ELOCTA 3000 UI - PROSPECT

Prospectul pentru ELOCTA 3000 UI - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: ELOCTA 3000 UI
Substanța activă: EFMOROCTOCOG ALFA
Concentrația: 3000UI
Cod atc: B02BD02
Acțiune terapeutică: VITAMINA K SI ALTE HEMOSTATICE FACTORI AI COAGULARII SANGUINE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: 1 flac. cu pulb., 3 ml de solv. in seringa preumpluta, 1 tija a pistonului, 1 adaptor pt. flac., 1 set de perfuzie, 2 tampoane cu alcool, 2 plasturi, 1 compresa
Cod cim: W62686001
Firma producătoare: SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB - SUEDIA
Conținut prospect: