EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg - PROSPECT

Prospectul pentru EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200 mg/245 mg
Substanța activă: EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM DISOPROXIL
Concentrația: 200 mg/245 mg
Cod atc: J05AR03
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ANTIVIRALE PENTRU TRATAMENTUL INFECTIEI CU HIV, COMBINATII
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. x 30 compr. film.
Cod cim: W63257001
Firma producătoare: MYLAN HUNGARY KFT. - UNGARIA
Conținut prospect: