ENALAPRIL 10 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ENALAPRIL 10 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ENALAPRIL 10 mg
Substanța activă: ENALAPRILUM
Concentrația: 10mg
Cod atc: C09AA02
Acțiune terapeutică: INHIBITORI AI ENZIMEI DE CONVERSIE A ANGIOTENSINEI INHIBITORI AI ENZIMEI DE CONVERSIE A ANGIOTENSINEI
Prescripție: P6L
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_8887_22.04.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 2 blist. PVC/Al x 10 compr.
Cod cim: W12405001
Firma producătoare: MAGISTRA C&C S.R.L. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 8886/2016/01                                                                            

Anexa

 

1

 

                                                                  8887/2016/01 
                                                                  8888/2016/01                 

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 

 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

 

 

Enalapril

0 &&

  5 mg comprimate 

Enalapril

0 &&

10 mg comprimate 

Enalapril 

0 &&

 20 mg comprimate 

maleat de enalapril 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

-

 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

-

 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Enalapril

0 &&

 şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Enalapril

0 &&

 

3. 

Cum să utilizaţi Enalapril

0 &&

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Enalapril

0 &&

 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Enalapril

0 &&

 şi pentru ce se utilizează  

 

Enalapril

0 &&

, face parte dintr-un grup de medicamente numite inhibitori ai enzimei de conversie a 

angiotensinei (IECA).  
Enalapril

0 &&

 este indicat în

 

tratamentul hipertensiunii arteriale, al insuficienţei cardiace simptomatice şi 

prevenirea insuficienţei cardiace simptomatice la pacienţii cu disfuncţie asimptomatică a ventricului stâng 
(fracţia de ejecţie ≤35%).  

 
 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Enalapril

0 &&

 

 
Nu utilizaţi Enalapril

0 &&

dacă sunteţi alergic la maleat de enalapril sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6); 

în caz de edem angioneurotic provocat de un inhibitor al enzimei de conversie, în antecedente;      

-       în cazul în care aveţi mai mult de trei luni de sarcină (este bine să evitaţi Enalapril

0 &&

 şi în perioada 

de început a sarcinii – vezi punctul Sarcina); 
-    dacă aveţi diabet zaharat sau funcţia rinichilor afectată şi urmaţi tratament cu un medicament pentru 
scăderea tensiunii arteriale care conţine aliskiren.  
 

Atenţionări şi precauţii 


Page 2
background image

Înainte să utilizaţi Enalapril

0 &&

, adresaţi-vă

 

medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 în caz de hipovolemie datorită tratamentului diuretic, unui regim dietetic hiposodat, vărsăturilor sau 

diareei ( se impune atenţie datorită riscului de apariţie a hipotensiunii arteriale); 

 

 dacă suferiţi de insuficienţă cardiacă cu sau fără insuficienţă renală asociată (mai ales în cazul unui 

grad mai sever de insuficienţă cardiacă, reflectat prin utilizarea unor mari cantități de diuretice de ansă, 
hiponatremie sau disfuncţie renală), deoarece există posibilitatea instalării hipotensiunii arteriale. 
Tratamentul cu Enalapril 

0 &&

 trebuie început sub supraveghere medicală, iar aceşti pacienţi trebuie urmăriţi 

îndeaproape ori de câte ori doza de Enalapril 

0 &&

 şi/sau de diuretic este ajustată; 

 

 dacă suferiţi de cardiopatie ischemică sau afecţiuni cerebrovasculare ( se recomandă prudenţă 

datorită posibilităţii scăderii exagerate a tensiunii arteriale, ce poate duce la infarct miocardic sau accident 
vascular cerebral );

 

 

 dacă suferiţi de insuficienţă renală (inclusiv transplant renal), deoarece există riscul agravării 

insuficienţei renale. La unii pacienţi cu stenoză bilaterală a arterelor renale sau stenoza arterei renale pe 
rinichi unic s-au observat creşteri ale ureei sanguine şi ale creatininei serice, reversibile însă la întreruperea 
terapiei;  
      

 dacă aţi prezentat antecedente de edem angioneurotic nelegat de tratamente cu inhibitori ai enzimei 

de conversie a angiotensinei ( există risc crescut de angioedem când primesc inhibitori ai enzimei de 
conversie a angiotensinei ). S-au înregistrat şi cazuri rare de edem angioneurotic al feţei, extremităţilor, 
buzelor, limbii, glotei şi/sau laringelui la pacienţii trataţi cu inhibitori ai enzimei de conversie a 
angiotensinei, inclusiv Enalapril

0 &&

 . Acestea pot apărea în orice moment pe durata tratamentului. În 

asemenea cazuri, Enalapril 

0 &&

  va fi întrerupt imediat şi se va trece la o monitorizare corespunzătoare până 

la dispariţia completă a simptomelor. Edemul angioneurotic asociat cu edem laringian poate fi fatal.  
 

 în caz de stenoză aortică sau cardiomiopatie hipertrofică, deoarece inhibitorii enzimei de conversie 

trebuie administraţi cu prudenţă la pacienţii cu obstrucţie la nivelul camerei de ejecţie a ventriculului stâng. 
 

 dacă vă pregătiţi de o intervenţie chirurgicală majoră sau în timpul anesteziei cu agenţi care produc 

hipotensiune; 
 

 în cazul desensibilizării faţă de hymenoptere, deorece există riscul producerii de reacţii anafilatoide 

cu potenţial letal; 
 

 în cazul pacienţilor dializaţi şi trataţi simultan cu un inhibitor de ACE au fost raportate reacţii 

anafilactoide în cazul folosirii membranelor de flux crescut (de ex. AN69). La aceşti pacienţi se recomandă 
utilizarea altor tipuri de membrane de dializă sau a altor clase de agenţi antihipertensivi.  
 

 dacă luaţi suplimente de potasiu, diuretice care economisesc potasiu sau a substituenţi de sare de 

bucătărie care conţin potasiu, mai ales la pacienţii cu funcţie renală alterată, pot duce la o creştere 
semnificativă a potasiului seric. Dacă se consideră indicată utilizarea concomitentă a substanţelor mai sus 
menţionate, ele vor trebui folosite cu prudenţă şi cu o monitorizare frecventă a potasiului seric. 
 
-             dacă luaţi oricare dintre următoarele medicamente utilizate pentru tratarea tensiunii arteriale mari: 
                     - un blocant al receptorilor angiotensinei II (BRA) (cunoscuţi şi sub denumirea de „sartani” – de 
exemplu, valsartan, telmisartan, irbesartan),

 

mai ales dacă aveţi probleme ale rinichilor asociate diabetului 

zaharat. 

- aliskiren 

- dacă aveţi diabet zaharat. Trebuie monitorizată glicemia în timpul primei luni de tratament cu un inhibitor 
ECA. 
- dacă sunteţi pacient de rasă neagră, deoarece acest medicament scade tensiunea arterială mai puţin eficient 
la această rasă. 
 


Page 3
background image

Este posibil ca medicul dumneavoastră să vă verifice funcţia rinichilor, tensiunea arterială şi valorile 
electroliţilor (de exemplu, potasiu) din sânge, la intervale regulate de timp. 
 
Vezi şi informaţiile de la punctul „Nu utilizați Enalapril

0 &&

”. 

 
 
La pacienţii trataţi cu inhibitori de ACE a fost semnalată o tuse neproductivă, persistentă, care dispare la 
întreruperea tratamentului. Tusea indusă de inhibitori de ACE trebuie avută în vedere la stabilirea 
diagnosticului diferenţial al tusei. 
Dacă dumneavoastră, în timpul administrării Enalapril

0 &&

 , prezentaţi unul din următoarele simptome, 

trebuie să anunţaţi imediat doctorul dumneavoastră: icter, tuse uscată pentru o perioadă lungă de timp. 
 
Trebuie să anunţaţi medicul în cazul în care credeţi că sunteţi gravidă (sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă). 
Enalapril

0 &&

  nu este recomandat la începutul sarcinii şi nu trebuie utilizat dacă aveţi mai mult de trei luni 

de sarcină, deoarece poate produce grave prejudicii copilului dumneavoastră dacă este utilizat în această 
etapă (vezi punctul „Sarcina”). 

 
Enalapril

0 &&

 împreună cu alte medicamente 

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente.Este posibil ca medicul dumneavoastră să trebuiească să vă modifice doza și/sau să ia 
alte măsuri de precauție: 

   Dacă luaţi un blocant al receptorilor angiotensinei II (BRA) sau aliskiren (vezi şi informaţiile de la 

punctele „Nu luaţi Enalapril 

0 &&

” şi „Atenţionări şi precauţii”). 

 
-  

Alţi agenţi antihipertensivi; 

 

-  

Diuretice care economisesc potasiul (de ex. spironolactonă, triamteren sau amilorid) sau suplimente 

de potasiu sau substituenţi de sare de bucătărie care conţin potasiu

deoarece există riscul apariţiei 

hiperpotasemiei în cazul utilizării concomitente a Enalapril 

0 &&

. Dacă se consideră indicată utilizarea 

concomitentă a substanţelor mai sus menţionate, ele vor trebui folosite cu prudenţă şi cu o monitorizare 
frecventă a potasiului seric. 
 

-  

Litiul, deoarece administrarea concomitentă a Enalapril

0 &&

 poate determina mărirea concentraţiei 

serice a litiului. De aceea litiul seric trebuie monitorizat cu atenţie dacă se administrează săruri de litiu. 
 

-  

Diuretice. Se va evita asocierea enalaprilului cu alte diuretice antialdosteronice sau săruri de potasiu 

(risc de hiperpotasemie). Asocierea cu diuretice saluretice impune prudenţă, deoarece există risc de 
hipotensiune arterială marcată şi insuficienţă renală acută. 
 

-  

Antidepresive triciclice/Antipsihotice/Anestezice/Narcotice, deoarece creşte riscul hipotensiunii 

arteriale ortostatice. Se impune prudenţă în asocierea enalaprilului cu antidepresive triciclice si neuroleptice. 
 

-  

Antiinflamatoarele nesteroidiene (inclusiv inhibitori ai COX-2), deoarece acestea pot reduce efectul 

antihipertensiv al enalaprilului prin inhibarea formării postaglandinelor vasodilatatoare şi retenţie 
hidrosalină. 
Glococorticoizii pot diminua efectul antihipertensiv al enalaprilului prin retenţie hidrosalină.  
 

-  

Simpatomimetice

deoarece acestea pot reduce efectul antihipertensiv al inhibitorilor enzimei de 

conversie. 
 

-  

Antidiabetice. Se recomandă prudenţă la pacienţii diabetici trataţi cu insulină sau sulfamide 

antidiabetice (creşte riscul reacţiilor hipoglicemice). 
 

-  

Alcool, deoarece acesta creşte efectul hipotensiv al inhibitorilor de ACE. 

 


Page 4
background image

Săruri de aur, deoarece se pot produce reacţii nitritoide 

 

Acid acetilsalicilic 

 

Trombolitice 

 

Beta-blocante. 

 

Enalapril

0 &&

 împreună cu alimente, băuturi şi alcool 

Enalapril

comprimate poate fi luat cu sau fără alimente. În timpul tratamentului cu Enalapril

 se va evita 

consumul de alcool (vezi pct. Enalapril

0 &&

 împreună cu alte medicamente) 

 
Sarcina şi alăptarea  
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Sarcina: 
Trebuie să anunţaţi medicul în cazul în care credeţi că sunteţi gravidă (sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă). 
În mod normal, medicul dumneavoastră vă va sfătui să nu mai utilizaţi Enalapril

0 &&

 înainte de a rămâne 

gravidă sau de îndată ce aţi aflat că sunteţi gravidă şi vă va recomanda un alt medicament în loc de Enalapril

0 &&

. Enalapril

0 &&

 nu este recomandat la începutul sarcinii şi nu trebuie utilizat în sarcina mai mare de 

trei luni, deoarece acesta poate produce grave prejudicii copilului dumneavoastră dacă este utilizat după cea 
de a treia lună de sarcină. 
 
Alăptarea: 
Informaţi-vă medical dacă alăptaţi sau intenţionaţi să începeţi alăptarea. 
Alăptarea nou-născuţilor (primele săptămâni după naştere) şi în mod special alăptarea prematurilor nu este 
recomandată în timp ce luaţi Enalapril

0 &&

. În cazul unui sugar mai mare medicul dumneavoastră trebuie 

să vă sfătuiască cu privire la beneficiile şi riscurile utilizării Enalapril

0 &&

 în timp ce alăptaţi în comparaţie 

cu alte tratamente. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Enalaprilul nu influenţează direct capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Este necesară 
prudenţă mai ales la începutul tratamentului, din cauza riscurilor legate de eventuala scădere excesivă a 
tensiunii arteriale. 

 
Enalapril 

0 &&

 conţine lactoză

, de aceea pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, 

deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest 
medicament. 
 
 

3. 

Cum să utilizaţi Enalapril

0 &&

 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 

Hipertensiunea arterial

ă

 : 

Doza iniţială este cuprinsă între 5 şi 20 mg, administrată odată pe zi. 
Unii pacienţi pot necesita o doză iniţială mai mică. 
Doza uzuală de întreţinere este de 20 mg administrată o dată pe zi. 
Doza maximă de întreţinere este de 40 mg administrată o dată pe zi. 
 
 
În hipertensiunea arterială renovasculară

 

tratamentul trebuie început cu o doză iniţială mai redusă (de 

exemplu 5 mg sau mai puţin). Ulterior doza poate fi crescută treptat, în funcţie de răspunsul terapeutic. Este 
de aşteptat ca majoritatea pacienţilor să răspundă la o tabletă de 20 mg, o dată pe zi.  


Page 5
background image

 
În hipertensiunea tratată concomitent cu diuretice se recomandă prudenţă, deoarece aceşti pacienţi pot 
prezenta depleţie hidrică sau salină. Tratamentul cu diuretice ar trebui întrerupt 2-3 zile înainte de începerea 
tratamentului cu Enalapril

0 &&

. Dacă acest lucru nu este posibil, doza iniţială de Enalapril trebuie să fie 

redusă (5 mg sau mai puţin) pentru a aprecia efectul iniţial asupra tensiunii arteriale. Doza trebuie apoi 
adaptată în conformitate cu nevoile pacientului. 

 
Insuficien

ţ

a cardiac

ă

 congestiv

ă

:  

Doza recomandată iniţial este de 2,5 mg pe zi în priză unică; dacă este necesar doza va fi mărită treptat (în 2-
4 săptămâni). 
Doza de întreţinere recomandată este de 5-20 mg pe zi, în 1-2 prize, fără a depaşi 40 mg/zi. 

 

Insuficien

ţă

 renal

ă

:  

Dozele se adaptează în funcţie de clearance-ul creatininei:  

-

 

pentru valori cuprinse între 30-80 ml/min.,doza recomandată iniţial este de 5-10 mg maleat de 
enalapril pe zi,  

-

 

pentru valori cuprinse între 10-30 ml/min., 2,5-5 mg maleat de enalapril pe zi,  

-

 

în cazul în care faceţi dializă, doza recomandată este de 2,5 mg maleat de enalapril pe zi. 

Ulterior doza poate fi crescută în funcţie de răspunsul terapeutic; se vor controla frecvent potasemia şi 
nivelul plasmatic al creatininei. 
 

Pacien

ţ

i vârstnici

 

Doza este stabilită de medic şi este bazată pe funcţionarea rinichiului. 
 

Utilizarea la copii 

Experienţa privind administrarea Enalapril

0 &&

 la copii cu hipertensiune arterială este limitată. Doza 

administrată la copiii care pot înghiţi comprimate va fi stabilită în funcţie de greutatea şi de valorile tensiunii 
arteriale ale copilului. 
Dozele iniţiale uzuale sunt: 

-

 

între 20 kg şi 50 kg – 2,5 mg pe zi 

-

 

peste 50 kg – 5 mg pe zi. 

Doza poate fi modificată în funcţie de nevoile copilului: 

-

 

maxim 20 mg zilnic pot fi folosite la copiii cu greutatea cuprinsă între 20 kg şi 50 kg 

-

 

maxim 40 mg zilnic pot fi folosite la copiii cu greutate peste 50 kg. 

Acest medicament nu este recomandat la nou-născuţi (primele săptămâni după naştere) şi la copii cu 
afecţiuni ale rinichilor. 
 
Administrare orală. 
Deoarece absorbţia comprimatelor de Enalapril 

0 &&

 nu este influenţată de alimente, comprimatele se pot 

administra anterior, concomitent sau ulterior ingestiei de alimente. 
După administrarea primei doze, pacientul va rămâne culcat şi sub supravegherea medicului cel puţin 2 ore, 
pentru a evita eventualele fenomene ortostatice. 
 
 

Dacă utilizaţi mai mult Enalapril

0 &&

 decât trebuie 

Există puţine date disponibile în ceea ce priveşte supradozarea la om.  
În caz de supradozare adresaţi-vă imediat medicului. 
Simptomele cele mai importante care apar în supradozare, raportate până în prezent, sunt hipotensiune 
marcată, care începe la aproximativ 6 ore după administrarea tabletelor, concomitent cu blocarea sistemului 
renină-angiotensină, şi stupor. După ingestia de 300 mg şi de 440 mg enalapril s-au înregistrat niveluri ale 
enalaprilatului seric de 100 şi respectiv de 200 de ori mai mari decât cele observate după administrarea 
dozelor terapeutice.  
Tratamentul recomandat în supradozare este perfuzia intravenoasă de soluţie normal salină. Dacă ingestia 
este recentă se va induce vărsătura. Enalaprilatul poate fi îndepărtat din circulaţie prin hemodializă. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Enalapril

0 &&

 


Page 6
background image

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi-o când vă amintiţi. Dacă a mai rămas mai puţin de jumătate din timpul 
obişnuit între cele două doze, nu utilizaţi doza uitată, ci reveniţi la orarul dumneavoastră obişnuit. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Enalapril

0 &&

 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 pacienti  

Frecvente 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi  

Mai puţin frecvente 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi  

Rare 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi  

Foarte rare 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi  

Cu frecvenţă necunoscută  

care nu poate fi estimată din datele disponibile  

 

 

S-a demonstrat că enalaprilul este în general bine suportat. În studiile clinice, incidenţa globală a reacţiilor 
adverse nu a fost mai mare la cei trataţi cu enalapril comparativ cu cei cărora li s-a administrat placebo. 
Reacţiile adverse cel mai frecvent raportate au fost vertijul şi cefaleea. La 2 – 3% dintre pacienţi s-a raportat 
oboseală şi astenie. Alte reacţii adverse au apărut la mai puţin de 2% din pacienţi şi au inclus: hipotensiune, 
hipotensiune ortostatică, sincopă, greaţă, diaree, crampe musculare, rash şi tuse. Mai puţin frecvent s-a 
raportat disfuncţie renală, insuficienţă renală şi oligurie. 
 
Următoarele reacţii adverse au fost asociate cu administrarea tabletelor: 

 
Tulbur

ă

ri hematologice 

ş

i limfatice

: mai puțin frecvent s-au observat anemii (incluzând anemia aplastică şi 

hemolilitică), mai ales la bolnavii dializaţi şi la cei cu transplant renal. Rar, s-au observat: neutropenie, 
scăderi ale hemoglobinei şi hematocritului, trombocitopenie, agranulocitoză, depresie a măduvei, 
pancitopenie, limfadenopatie, tulburări autoimune. 

Tulbur

ă

ri metabolice 

ş

i de nutri

ţ

ie

: mai puțin frecvente: hipoglicemie ( precauţii speciale în cazul pacienţilor 

diabetici ). 

Tulbur

ă

ri ale sistemului nervos/psihice

: frecvente: dureri de cap, depresie; mai puțin frecvente s-au observat 

confuzie, somnolenţă, insomnie, nervozitate, parestezie, vertij. Rar s-au raportat anomalii ale perioadei de 
vis, tulburări de somn. 

Tulbur

ă

ri oculare

: foarte frecvent s-a observat vedere neclară. 

Tulbur

ă

ri cardiace 

ş

i vasculare

: foarte frecvente: ameţeli; frecvente: hipotensiune ( incluzând hipotensiune 

ortostatică), sincopă, infarct miocardic sau accident cerebrovascular posibil secundar unei hipotensiuni 
excesive la pacienţii cu risc crescut, durere anginoasă, tulburări de ritm, angină pectorală, tahicardie; mai 
puțin frecvente: hipotensiune ortostatică, palpitaţii. Rar, s-a observat sindrom Raynaud. 

Tulbur

ă

ri respiratorii, toracice 

ş

i mediastinale

: foarte frecvent s-au observat tuse; frecvente: dispnee; mai 

puțin frecvente: rinoree, dureri faringiene, bronhospasm/astm; rare: infiltrate pulmonare, rinite, alveolite 
alergice. 

Tulbur

ă

ri gastrointestinale

: foarte frecvente: greaţă; mai puțin frecvente: diaree, dureri abdominale, alterare 

a gustului, ileus, pancreatită, vomă, dispepsie, constipaţie, anorexie, iritare gastrică, uscăciunea gurii, ulcer 
peptic; rare: stomatite, afte. Foarte rar - angioedem intestinal. 

Tulbur

ă

ri hepatobiliare

: rar s-au raportat hepatite, atât hepatocelulare cât şi colestatice. 

Tulbur

ă

ri cutanate 

ş

i ale 

ţ

esutului subcutanat

: frecvente: rash, hipersensibilitate/edem angioneurotic: edem 

angioneurotic la nivelul feţei, extremităţilor, buzelor, limbii, glotei şi laringelui; mai puțin frecvente: 
diaforeză, prurit, urticarie, alopecie; rare: eritem multiform, sindrom Stevens-Jonhson, dermatite exfoliante, 
necroliză epidermică toxică, pemfigus. 


Page 7
background image

S-a raportat un complex de simptome care poate include febră, serozită, vasculită, mialgii/miozită, 
artralgii/artrită, anticorpi antinucleari prezenţi, VSH crescut, eozinofilie şi leucocitoză. 

Tulbur

ă

ri renale 

ş

i ale c

ă

ilor urinare

: mai puțin frecvent: disfuncţii renale, proteinurie, insuficienţă renală; 

rar: oligurie. 

Tulbur

ă

ri ale aparatului genital 

ş

i sânului

: mai puțin frecvent: impotenţă; rar: ginecomastie. 

Tulbur

ă

ri generale 

ş

i la nivelul locului de administrare

: foarte frecvent: astenie; frecvent: oboseală; mai 

puțin frecvent: crampe musculare, tinitus, febră. 

Investiga

ţ

ii diagnostice

: frecvente: hipokaliemie, creşterea creatininei serice; mai puțin frecvente: creşterea 

ureei în sânge, hiponatremie; rar s-au observat elevarea enzimelor din ficat şi a bilirubinei serice. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Enalapril

0 &&

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la  temperaturi sub 25

C. 

A se păstra în ambalajul original. 
Nu utilizaţi Enalapril

0 &&

 după data de expirare înscrisă pe cutie. Data de expirare se referă la ultima zi a 

lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Enalapril

0 &&

 

Enalapril 

0 &&

 5 mg 

- Substanţa activă este: maleat de enalapril. Fiecare comprimat conţine maleat de enalapril 5 mg. 
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă K 30, talc, stearat de 
magneziu. 
 
Enalapril 

0 &&

 10 mg  

- Substanţa activă este: maleat de enalapril. Fiecare comprimat conţine maleat de enalapril 10 mg. 
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă K 30, talc, stearat de 
magneziu. 
 
Enalapril 

0 &&

 20 mg  

- Substanţa activă este: maleat de enalapril. Fiecare comprimat conţine maleat de enalapril 20 mg. 
- Celelalte componente sunt: lactoză monohidrat, amidon de porumb, povidonă K 30, talc, stearat de 
magneziu. 

 
Cum arată Enalapril

0 &&

 şi conţinutul ambalajului 

Enalapril

0 &&

 5 mg 

Comprimate rotunde, plate, de culoare albă sau aproape albă. 
Cutie pliantă cu 2 blistere din folie Al/PVC a câte 10 comprimate fiecare. 
 

Enalapril MCC 10 mg  


Page 8
background image

Comprimate  rotunde,  lenticulare,  de  culoare  albă  sau  aproape  albă,  cu  o  linie  mediană  pe  una  din  fețe  și 
diametrul de 7 mm. Linia mediană nu este destinată divizării comprimatelor în doze egale. 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate 

 
 

Enalapril MCC 20 mg 

Comprimate rotunde, lenticulare, de culoare albă sau aproape albă, cu două linii mediane pe una din fețe și 
diametrul de 7 mm. Liniile mediane nu sunt destinate divizării comprimatelor în doze egale. 
Cutie cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
S.C. MAGISTRA C&C S.R.L. 
B-dul Aurel Vlaicu nr. 82A, Constanţa, România

 

Fax- 0241/634742 
e-mail-  [email protected] 

 
Acest prospect a fost revizuit în Aprilie, 2021.

 

 

Alte surse de informaţii

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/