HALAVEN - PROSPECT

Prospectul pentru HALAVEN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: HALAVEN
Substanța activă: ERIBULINUM
Concentrația: 0,44 mg/ml
Cod atc: L01XX41
Acțiune terapeutică: ALTE ANTINEOPLAZICE ALTE ANTINEOPLAZICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu un flacon a 5 ml din sticla de tip x 2 ml de solutie injectabila
Cod cim: W58558001
Firma producătoare: EISAI MANUFACTURING LTD - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

HALAVEN se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie cu 6 flacoane a 5 ml din sticla de tip x 2 ml de solutie injectabila