MYOCET 50mg - PROSPECT

Prospectul pentru MYOCET 50mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MYOCET 50mg
Substanța activă: DOXORUBICINUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: L01DB01
Acțiune terapeutică: ANTIBIOTICE CITOTOXICE SI SUBSTANTE INRUDITE ANTRACICLINE SI SUBSTANTE INRUDITE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 2 seturi x 3 flac. (1 flac pulb. + 1 flac.lipozomi +1 flac. sol.tamp.)
Cod cim: W62998001
Firma producătoare: GP-Pharm - SPANIA
Conținut prospect: