVATI DE CARBOXAMIDA
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x blist. PVC/Al x 14 comprimate
Cod cim: W54459005
Firma producătoare: PATHEON FRANCE - FRANTA