ALPROLIX 1000 UI - PROSPECT

Prospectul pentru ALPROLIX 1000 UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ALPROLIX 1000 UI
Substanța activă: EFTRENONACOG ALFA
Concentrația: 1000UI
Cod atc: B02BD04
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 1 flac. din sticla de tip I cu pulbere +5 ml solv. intr-o seringa preumpluta din sticla de tip I +1 tija a pistonului +1 adaptor steril pt. flac.+ 1 set de perfuzie steril+ 2 tampoane cu alcool+ 2 plasturi + 1compresa din tifon
Cod cim: W63107001
Firma producătoare: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB - SUEDIA
Conținut prospect: