DOBUTAMINA ADMEDA 250 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DOBUTAMINA ADMEDA 250 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DOBUTAMINA ADMEDA 250 mg
Substanța activă: DOBUTAMINUM
Concentrația: 250mg
Cod atc: C01CA07
Acțiune terapeutică: STIMULANTE CARDIACE EXCL. GLICOZIZI CARDIOTONICI MED.ADRENERGICE SI DOPAMINERGICE
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_2466_30.03.10.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 fiola din sticla incolora x 50 ml sol. perf.
Cod cim: W55405001
Firma producătoare: HAUPT PHARMA WULFING GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 2466/2010/01                                         

        

Anexa 1

`

 

                                                                                                                                                                   Prospect 

 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 

DOBUTAMINĂ ADMEDA 250 mg soluţie perfuzabilă 

Dobutamină 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le 
poate face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră sau 
farmacistului. 

 
 

În acest prospect găsiţi: 

1.

 

Ce este Dobutamină Admeda şi pentru ce se utilizează 

2.

 

Înainte să vi se administreze Dobutamină Admeda  

3.

 

Cum să vi se administreze Dobutamină Admeda  

4.

 

Reacţii adverse posibile 

5.

 

Cum se păstrează Dobutamină Admeda 

6.

 

Informaţii suplimentare 

 
 

1. 

CE ESTE DOBUTAMINĂ ADMEDA ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 
Dobutamină Admeda este utilizată pentru tratamentul inotrop pozitiv (de creştere a forţei de 
contracţie a inimii) la pacienţii cu decompensare cardiacă datorată scăderii forţei de contracţie a 
inimii, determinată fie de o afecţiune cardiacă organică, fie de intervenţii chirurgicale cardiace, mai 
ales atunci când decompensarea cardiacă se asociază cu debit cardiac scăzut şi presiune capilară 
pulmonară crescută (PCP). 

Modificarea presarcinii asociată cu valori mari ale PEEP (presiune expiratorie pozitivă). 
 
Pentru testarea în scop diagnostic a bolii coronariene – când proba de efort nu se poate realiza sau este 
insuficientă pentru diagnostic – şi pentru evaluarea viabilităţii miocardice ca parte a investigării 
ecocardiografice (ecografia de stres la dobutamină). 
Dobutamină Admeda este administrată de medic sau de asistentă prin perfuzie intravenoasă. 
 

 
2. 

ÎNAINTE SĂ VI SE ADMINISTREZE

 

DOBUTAMINĂ ADMEDA 

 
Nu trebuie să vi se administreze Dobutamină Admeda 

-dacă sunteţi alergic (hipersensibil) la dobutamină sau la oricare dintre celelalte componente ale 
medicamentului; 
-dacă există obstacol mecanic în umplerea şi/sau golirea ventriculară (tamponadă cardiacă, pericardită 
constrictivă, cardiomiopatie hipertrofică obstructivă şi stenoză aortică severă); 
-dacă aveţi hipovolemie severă; 
 
 
 


Page 2
background image

 

2

Nu trebuie să vi se administreze Dobutamină Admeda pentru testarea în scop diagnostic a 
ischemiei şi viabilităţii miocardice în următoarele situaţii: 

-dacă aveţi infarct miocardic recent (în primele 30 zile de la infarct); 
-dacă aveţi angină pectorală instabilă (durere în piept); 
-dacă aveţi stenoză a trunchiului arterei coronare stângi (îngustare a trunchiului arterei care irigă 
cordul); 
-dacă aveţi obstrucţie semnificativă în calea de ejecţie a ventriculului stâng; 
-dacă aveţi cardiomiopatie hipertrofică obstructivă; 
-dacă aveţi afectare valvulară semnificativă; 
-dacă aveţi insuficienţă cardiacă severă (clasa III-IV NYHA); 
-dacă aveţi predispoziţie sau antecedente de tulburări de ritm cronice sau semnificative clinic, mai ales 
tahicardie ventriculară recurentă sau persistentă; 
-dacă aveţi tulburări semnificative de conducere; 
-dacă aveţi pericardită, miocardită sau endocardită acută; 
-dacă aveţi disecţie de aortă; 
-dacă aveţi anevrism de aortă; 
-dacă aveţi tensiune arterială crescută insuficient controlată terapeutic; 
-dacă ecograful nu are posibilităţi adecvate de testare; 
-dacă aveţi obstrucţie a umplerii ventriculare (pericardită constrictivă, tamponadă pericardică); 
-dacă aveţi hipovolemie. 

Aveţi grijă deosebită când sea dministrează Dobutamină Admeda 

Înainte de a vi se administra Dobutamină Admeda, spuneţi medicului dumneavoastră: 
-dacă aveţi fibrilaţie atrială sau flutter atrial; 
-dacă aveţi sau aţi avut în antecedente aritmii ventriculare sau alte aritmii cardiace grave;

 

-dacă sunteţi în primele 30 zile după un infarct miocardic acut;

 

-dacă suferiţi de hipotensiune arterială;

 

-dacă aveţi boală coronariană severă;

 

-dacă suferiţi de diabet zaharat;

 

-dacă sunteţi gravidă; 
-dacă vârsta dumneavoastră este mai mică de 15 ani. 
-dacă aveţi valori scăzute ale potasiului din sânge 

 
Utilizarea altor medicamente 

Vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau aţi luat recent orice alte 
medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
 
Este deosebit de important ca medicul dumneavoastră să ştie:

 

-dacă urmaţi tratament cu medicamente din clasa beta-blocantelor;

 

-dacă urmaţi tratament cu medicamente din clasa alfa-blocantelor;

 

-dacă urmaţi tratament cu vasodilatatoare (de exemplu: nitraţi, nitroprusiat de sodiu);

 

-dacă urmaţi tratament cu inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei;

 

-dacă vi se administrează dopamină; asocierea dobutaminei cu dopamina determină o creştere mai 
pronunţată a tensiunii arteriale (în funcţie de dozele de dopamină);

 

-dacă vi se administrează insulină.

 

-dacă anterior efectuării ecocardiografiei de stres la dobutamină (testarea în scop diagnostic a 
ischemiei şi viabilităţii miocardice) aţi luat tratament pentru angina pectorală. 
Atunci când dobutamina este administrată împreună cu anestezice inhalatorii este necesară o atenţie 
deosebită deoarece poate creşte excitabilitatea miocardului şi riscul de apariţie a extrasistolelor 
ventriculare. 
Dobutamina poate interfera cu metoda de analiză HLPC utilizând cloramfenicol. 
 

Sarcina şi alăptarea 

Studiile la animal nu indică apariţia unor malformaţii la făt, dar s-a remarcat apariţia toxicităţii 
fetale. Având în vedere absenţa efectului malformativ la animal, nu este de aşteptat apariţia de 
malformaţii la om. În studii desfăşurate la două specii de animal, substanţele responsabile pentru 
apariţia malformaţiilor la specia umană s-au dovedit malformative la animale.

 


Page 3
background image

 

3

 
Deoarece nu sunt date disponibile referitoare la siguranţa utilizării în timpul sarcinii şi nu se ştie 
dacă dobutamina traversează placenta, Dobutamină Admeda poate fi utilizat la gravide doar dacă este 
absolut necesar, după analiza de către medicul dumneavoastră a raportului risc potenţial fetal/beneficiu 
matern şi dacă nu există alt tratament cu risc mai mic. 
Nu se ştie dacă dobutamina se excretă în lapte, de aceea sunt necesare măsuri de precauţie. 
Dacă tratamentul cu dobutamină la mamă este necesar în timpul alăptării, aceasta trebuie întreruptă pe 
durata tratamentului. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Nu este cazul, deoarece dobutamina este un medicament care se administrează numai în condiţii de 
spitalizare. 
 

Informaţii importante privind unele componente ale Dobutamină Admeda 

Acest  medicament  conţine  sodiu.  Un  flacon  Dobutamină  Admeda  250  (50  ml  soluţie  perfuzabilă) 
conţine 6,7 mmol (155 mg) sodiu. Această cantitate de sodiu trebuie luată în considerare la pacienţii 
care au regim hiposodat. 

 
 

3. 

CUM SĂ VI SE ADMINISTREZE

 

DOBUTAMINĂ ADMEDA 

 
Utilizaţi întotdeauna Dobutamină Admeda exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră.  
Dobutamină Admeda se administrează numai în spital. Pentru doze şi mod de administrare vezi pct. 
,,Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical”. 

 

Dozele de dobutamină trebuie ajustate individual! 

 

Pentru administrarea dobutaminei se recomandă utilizarea pompei de perfuzie (de elecţie atunci când 
există această posibilitate) sau a perfuzorului. 
Ritmul de administrare al perfuziei trebuie ajustat în funcţie de răspunsul pacientului la tratament şi 
de apariţia reacţiilor adverse. 

 
Adul

ţ

i

 

Majoritatea pacienţilor adulţi răspund la doze între 2,5 - 10 µg dobutamină/kg şi minut. În cazuri 
particulare au fost administrate doze de până la 40 µg dobutamină/kg şi minut. 

 
Copii

 

S-au utilizat doze între 1 – 15 µg dobutamină/kg şi minut. A fost evidenţiat faptul că doza minimă 
eficace este mai mare la copii decât la adulţi. Se recomandă prudenţă la doze mari, deoarece a fost, 
de asemenea, evidenţiat faptul că doza maximă tolerată este mai mică la copii decât la adulţi. 
Majoritatea reacţiilor adverse au fost observate la doze mai mari sau egale cu 7,5 µg/kg şi minut (în 
special tahicardia). 

De aceea, dozele pentru copii trebuie determinate cu atenţie, ţinându-se cont de ”fereastra 
terapeutică” mai îngustă la copii. 
Se recomandă scăderea progresivă a dozei înainte de întreruperea administrării Dobutamină Admeda. 

 
Ecocardiografia de stress la dobutamină 
Administrarea pentru efectuarea ecocardiografiei de stres se face utilizând doze mai mari decât cele 
terapeutice, prin creşterea treptată a ratei de perfuzie a dobutaminei. 
În cea mai frecventă schemă de dozaj (vezi tabelul de mai jos) doza de iniţiere este de 5 

g/kg şi min 

dobutamină. Până la atingerea concentraţiei plasmatice necesară diagnosticului (vezi, de asemenea, 
modul şi durata administrării prezentată mai jos) doza este crescută la fiecare 3 minute la 10, 20, 30, 
40 

g/kg şi min. 

 
 
 


Page 4
background image

 

4

 
Dacă vi se administrează mai mult decât trebuie din Dobutamină Admeda 

Simptomele sunt, în general, datorate stimulării excesive a receptorilor beta. Aceasta se manifestă, 
de obicei, prin greaţă, vărsături, anorexie, tremor, anxietate, palpitaţii, cefalee, angină pectorală şi 
dureri toracice nespecifice. Acţiunea cronotrop şi inotrop - pozitivă poate duce la hipertensiune 
arterială, aritmii supraventriculare şi ventriculare, până la fibrilaţie ventriculară şi ischemie 
miocardică. Hipotensiunea arterială poate, de asemenea, să apară ca rezultat al vasodilataţiei 
periferice. 

Dacă medicamentul este ingerat, absorbţia de la nivelul mucoasei bucale sau gastro-intestinale nu este 
predictibilă. Dacă accidental medicamentul este ingerat, absorbţia acestuia este scăzută prin 
administrarea de cărbune activat; administrarea de cărbune activat este posibil să scadă absorbţia şi este, 
de multe ori, mai eficace decât administrarea de emetice sau spălături gastrice.  

 
Ecografia de stres la dobutamin

ă

 

În cazul unor complicaţii severe în timpul examinării prin administrare de dobutamină, trebuie 
întreruptă perfuzia şi să se admininstreze oxigen şi să se asigure ventilaţia. 
Tratamentul anginei pectorale se instituie prin administrare intravenoasă a unui beta-blocant cu durată 
scurtă de acţiune. Dacă este necesar, în cazul anginei pectorale poate fi administrat nitrat sublingual.  
Nu trebuie administrate antiaritmice din clasa I şi III. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, Dobutamină Admeda poate determina reacţii adverse, cu toate că nu apar la 
toate persoanele. 
 
Reacţiile adverse sunt clasificate după următoarele frecvenţe: 

Foarte frecvente: 

care afectează mai mult de 1 pacient din 10 

Frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi 

Mai puţin frecvente: 

care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi 

Rare: 

care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

 

Foarte rare: 

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

 

Cu frecvenţă necunoscută 

care nu poate fi estimată din datele disponibile

 
 

Foarte frecvente 

-Creştere a frecvenţei cardiace mai mare de 30 bătăi/min, extrasistole ventriculare. 
 

Frecvente: 
-

inhibarea tranzitorie a funcţiei trombocitelor;

 

-creşterea numărului de eozinofile din sânge;

 

-dureri de cap;   
-extrasistole supraventriculare, aritmii ventriculare; 
-la pacienţii cu fibrilaţie atrială poate creşte numărul de bătăi cardiace pe minut; 
-simptome de angină pectorală; 
-palpitaţii; 
-dificultăţi în respiraţie; 
-creştere a tensiunii arteriale; 
-spasm bronşic; 
-greaţă; 
-dureri musculare toracice anterioare; 
-erupţie pe piele; 
-senzaţie imperioasă de a urina; 
-febră; 


Page 5
background image

 

5

-flebită (inflamaţia unei vene) la locul de injectare; 
-ameţeală;  
-senzaţii anormale la nivelul pielii; 
-tremurături; 
-senzaţia de cald; 

 

Mai pu

ţ

in frecvente 

-tahicardie ventriculară sau fibrilaţie ventriculară; 
-scădere bruscă şi importantă a tensiunii arteriale; 
-vasoconstricţie uşoară, mai ales la pacienţii care au primit anterior tratament cu beta-blocante; 
 

Foarte rare 

-valori scăzute ale potasiului în sânge; 
-ischemie miocardică sau stop cardiac;

 

 
-bătăi cardiace rare (sub 60 pe minut) 
-la copii poate apare o creştere mai importantă a numărului de bătăi cardiace pe minut şi/sau a 
tensiunii arteriale şi o scădere mai mică a presiunii capilare pulmonare decât la adulţi; 
-pete hemoragice la nivelul pielii;

 

-necroză la nivelul pielii; 
-tensiune arterială scăzută; 
-vasospasm coronarian; 
 

Cu frecven

ţă

 necunoscut

ă

 

-nelinişte, senzaţie de frică. 

 
Ecocardiografia de stres la dobutamină 

Tulburări cardiace 

Foarte frecvente: 

-Extrasistolele ventriculare, angină pectorală

 

 
Frecvente 

-Extrasistole supraventriculare, tahicardie ventriculară 

-   

 

Mai pu

ţ

in frecvente 

-Fibrilaţia ventriculară, infarct miocardic 

 

 
Foarte rare: 

-Bloc atrio-ventricular grad II, ruptură de miocard, uneori cu consecinţe letale, vasospasm coronarian; 
 
Tulburări vasculare 

Foarte rare 

-Hipo- sau hiper-tensiune. 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravă sau dacă observaţi orice reacţie adversă 
nemenţionată în acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

5. 

CUM SE PĂSTREAZĂ DOBUTAMINĂ ADMEDA 

 
Nu utilizaţi Dobutamină Admeda după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 

 

Acest medicament nu necesită condiţii speciale pentru păstrare. 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 


Page 6
background image

 

6

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei menajere sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi 
farmacistul cum să eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la 
protejarea mediului. 
 
 

6. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Dobutamină Admeda 

Substanţa activă este dobutamina. 

Un  flacon  a  50  ml  soluţie  perfuzabilă  conţine  dobutamină  250  mg,  sub  formă  de  clorhidrat  de 
dobutamină 280 mg. 

Celelalte componente sunt: clorură de sodiu, acid citric monohidrat, hidroxid de sodiu, clorhidrat 

de L-cisteină monohidrat, apă pentru preparate injectabile. 
 

Cum arată Dobutamină Admeda şi conţinutul ambalajului 

Dobutamină Admeda se prezintă sub formă de soluţie limpede incoloră până la slab galbenă, fără 
particule în suspensie. 
Este disponibil în cutii cu un flacon din sticlă incoloră de tip I, închis cu dop din cauciuc clorobutilic 
de culoare gri, sigilat cu capsă din aluminiu, conținând 50 ml soluție perfuzabilă 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

Admeda Arzneimittel GmbH 
Trift 4, 23863 Nienwohld, Germania 
 

Producătorul 

SOLUPHARM PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE GmbH 
Industriestrasse 3, Melsungen, Hessen, 34212, Germania 
 

Acest prospect a fost aprobat în Iulie, 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 7
background image

 

7

 
 
 
 
 
 

Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical

 

 
Doza de dobutamină trebuie ajustată individual! 

 

Pentru administrarea dobutaminei se recomandă utilizarea pompei de perfuzie (de elecţie atunci când 
există această posibilitate) sau a perfuzorului. 
Ritmul de administrare al perfuziei trebuie ajustat în funcţie de răspunsul pacientului la tratament şi 
de apariţia reacţiilor adverse. 

 
Adul

ţ

i

 

Majoritatea pacienţilor adulţi răspund la doze între 2,5 - 10 µg dobutamină/kg şi minut. În cazuri 
particulare au fost administrate doze de până la 40 µg dobutamină/kg şi minut. 

 
Copii

 

S-au utilizat doze între 1 – 15 µg dobutamină/kg şi minut. A fost evidenţiat faptul că doza minimă 
eficace este mai mare la copii decât la adulţi. Se recomandă prudenţă la doze mari, deoarece a fost, 
de asemenea, evidenţiat faptul că doza maximă tolerată este mai mică la copii decât la adulţi. 
Majoritatea reacţiilor adverse au fost observate la doze mai mari sau egale cu 7,5 µg/kg şi minut (în 
special tahicardia). 

De aceea, dozele pentru copii trebuie determinate cu atenţie, ţinându-se cont de ”fereastra 
terapeutică” mai îngustă la copii. 
Se recomandă scăderea progresivă a dozei înainte de întreruperea administrării Dobutamin Admeda. 

 
Tabelele indică debitul perfuziei pentru doze diferite la concentraţii iniţiale diferite. 

 

Dozele pentru pompe de perfuzie:  

 

1 fiolă a 50 ml solutie perfuzabilă conţinând 250 mg 

Interval de dozaj  

Debit în ml/oră (ml/min)

Greutatea pacientului
50 kg

70 kg

90 kg

Mic 

2,5 µg/kg/min   

ml/oră 

1,5

2,1

2,7

(ml/min) 

(0,025)  

(0,035)  

(0,045)  

Moderat 

5 µg/kg/min 

ml/oră 

3,0  

4,2  

5,4  

(ml/min) 

(0,05)  

(0,07)  

(0,09)  

Mare 

10 µg/kg/min 

ml/oră 

6,0  

8,4  

10,8  

(ml/min) 

(0,10)  

(0,14)  

(0,18)  

 

 

Dozele pentru perfuzor:  

1 fiolă a 50 ml conţinând  250 mg dobutamină la 500 ml soluţie pentru perfuzie  
Interval de dozaj 

Debit în ml/oră  (picături/min)*  

 

Greutatea corporală a pacientului  

 

50 kg  

70 kg  

90 kg  

Mic                  ml/oră  

15  

21  

27  

2,5 µg/kg/min   (pic/min)  

(5)  

(7)  

(9)  

Moderat           ml/oră  

30  

42  

54  


Page 8
background image

 

8

5 µg/kg/min   (pic/min)  

(10)  

(14)  

(18)  

Mare                ml/oră  

60  

84  

108  

10 µg/kg/min  (pic/min)  

(20)  

(28)  

(36)  

* În cazul în care concentraţia este dublată (de ex. 2 x 250 mg dobutamină în 500 ml soluţie pentru 
perfuzie sau 250 mg dobutamină în 250 ml soluţie pentru perfuzie), debitul de perfuzie trebuie redus 
la jumătate. 
 
Datorită timpului de înjumătăţire scăzut al Dobutamin Admeda 250 mg/50 ml soluţie perfuzabilă 
aceasta trebuie administrată în perfuzie intravenoasă continuă. 
 
În timpul administrării de Dobutamin Admeda 250 mg/50 ml soluţie perfuzabilă trebuie monitorizate 
cu atenţie frecvenţa cardiacă, ritmul cardiac, presiunea arterială, debitul urinar şi rata de perfuzie. Ori 
de câte ori este posibil se vor monitoriza debitul cardiac, presiunea venoasă centrală (PVC) şi 
presiunea capilară pulmonară postcapilară (PCP). 
 
Tratamentul cu dobutamină nu trebuie întrerupt brusc, ci trebuie întreruptă brusc pentru a evita 
fenomenul de rebound.  
 
Ecocardiografia de stress la dobutamină 
Administrarea pentru efectuarea ecocardiografiei de stres se face utilizând doze mai mari decât cele 
terapeutice, prin creşterea treptată a ratei de perfuzie a dobutaminei. 
În cea mai frecventă schemă de dozaj (vezi tabelul de mai jos) doza de iniţiere este de 5 

g/kg şi min 

dobutamină. Până la atingerea concentraţiei plasmatice necesară diagnosticului (vezi, de asemenea, 
modul şi durata administrării prezentată mai jos) doza este crescută la fiecare 3 minute la 10, 20, 30, 
40 

g/kg şi min. 

 
În cazul în care nu se atinge obiectivul final, se administrează atropină sulfat 0,25 - 2 mg, în doze 
fracţionate de 0,25 - 0,5 mg la intervale de 1 minut pentru a creşte ritmul cardiac. Alternativ rata de 
infuzie a dobutaminei poate fi crescută la 50 

g/kg şi min. 

Pentru schemele alternative de dozaj se corelează doza maximă a dobutaminei (până la 50 

g/kg şi 

min) cu doza maximă de atropină (până la 2 mg) şi intervalul la care se administrează atropina. 
 

Schema de dozaj 

Ecocardiografia de 
stress la 
dobutamină

 

 

 

Timp 
[min]

 

Rata de perfuzie a Dobutaminei 
[

g/kg şi min]

 

Atropina i.v. bolus 
[mg]

 


Page 9
background image

 

9

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

--- 

12 

--- 

--- 

15 

--- 

--- 

--- 

19 

 

 

 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
0,25 
 
0,25 
 
0,25 
 

 
 
 
Experienţa administrării la copii şi adolescenţi este limitată la tratamentul pacienţilor care au necesitat 
un tratament inotrop pozitiv. 
 

Mod de administrare 

ş

i durata administr

ă

rii 

 
Instrucţiuni în privinţa reconstituirii soluţiei perfuzabile 
Dobutamina este recomandată doar pentru utilizare în perfuzie intravenoasă. Nu necesită diluare 
suplimentară. 

 

Dobutamin Admeda poate fi utilizată diluată în perfuzie intravenoasă. Pot fi utilizate pentru diluare 
soluţie de glucoză 5% (5 mg/100 ml), clorură de sodiu 0,9% (9 mg/100 ml) sau clorură de sodiu 
0,45% în soluţie de glucoză 5 % (5 mg/100 ml), soluţie Ringer. Soluţia pentru perfuzie trebuie 
preparată imediat anterior utilizării.  


Page 10
background image

 

10

Soluţiile care conţin Dobutamină Admeda

 

pot avea o culoare roz care se accentuează cu trecerea 

timpului. Aceasta se datorează oxidării uşoare a substanţei active, dar nu afectează semnificativ efectul 
dobutaminei dacă sunt respectate corect instrucţiunile de păstrare. 
Este posibil să apară un miros sulfuros pentru o perioadă scurtă de timp după ce fiola este deschisă. 
Acesta nu afectează calitatea medicamentului. 
Durata perfuziei cu dobutamină depinde de starea clinică a pacientului şi va fi stabilită de medic. 

 

Datorită timpului de înjumătăţire scăzut al dobutaminei aceasta trebuie administrată în perfuzie 
intravenoasă continuă. 
 
Atunci când se opreşte tratamentul cu dobutamină, doza trebuie redusă treptat. 
 
Ecocardiografia de stres la dobutamină: 
Dobutamină Admeda

 

va fi utilizată pentru testarea în scop diagnostic a ischemiei şi vitalităţii 

miocardice doar de către un medic cu experienţă adecvată în testele cardiologice de stres şi terapia 
intensivă. Este necesară monitorizarea continuă ecocardiografică a tuturor regiunilor cardiace 
împreună cu monitorizarea ECG şi a tensiunii arteriale. Trebuie să fie disponibile echipament de 
monitorizare şi medicaţie de urgenţă (de exemplu defibrilator, beta-blocante, nitraţi, etc.) şi personal 
instruit pentru resuscitare în cazul în care aceasta ar fi necesară. 

 

Încărcarea cu Dobutamină Admeda, ca parte a testării în scop diagnostic a ischemiei şi viabilităţii 
miocardice,

 

trebuie întreruptă dacă s-a atins doza maximă recomandată sau dacă apare unul din 

următoarele semne: 

noi modificări ale cineticii segmentare la mai mult de 1 segment (modelul cu 16 segmente), 

la atingerea frecvenţei cardiace ţintă [(220-vârsta) x 85%], 

creşterea volumului telesistolic, 

aritmii  cu potenţial evolutiv (de exemplu apariţia cupletelor, salve ventriculare, etc.) 

tulburări de conducere cu potenţial evolutiv, 

tulburări de repolarizare (sugestive de ischemie – segment izoelectric sau subdenivelarea 

descendentă a segmentului ST cu peste 0,2 mV la un interval de 60 – 80 ms după punctul J, 
supradenivelarea ST evolutivă sau monofazică cu peste 0,1 mV la pacienţii fără infarct miocardic în 
antecedente), 

creşterea valorilor tensiunii arteriale (de exemplu > 220 mmHg sistolică şi > 120 mmHg 

diastolică), 
-           scăderea valorilor presiunii arteriale cu mai mult de 20 mmHg, 

simptome evolutive (durere anginoasă, dispnee) 

apariţia şi accentuarea vertijului, 

-          apariţia ataxiei, 
-          atingerea dozei maxime. 
După oprirea perfuziei pacientul trebuie monitorizat până la stabilizarea stării clinice a acestuia. 
Dacă în timpul utilizării în scop diagnostic a dobutaminei

 

apar complicaţii severe (vezi pct.4.8), 

perfuzia trebuie întreruptă imediat şi trebuie asigurat accesul la oxigen şi ventilaţie. 
 

Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

 

 
Pentru o singură utilizare. Soluţia neutilizată va fi aruncată. 
Se vor utiliza doar soluţiile de dobutamină cu aspect limpede. 
Dobutamină Admeda se va administra în condiţii igienice optime (aseptice). 
Pentru instrucţiuni privind diluarea soluţiei perfuzabile vezi pct. 4.2. 
În cazul diluării dobutaminei soluţia perfuzabilă trebuie preparată imediat înaintea utilizării; se vor 
utiliza doar acele soluţii care au aspect limpede după diluare.