NEORECORMON 30000 UI/0,6ml - PROSPECT

Prospectul pentru NEORECORMON 30000 UI/0,6ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: NEORECORMON 30000 UI/0,6ml
Substanța activă: EPOETINUM BETA
Concentrația: 30000 UI/0,6ml
Cod atc: B03XA01
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE ANTIANEMICE ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 seringa pre-umpluta x 0,6 ml + 1 ac
Cod cim: W64397001
Firma producătoare: ROCHE PHARMA AG - GERMANIA
Conținut prospect:

NEORECORMON 30000 UI/0,6ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 4 seringi pre-umplute x 0,6 ml + 4 ace