ERITROMICINA ATB 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ERITROMICINA ATB 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ERITROMICINA ATB 200 mg
Substanța activă: ERYTHROMYCINUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: J01FA01
Acțiune terapeutică: MACROLIDE, LINCOSAMIDE SI STREPTOGRAMINE MACROLIDE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12037_21.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. Al/PVC x 10 compr.
Cod cim: W61210001
Firma producătoare: ANTIBIOTICE SA - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12037/2019/01-02 

 

 

       Anexa 

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

Eritromicină Atb 200 mg comprimate 

eritromicină  

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să luați

 

acest medicament 

deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 
1. 

Ce este Eritromicină Atb şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să luați Eritromicină Atb  

3. 

Cum să luați Eritromicină Atb  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Eritromicină Atb 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1.

 

Ce este Eritromicină Atb și pentru ce se utilizează 

 
Eritromicină Atb este un antibiotic din clasa macrolide şi este utilizat în tratamentul diferitelor infecţii 
determinate de bacterii sensibile la eritromicină:  

infecţii ale tractului respirator superior 

(incluzând infecţii ORL)

sinuzită, otită medie acută, angine 

streptococice şi difterice;  

- infecţii ale tractului respirator inferior

: acutizări ale bronşitelor cronice, pneumonii determinate de 

pneumococi (ca alternativă la penicilină), micoplasme, chlamidii;  

- infecţii cutanate şi ale ţesuturilor moi

: acnee, antrax, infecţii produse de actinomicete, eritrasma;  

infecţii  genito-urinare

:  gonoree  (ca  alternativă  la  penicilină),  endocervicite  chlamidiene,  uretrite 

negonococice, sifilis (în caz de alergie la peniciline), şancru moale;  

- infecţii digestive: 

enterite cu 

Campylobacter jejuni

;  

prevenirea endocarditelor bacteriene şi a recăderilor reumatismului articular acut

 

la pacienţii alergici 

la  betalactamine,  conjuctivite  chlamidiene,  listerioză,  infecţii  cu 

Legionella  pneumophila

,  tuse 

convulsivă.

 

 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Eritromicină Atb 

 
Nu luați Eritromicină Atb: 

dacă  sunteţi  alergic  lasubstanţa  activă,  la  alte  macrolide  sau  la  oricare  dintre  celelalte 

componente ale acestui medicament (enumerate la punctul 6). 

dacă  sunteţi  sub  tratament  cu  cisapridă,  astemizol,  terfenadină,  pimozidă,  ergotamină, 

dihidroergotamină. 


Page 2
background image

 

 

Atenţionări şi precauţii 
Înainte să luaţi Eritromicină Atb, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.  

-  La  pacienţii  cu  tulburări  cardio-vasculare  se  recomandă  prudenţă,  eventual  monitorizarea 
electrocardiogramei în cazul utilizării dozelor mari de Eritromicină Atb.  Prelungirea intervalului QT 
impune întreruperea administrării. 
- Eritromicina se excretă în principal de către ficat, astfel se recomandă precauţie în administrarea de 
antibiotice la pacienţii cu insuficienţă hepatică sau dacă se administrează concomitent medicamente cu 
potenţial toxic la nivelul ficatului. A fost raportată rar afectarea ficatului, inclusiv creşterea nivelului 
seric al enzimelor hepatice şi/sau inflamaţie a ficatului, cu sau fără colorarea în galben a pielii sau a 
albului ochilor, în timpul administrării eritromicinei. 
-  A  fost  raportată  colita  pseudomembranoasă  la  aproximativ  toate  medicamentele  antibacteriene, 
inclusiv macrolide, şi poate varia în severitate de la cazuri uşoare până la deces. 

Clostridium difficile 

asociat diareei trebuie să fie luat în considerare de toţi pacienţii care prezintă diaree după utilizarea de 
antibiotice.  Este  necesară  monitorizarea  antecedentelor  medicale  deoarece  apariţia 

Clostridium 

difficile 

asociat  diareei  a  fost  raportată  după  două  luni  de  la  administrarea  medicamentelor 

antibacteriene. 
-  Există  rapoarte  care  sugerează  că  eritromicina  administrată  în  cantităţi  adecvate  pentru  a  preveni 
sifilisul congenital, nu afectează fătul. Copiii născuţi de femei tratate în timpul sarcinii cu eritromicină 
orală pentru sifilis, în stadiul timpuriu, trebuie trataţi ulterior cu un regim adecvat de penicilină. 
-  Există  rapoarte  care  precizează  că  eritromicina  poate  agrava  slăbiciunea  musculară  în  cazul 
pacienţilor cu miastenia gravis. 
- Eritromicina interferă cu determinarea fluorimetrică a catecolaminelor urinare.  
- A fost raportată rabdomioliză, cu sau fără insuficienţă renală, la pacienţii cu afectare severă cărora li 
s-au administrat eritromicină şi statine. 
-  Dacă  suferiţi  de  astm  bronşic  şi  sunteţi  sub  tratament  cu  teofilină,  monitorizaţi  concentraţiile 
plasmatice  ale  teofilinei  şi  urmăriţi  eventuala  apariţie  a  simptomelor  caracteristice  intoxicaţiei  cu 
teofilină (vezi pct. 

Eritromicina Atb împreună cu alte medicamente

). 

-  Dacă  aveţi  o  boală  gravă  renală  (insuficienţă  renală),  este  favorizată  acumularea  unor  cantităţi 
excesive  de  antibiotic  cu  risc  de  hipoacuzie  tranzitorie;  în  caz  de  tratament  prelungit  se  recomandă 
micşorarea dozei. 
-  Au  fost  raportate  cazuri  de  stenoză  pilorică  hipertrofică  infantilă,  care  apare  la  copii  în  urma 
tratamentului  cu  eritromicină.  Părinţii  trebuie  informaţi  să  contacteze  medicul  dacă  apare  starea  de 
vomă sau iritabilitate în timpul hrănirii. 

 
Eritromicină Atb împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
Adresaţi-vă  medicului  în  condiţiile  în  care  mai  luaţi:

 

acenocumarol,  alfentanil,  astemizol, 

bromocriptină,  carvedilol,  cilostazol,  ciclosporină,  digoxină,  dihidroergotamină,  disopiramidă, 
ergotamină, hexobarbitonă, metilprednisolon, midazolam, omeprazol, fenitoină, chinidină, rifabutină, 
sildenafil, tacrolimus, terfenadină, teofilină, triazolam, valproat, vinblastină şi antifungice (de exemplu 
fluconazol,  ketoconazol  şi  itraconazol),  cisapridă,  astemizol,  ebastină,  amiodaronă,  bretilium, 
antiaritmice,  sotalol,  vincamină,  halofantrină,  pentamidină,  sultopridă,  rifampicină,  ,  carbamazepină, 
fenobarbital, sunătoare, lovastatină şi simvastatină.

 

În  cazuri  rare  poate  fi  redus  efectul  pilulelor  contraceptive  în  urma  administrării  împreună  cu 
eritromicina. Utilizaţi în acest caz alte metode contraceptive. 
Se  recomandă  prudenţă  la  administrarea  concomitentă  a  eritromicinei  cu  terfenadină,  astemizol,  
pimozidă şi mizolastină.  
Eritromicina antagonizează acţiunea clindamicinei, lincomicinei şi cloramfenicolului. Acelaşi efect se 
aplică şi streptomicinei, tetraciclinelor şi colistinei.  
S-a observat inhibarea descompunerii eritromicinei în urma administrării concomitente cu inhibitori de 
protează (indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir). 
Au  fost  raportate  efecte  anticoagulante  crescute  la  utilizarea  concomitentă  de  eritromicină  şi 
anticoagulante orale (de exemplu warfarină).  
Eritromicina  reduce  clearance-ul  triazolamului,  midazolamului  şi  al  benzodiazepinelor  înrudite  şi 
creşte efectul farmacologic al acestor benzodiazepine.  


Page 3
background image

 

Administrarea  concomitentă  a  eritromicinei  cu  ergotamină  şi  dihidroergotamină  se  asociază  cu 
toxicitate  acută  caracterizată  prin  vasospasm  şi  ischemie  la  nivelul  sistemului  nervos  central,  a 
extremităţilor şi a altor ţesuturi.  
Se  recomandă  precauţie  în  cazul  administrării  concomitente  de  pimozidă  şi  claritromicină,  alte 
antibiotice macrolide.  
Au existat rapoarte de toxicitate a colchicinei după comercializare în urma administrării concomitente 
a eritromicinei cu colchicină.  
La  pacienţii  trataţi  concomitent  cu  verapamil,  un  blocant  al  canalelor  de  calciu,  au  fost  observate: 
hipotensiune arterială, bradicardie şi acidoză lactică.  
Cimetidina poate inhiba metabolismul eritromicinei, ceea ce poate conduce la creşterea concentraţiilor 
plasmatice.  
S-a  raportat  că  eritromicina  reduce  clearance-ul  zopiclonei  şi,  astfel,  poate  creşte  efectele 
farmacodinamice ale acestui medicament.

 

Eritromicina poate afecta rezultatele unor examene de laborator: creşterea falsă a catecolaminelor, 17- 
hidroxicorticosteroizilor  urinari,  ALAT  (alanin  aminotransferază),  scăderea  falsă  a  folatului  seric  şi 
estriolului urinar. 
 

Eritromicină Atb împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Eritromicină Atb poate fi administrată împreună cu alimentele sau pe stomacul gol. 
Eritromicină Atb accelerează absorbţia alcoolului. 

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului  sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Studiile  observaţionale  la  om  au  raportat  malformaţii  cardiovasculare  în  timpul  sarcinii  după 
expunerea la medicamente care conţin eritromicină. În timpul sarcinii, administraţi eritromicina numai 
după evaluarea atentă a raportului risc fetal/beneficiu matern.  
Eritromicina se excretă în laptele matern. Deoarece nu se cunosc efectele asupra sugarului se vor lua în 
considerare fie întreruperea alăptării, fie întreruperea tratamentului. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Eritromicină Atb nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.  
 
 

3. 

Cum să luaţi

 

Eritromicină Atb 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. 
Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Adulţi, pacienţi vârstnici cu funcţie renală normală şi adolescenţi:

 doza recomandată este de 800 mg-

1 g eritromicină (4-5 comprimate Eritromicină Atb 200 mg) pe zi, fracţionat la intervale de 8-12 ore; 
în funcţie de severitatea infecţiei doza poate fi crescută fără a depăşi 4 g eritromicină pe zi. 

 
Copii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani:

 doza recomandată este de 30-50 mg eritromicină/ kg corp şi 

pe zi, fracţionat la 6-8 ore. În funcţie de severitatea infecţiei, doza poate fi crescută până la 60-100 mg 
eritromicină/ kg corp şi pe zi. 
 
La copii cu vârsta sub 6 ani se recomandă forme farmaceutice şi concentraţii adecvate vârstei. 

 
Mod de administrare: 

Comprimatele se administrează oral, în timpul sau înainte de masă şi se înghit întregi, cu un pahar cu 
apă.  
 

Dacă luaţi mai mult Eritromicină Atb decât trebuie 

În cazul supradozării de Eritromicină Atb poate să apară ototoxicitate şi hepatotoxicitate.  


Page 4
background image

 

Întrerupeţi administrarea eritromicinei şi adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau departamentului de 
primire  urgenţe.  Se  va  elimina  medicamentul  prin  spălături  gastrice  şi  se  va  administra  tratament 
simptomatic. Hemodializa sau dializa peritoneală nu sunt eficiente. 
Nu există antidot specific. 
 

Dacă uitaţi să luaţi Eritromicină Atb 

Dacă  aţi  uitat  să  luaţi  o  doză,  luaţi  medicamentul  imediat  ce  vă  amintiţi.  Totuşi,  dacă  este  timpul 
pentru următoarea doză, luaţi-o direct pe aceasta. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată.  

 
Dacă încetaţi să luaţi Eritromicină Atb 

Adresaţi-vă  medicului  înainte  de  a  întrerupe  tratamentul  cu  Eritromicină  Atb.  Întreruperea 
tratamentului fără recomandarea medicului poate determina reapariţia infecţiei. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 

Reacţii adverse mai puţin frecvente: 

greaţă, vărsături, dureri abdominale, diaree, pancreatită, anorexie, 

stenoză pilorică hipertrofică infantilă. 

 
Reacţii  adverse  rare:

  candidoză  orală  sau  vaginală,  surditate,  zgomote  în  urechi,  creşterea  valorilor 

serice  ale  transaminazelor  (ALAT,  ASAT)  şi  fosfatazei  alcaline,  erupţii  tranzitorii  la  nivelul  pielii, 
mâncărime, urticarie, exantem, angioedem. 

 
Reacţii adverse foarte rare:

  prelungirea  intervalului  QT,  extrasistole  ventriculare,  torsada  vârfurilor, 

bloc  atrioventricular,  colită  pseudomembranoasă,  hepatită  colestatică  (la  doze  mari),  hepatomegalie, 
insuficienţă hepatică, hepatită hepatocelulară, eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson şi necroliză 
epidermică toxică. 

 
Reacţii  adverse  cu  frecvenţă  necunoscută:

  creşterea  numărului  anumitor  celule  ale  sângelui  numite 

eozinofile,  reacţii  alergice  care  variază  de  la  erupţii  cutanate  uşoare  şi  urticarie  la  anafilaxie,

 

halucinaţii, confuzie, convulsii şi ameţeală, hipertensiune arterială, nefrită interstiţială. 
 
Adresaţi-vă imediat medicului dumneavoastră dacă prezentaţi o reacţie adversă gravă la nivelul pielii: 
erupţie  pe  piele  de  culoare  roşiatică,  cu  aspect  de  solzi,  cu  umflături  sub  piele  şi  băşici  (pustuloză 
exantematică). Frecvenţa acestei reacţii adverse este considerată necunoscută (nu poate fi estimată din 
datele disponibile). 
 
S-a folosit următoarea convenţie pentru exprimarea frecvenţei: 
Foarte frecvente: pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane 
Frecvente: pot afecta până la 1 din 10 persoane 
Mai puţin frecvente: pot afecta până la 1 din 100 persoane 
Rare: pot afecta până la 1 din 1000 persoane 
Foarte rare: pot afecta până la 1 din 10000 persoane 
Cu frecvenţă necunoscută: frecvenţa nu poate fi estimată din datele disponibile 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct la 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 


Page 5
background image

 

Bucureşti 011478 – RO 
Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: + 4 0213 163 497 
e-mail: [email protected] 
 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament 
 

5.

 

Cum se păstrează Eritromicină Atb 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu utilizaţi acest medicament dacă observaţi comprimate crăpate sau sfărâmate. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conţine Eritromicină Atb 

Substanţa activă este eritromicina. Fiecare comprimat conţine eritromicină 200 mg (sub formă 

de propionat de eritromicină). 

Celelalte componente sunt: povidonă, celuloză microcristalină, amidon de porumb, talc, stearat 

de magneziu. 
 

Cum arată Eritromicină Atb şi conţinutul ambalajului 

Eritromicină  Atb  se  prezintă  sub  formă  de  comprimate  de  culoare  albă  sau  aproape  albă,  rotunde, 
plate, marcate pe una din feţe cu literele ˝PE˝. 
Este disponibilă în cutii cu 2 blistere şi 150 blistere din Al/PVC  a câte 10 comprimate. 
  

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
Antibiotice SA 
Str. Valea Lupului nr. 1, 707410 Iaşi, România. 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă: 

 

România 
Antibiotice SA  

 
Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

  

 


ERITROMICINA ATB 200 mg se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 150 blist. Al/PVC x 10 compr. (ambalaj de uz spitalicesc)