DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml - PROSPECT

Prospectul pentru DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml
Substanța activă: DOCETAXELUM
Concentrația: 20mg/ml
Cod atc: L01CD02
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE TAXANI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 fl din sticla incolora x 9 ml concentrat ce contine 180 mg docetaxel
Cod cim: W59572001
Firma producătoare: FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC. - MAREA BRITANIE
Conținut prospect: