DOCETAXEL ACCORD 160 mg/8 ml - PROSPECT

Prospectul pentru DOCETAXEL ACCORD 160 mg/8 ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DOCETAXEL ACCORD 160 mg/8 ml
Substanța activă: DOCETAXELUM
Concentrația: 160mg/8ml
Cod atc: L01CD02
Acțiune terapeutică: ALCALOIZI DIN PLANTE SI ALTE PRODUSE NATURALE TAXANI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla incolora (tip I) continand concentrat 8 ml
Cod cim: W61799001
Firma producătoare: ACCORD HEALTHCARE LTD. - ROMANIA
Conținut prospect: