STOCRIN 200 mg - PROSPECT

Prospectul pentru STOCRIN 200 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: STOCRIN 200 mg
Substanța activă: EFAVIRENZUM
Concentrația: 200mg
Cod atc: J05AG03
Acțiune terapeutică: ANTIVIRALE CU ACTIUNE DIRECTA INHIBITORI NON-NUCLEOZIDICI AI REVERSTRANSCRIPTAZEI
Prescripție: P-RF/R
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 1 flac. PEID x 90 caps., prevazut un sist. de inchidere securizat pt. copii.
Cod cim: W02912001
Firma producătoare: MERCK SHARP & DOHME BV - OLANDA