ENTACAPONE TEVA - PROSPECT

Prospectul pentru ENTACAPONE TEVA - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ENTACAPONE TEVA
Substanța activă: ENTACAPONUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: N04BX02
Acțiune terapeutică: AGENTI DOPAMINERGICI ALTE MEDICAMENTE DOPAMINERGICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din PEID x 100 compr. film
Cod cim: W63027003
Firma producătoare: TEVA PHARM. WORKS PRIVATE LTD. COMPANY - UNGARIA