COMTESS 200mg - PROSPECT

Prospectul pentru COMTESS 200mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: COMTESS 200mg
Substanța activă: ENTACAPONUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: N04BX02
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE DOPAMINERGICE ALTE MEDICAMENTE DOPAMINERGICE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din PEID x 30 compr. film
Cod cim: W51543001
Firma producătoare: ORION CORPORATION - FINLANDA