VANIQA 11,5% - PROSPECT

Prospectul pentru VANIQA 11,5% - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: VANIQA 11,5%
Substanța activă: EFLORNITHINUM
Concentrația: 11,5%
Cod atc: D11AX
Acțiune terapeutică: ALTE PRODUSE DE UZ DERMATOLOGIC ALTE PRODUSE DERMATOLOGICE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 tub x 30 g crema
Cod cim: W53290002
Firma producătoare: SHIRE PHARMACEUTICALS LTD - MAREA BRITANIE
Conținut prospect:

VANIQA 11,5% se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 tub x 15 g crema

Cutie x 1 tub x 60 g crema