BINOCRIT 10000UI/1,0ml - PROSPECT

Prospectul pentru BINOCRIT 10000UI/1,0ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BINOCRIT 10000UI/1,0ml
Substanța activă: EPOETINUM ALFA
Concentrația: 10000UI/1,0ml
Cod atc: B03XA01
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE ANTIANEMICE ALTE PREPARATE ANTIANEMICE
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 seringa preumpluta x 1ml sol. inj.
Cod cim: W52289001
Firma producătoare: HEXAL BIOTECH FORSCHUNGS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:

BINOCRIT 10000UI/1,0ml se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 6 seringi preumplute x 1ml sol. inj.