ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg - PROSPECT

Prospectul pentru ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ODEFSEY 200 mg/25 mg/25 mg
Substanța activă: EMTRICITABINUM+RILPIVIRINUM+TENOFOVIRUM ALAFENAMID
Concentrația: 200mg/25mg/25mg
Cod atc: J05AR19
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA ANTIVIRALE PENTRU TRATAMENTUL INFECTIEI CU HIV, COMBINATII
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din PEID x 30 compr. film.
Cod cim: W63551001
Firma producătoare: GILEAD SCIENCES IRELAND UC - IRLANDA
Conținut prospect: