BINOCRIT 6000UI/0,6ml - PROSPECT

Prospectul pentru BINOCRIT 6000UI/0,6ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BINOCRIT 6000UI/0,6ml
Substanța activă: EPOETINUM ALFA
Concentrația: 6000UI/0,6ml
Cod atc: B03XA01
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE ANTIANEMICE ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 seringa preumpluta x 0,6ml sol. inj.
Cod cim: W52287001
Firma producătoare: HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:

BINOCRIT 6000UI/0,6ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 6 seringi preumplute x 0,6ml sol. inj.