NEORECORMON 4000 UI/0,3ml - PROSPECT

Prospectul pentru NEORECORMON 4000 UI/0,3ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEORECORMON 4000 UI/0,3ml
Substanța activă: EPOETINUM BETA
Concentrația: 4000UI/0,3ml
Cod atc: B03XA01
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE ANTIANEMICE ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 6 seringi preumplute x 0,3 ml sol. inj. + 6 ace
Cod cim: W64398002
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect:

NEORECORMON 4000 UI/0,3ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 seringa preumpluta x 0,3 ml sol. inj. + 1 ac