EPTIFIBATIDE ACCORD 2 mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru EPTIFIBATIDE ACCORD 2 mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EPTIFIBATIDE ACCORD 2 mg/ml
Substanța activă: EPTIFIBATIDUM
Concentrația: 2mg/ml
Cod atc: B01AC16
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ANTIAGREGANTE PLACHETARE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x flacon din sticla tip I, a 10ml , inchis cu dop de cauciuc bromobutilic si capsa flip-off de Al
Cod cim: W63084001
Firma producătoare: ACCORD HEALTHCARE LIMITED - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: