CYMBALTA 30mg - PROSPECT

Prospectul pentru CYMBALTA 30mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CYMBALTA 30mg
Substanța activă: DULOXETINUM
Concentrația: 30mg
Cod atc: N06AX21
Acțiune terapeutică: ANTIDEPRESIVE ALTE ANTIDEPRESIVE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 28 caps. gastrorez.( blist. PVC/PE/PCTFE/Al)
Cod cim: W43297002
Firma producătoare: LILLY SA - SPANIA