SER EFEDRINAT 0,5% - PROSPECT

Prospectul pentru SER EFEDRINAT 0,5% - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: SER EFEDRINAT 0,5%
Substanța activă: EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM
Concentrația: 0,5%
Cod atc: R01AA03
Acțiune terapeutică: DECONGESTIONANTE SI ALTE MEDICAMENTE NAZALE DE UZ TOPIC SIMPATOMIMETICE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13259_15.06.20.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flac. picurator din PE x 10 ml pic. naz., sol.
Cod cim: W43241001
Firma producătoare: TIS FARMACEUTIC S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13259/2020/01                                              

Anexa

 

                                                                                                                                                     

Prospect 

 
 
 

 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Ser efedrinat 5 mg/ml picături nazale, soluție

 

Clorhidrat de efedrină 

 
 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale.  
-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Ser efedrinat 5 mg/ml și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ser efedrinat 5 mg/ml  

3.

 

Cum să utilizați Ser efedrinat 5 mg/ml  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Ser efedrinat 5 mg/ml  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Ser efedrinat 5 mg/ml și pentru ce se utilizează 

 

SER EFEDRINAT 5 mg/ml

 

contine clorhidrat de efedrina, substanta activa cu efect 

decongestionant. 
Medicamentul este utilizat in tratamentul simptomatic al rinitei şi sinuzitei acute, rinitei vasomotorii, 
edemelor apărute în urma intervenţiilor chirurgicale endonazale. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Ser efedrinat 5 mg/ml 

 

Nu utilizați Ser efedrinat 5 mg/ml:

 

dacă sunteți alergic la clorhidratul de efedrină sau la oricare dintre celelalte componente ale 
acestui medicament (enumerate la pct. 6), 

aveţi rinită atrofică, 

aveţi glaucom cu unghi închis, 

suferiţi de 

boli obstructive ale tractului urinar, 

aveţi sub 12 ani. 

 

Atenționări și precauții  

 
Administrarea prelungită a clorhidratului de efedrină determină tahifilaxie. 
Administrarea clorhidratului de efedrină pe o perioadă mai mare de 7 zile poate produce fenomene 


Page 2
background image

 

congestive ale mucoasei nazale, datorită acţiunii iritante locale

Se recomandă prudenţă la pacienţii cu hipertensiune arterială, afecţiuni cardiace, hipertiroidie, având 
în vedere acţiunea alfa-simpatomimetică a efedrinei. 

 
Ser efedrinat 5 mg/ml împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
Dacă se utilizează concomitent şi alte medicamente vasoconstrictoare, efectul poate fi amplificat. Prin 
utilizarea simultană de medicamente vasodilatatoare se ajunge la diminuarea efectului. 
Administrarea efedrinei este contraindicată la pacienţii care utilizează inhibitori ai monoamiooxidazei 
sau care au utilizat aceste medicamente în ultimele 14 zile. 

 
Ser efedrinat 5 mg/ml împreună cu alimente, băuturi și alcool 

Nu există restricții în acest sens. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

SER EFEDRINAT 5 mg/ml 

poate fi utilizat în timpul sarcinii numai la recomandarea medicului. 

Clorhidratul de efedrină se excretă în laptele matern. Acest medicament nu este recomandat în timpul 
alăptării, datorită riscului de reacţii adverse cardiovasculare (tahicardie) la sugar. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

 

SER EFEDRINAT 5 mg/ml

 

nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi 

utilaje. 

 
Ser efedrinat 5 mg/ml conține clorură de benzalconiu. 

Poate provoca reacţii adverse cutanate 
 
 

3.

 

Cum să utilizați Ser efedrinat 5 mg/ml 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Trebuie să discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
Un ml picături nazale soluţie conţine 5 mg clorhidrat de efedrină. 
Un ml soluţie conţine 30 picături. 

Copii peste 12 ani: 

doza uzuală este de 2-3 picături, în fiecare nară, de 2ori/zi, timp de 3 zile; 

Adul

ţ

: doza uzuală este de 3-4 picături, în fiecare nară, de 3ori/zi, timp de 4-5 zile. 

Administrarea clorhidratului de efedrină pe o perioadă mai mare de 7 zile poate produce fenomene 
congestive ale mucoasei nazale, datorită acţiunii iritante locale

.

 

 
Dacă utilizați mai mult Ser efedrinat 5 mg/ml decât trebuie

 

În cazul utilizării prelungite şi administrării de doze mari pot să apară tulburări sistemice mai ales 
cardiovasculare sau nervoase: cefalee, insomnie, palpitaţii. 
În caz de supradozaj se instituie tratament simptomatic. 

 

Dacă uitați să utilizați Ser efedrinat 5 mg/ml

 

Nu dublaţi dozele pentru a recupera doza omisă. Continuaţi cu doza obişnuită după orarul normal. 
 

Dacă încetați să utilizați Ser efedrinat 5 mg/ml 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului sau asistentei medicale. 
 


Page 3
background image

 

 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Foarte frecvente: care afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi 
Frecvente: care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 
Mai puţin frecvente: care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 
Rare: care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi 
Foarte rare: afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi 
Cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile 

 
Locale 

Senzaţie de uscăciune nazală. 
Administrarea o perioadă îndelungată poate produce fenomene de iritaţie locală mergând până la 
atrofia 
mucoasei nazale. 

Sistemice 

În cazul utilizării prelungite şi administrării de doze mari pot să apară cefalee, insomnie, palpitaţii. 

 
Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează Ser efedrinat 5 mg/ml 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
Ambalare pentru comercializare: 18 luni 
După prima deschidere a flaconului: 28 zile  
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Ser efedrinat 5 mg/ml  

- Substanţa activă este clorhidratul de efedrină 5 mg/ml. Un ml conține clorhidrat de efedrină 5mg. 
- Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, clorură de benzalconiu,  apă purificată. 
 

Cum arată Ser efedrinat 5 mg/ml și conținutul ambalajului 

Cutie cu un flacon din PEID de culoare albă prevăzut cu picurător din PEJD de culoare albă și capac 
cu filet și sigiliu din PEID de culoare albă, conținând 10 ml picături nazale, soluţie. 
Se prezintă sub formă de soluţie limpede, incoloră, inodoră. 
 
 
 


Page 4
background image

 

 
 
 
 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

TIS FARMACEUTIC SA 
Str. Industriilor nr. 16, Bucureşti, Sector 3, cod 032895, România 
 
Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
 

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2020.

 

Alte surse de informaţii 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/