EMTRIVA 10mg/ml - PROSPECT

Prospectul pentru EMTRIVA 10mg/ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EMTRIVA 10mg/ml
Substanța activă: EMTRICITABINUM
Concentrația: 10mg/ml
Cod atc: J05AF09
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIB. NUCLEOZIDICI SI NUCLEOTIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. din TPE x 170 ml sol. orala
Cod cim: W51483001
Firma producătoare: GILEAD SCIENCE LIMITED - IRLANDA
Conținut prospect: