TRULICITY 0,75 mg/0,5ml - PROSPECT

Prospectul pentru TRULICITY 0,75 mg/0,5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TRULICITY 0,75 mg/0,5ml
Substanța activă: DULAGLUTIDUM
Concentrația: 0,75 mg/0,5ml
Cod atc: A10BX14
Acțiune terapeutică: ANTIDIABETICE ORALE ALTE ANTIDIABETICE ORALE
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 2 penuri preumplute a cate 0,75mg/0,5ml dulaglutid
Cod cim: W61461001
Firma producătoare: ELI LILLY ITALIA SPA - ITALIA
Conținut prospect: