LANTIGEN B - PROSPECT

Prospectul pentru LANTIGEN B - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: LANTIGEN B
Substanța activă: DIVERSE
Concentrația: -
Cod atc: J07AXN3
Acțiune terapeutică: VACCINURI BACTERIENE ALTE VACCINURI BACTERIENE
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_1473_11.03.09.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din sticla incolora x 18 ml pi. orale, susp.
Cod cim: W13435001
Firma producătoare: BRUSCHETTINI S.R.L. - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 1473/2009/01                                      

Anexa

 

                                                                                                                                           

Prospect 

 
 
 

 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

Lantigen B, picături orale, suspensie 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Lantigen B și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lantigen B  

3.

 

Cum să utilizați Lantigen B  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Lantigen B  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Lantigen B și pentru ce se utilizează 

 
Lantigen B face parte din grupa medicamentelor denumite alte vaccinuri bacteriene. 
Acest medicament este utilizat: 
- Profilaxia infecţiilor tractului respirator (ITR) superior recurente la adulţi 
- Profilaxia infecţiilor tractului respirator (ITR) superior recurente la copii de la 3 luni. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Lantigen B 

 

Nu utilizați Lantigen B: 

dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6). 

 

Atenționări și precauții  

-  

dacă aveţi un sistem imunitar slăbit (imunodeficienţă) deoarece urmaţi un tratament cu 
corticosteroizi, citotoxice, radioterapie sau datorită unei boli (incluzând SIDA), spuneţi 
medicului dumneavoastră acest lucru. În acest caz, vaccinul poate fi mai puţin eficace. 

dacă aveţi febră, administrarea Lantigen B trebuie amânată. 

 
Lantigen B nu asigură protecţie împotriva altor serotipuri de 

Streptococcus pneumoniae 

decât cel 


Page 2
background image

 

inclus în vaccin şi nici împotriva altor microorganisme care determină boli invazive sau otită medie. 
Componenta HIB a vaccinului nu protejează împotriva bolilor datorate altor serotipuri capsulare de 

Haemophilus influenzae, 

altele decât serotipul b. 

 
Spuneţi medicului dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră aveţi sau aţi avut reacţii adverse 
după administrarea altui vaccin. 
 
Nu este recomandată utilizarea Lantigen B în prevenirea pneumoniei, deoarece nu sunt disponibile 
date din studii clinice pentru a demonstra acest efect 
 

Lantigen B împreună cu alte medicamente 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
Nu se cunosc date despre interacţiuni cu alte medicamente. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

 
Lantigen B nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 
 

Lantigen B conține 

metil-p-hidroxibenzoat de sodiu care poate provoca reacţii alergice. 

 
 

3.

 

Cum să utilizați Lantigen B 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 
Doze recomandate: 

Adul

ţ

i, adolescen

ţ

ş

i copii cu vârsta peste 10 ani 

Se recomandă administrarea sublinguală a unei doze (15 picături, obţinute prin presarea de două ori a 
picurătorului) de 2 ori pe zi, dimineaţa şi seara. 
 

Copii cu vârsta cuprins

ă

 între 3 luni 

ş

i 10 ani 

Se recomandă administrarea sublinguală a unei doze (7-8 picături, obţinute printr-o singură presare a 
picurătorului) de două ori pe zi, dimineaţa şi seara; ca alternativă, se poate administra o singură doză, 
corespunzând la 15 picături, dimineaţa, înainte de masă.  
 
Mod de administrare 
Picăturile trebuie menţinute sublingual, timp de câteva minute, fără a fi înghiţite, pentru a permite 
suspensiei să se dizolve în secreţia salivară, facilitând absorbţia medicamentului.  
 
La copii foarte mici este posibil să se utilizeze Lantigen B în timpul somnului, prin administrarea 
picăturilor între buza şi gingia de jos. 

 

Durata tratamentului 
La adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 10 ani, se recomandă administrarea a două flacoane (36 
ml), conform recomandărilor de dozaj descrise mai sus. 
La copii

 

cu vârsta cuprinsă între 3 luni şi 10 ani, se recomandă administrarea unui flacon (18 ml), 

conform recomandărilor de dozaj descrise mai sus. 
 
Între curele de tratament 

[RB1]

se recomandă o pauză de 2- 3 săptămâni. 


Page 3
background image

 

Tratamentul se repetă prin administrarea unui flacon la adulti şi a unei jumatăţi de flacon la copii, 
conform aceloraşi recomandări de dozaj.  
 
Pentru asigurarea şi consolidarea protecţiei în timpul sezonului rece este necesară iniţierea ciclului 
terapeutic în septembrie şi repetarea tratamentului la începutul lunii ianuarie.  
 

Instruc

ţ

iuni privind preg

ă

tirea produsului în vederea administr

ă

rii 

ş

i manipularea sa 

În vederea administrării medicamentului, se parcurg urmatoarele etape: 

1.

 

se agită flaconul şi se rupe dispozitivul de etanşeizare (sigiliul) astfel: se prinde bandeleta din 
plastic de pe capac şi se trage în afară pentru a o îndepărta complet. 

2.

 

se îndepărteaza capacul, se întoarce flaconul şi se apasă pe picurător, gradual, până se obţine 
numărul necesar de picături. 

Eventuala prezenţă a aglomerării particulelor în suspensie (chiar şi după agitare) nu influenţează 
siguranţa şi eficacitatea medicamentului. 
 

Dacă utilizați mai mult Lantigen B decât trebuie 

Până în prezent nu s-a raportat niciun caz de supradozaj cu Lantigen B. 

 

Dacă uitați să utilizați Lantigen B 

 
Dacă aţi uitat să utilizaţi Lantigen B, luaţi doza imediat ce v-aţi adus aminte şi apoi urmaţi tratamentul 
în mod obişnuit, la orele stabilite. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza omisă. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Au  fost  raportate  tulburări  gastro-intestinale  (greaţă,  dureri  abdominale,  vărsături),  reacţii  pe  piele 
(erupţii trecătoare pe piele, urticarie) şi tulburări respiratorii (tuse, dificultăţi la respiraţie, astm bronşic) 
precum şi manifestări generale (febră, oboseală, reacţii alergice). 
În cazul tulburărilor gastro-intestinale persistente, tratamentul trebuie întrerupt. 
În cazul apariţiei reacţiilor adverse pe piele care persistă şi tulburărilor respiratorii, tratamentul trebuie 
întrerupt.  
După prima administrare poate să apară o uşoară accentuare a simptomelor (frison, rinoree). În 
general, aceste reacţii adverse sunt rare, de intensitate uşoară şi autolimitante.  

 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 
 

5.

 

Cum se păstrează Lantigen B 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi Lantigen B după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima 
zi a lunii respective. 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentu a fi protejat de lumină. 
A se ţine flaconul bine închis. 


Page 4
background image

 

A se utiliza în cel mult 30 de zile de la prima deschidere a flaconului. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Lantigen B 

-

 

Substantanţele active sunt: 

Un ml picături orale, suspensie conţine: 

 

Extracte antigenice de : 

Staphylococcus aureus 

79,6 unit

ăţ

ii antigenice 

Streptococcus pyogenes grupA 126,2 

unit

ăţ

i antigenice 

Streptococcus pneumonia tip 3

63,2 unit

ăţ

i antigenice 

Haemophylus influenzae tip b 

50,2 unit

ăţ

i antigenice  

Branhamella catarrhalis 

39,9 unit

ăţ

i antigenice 

Klebsiella pneumoniae 

39,8 unit

ăţ

i antigenice 

Fiecare mililitru picături orale suspensie conţine 23 de picături. 

-

 

Celelalte componente sunt: polisorbat 80, diacetat de clorhexidină, metil-p-hidroxibenzoat de 

sodiu, apă purificată 

 
 

Cum arată Lantigen B și conținutul ambalajului 

 
Lantigen B se prezintă sub formă de suspensie opalescentă de culoare gri-cafeniu. 
Lantigen B este disponibil în cutie cu un flacon din sticlă brună, prevăzut cu picurător şi capac cu 
sigiliu, a 18 ml picături orale suspensie.

  

 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

Bruschettini S.R.L 
Isonzo nr.6, 16147 - Genova, Italia. 
 
Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
 

 

 

Acest prospect a fost revizuit în Februarie 2021

 

Alte surse de informaţii 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/