CUROSURF 120 mg - PROSPECT

Prospectul pentru CUROSURF 120 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CUROSURF 120 mg
Substanța activă: DIVERSE
Concentrația: 80mg/ml
Cod atc: R07AA02
Acțiune terapeutică: ALTE MED. PENTRU TRATAMENTUL AP. RESPIRATOR SURFACTANTI ACTIONAND LA NIVEL PULMONAR
Prescripție: S
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_272_12.10.07.pdf
Ambalaj: Cutie x 2 flac. din sticla x 1,5 ml susp.
Cod cim: W08909001
Firma producătoare: CHIESI FARMACEUTICI SPA - ITALIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 272/2007/01                                  

                                        Anexa 1 

                                                                                                                                                                               

Prospect

 

 
 

PROSPECT: INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 

 
 

CUROSURF 120 mg  suspensie pentru instilaţie endotraheo-pulmonară 

surfactant din plămân de porc

 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe  să utilizaţi  acest medicament. 

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate 
face rău, chiar dacă au aceleaşi simptome cu ale dumneavoastră. 

Dacă vreuna dintre reacţiile adverse se agraveazǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ 
nemenţionatǎ în acest prospect, vă rugăm să-i spuneţi medicului dumneavoastră  sau farmacistului  

 
 

În acest prospect găsiţi: 

1. 

Ce este Curosurf şi pentru ce se utilizează 

2. 

Cum se utilizează Curosurf 

3. 

Reacţii adverse posibile 

4. 

Cum se păstrează Curosurf 

5.      Informaţii suplimentare  
 
 

1. 

CE ESTE CUROSURF ŞI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ 

 

Curosurf se utilizează pentru a trata sau a preveni sindromul de detresă respiratorie la nou născuţi. 
Majoritatea copiilor sunt născuţi cu o substanţă în plămânii lor care se numeşte surfactant. Acestă substanţă 
stă în plămâni şi impiedică lipirea plămânilo şi astfel face posibilă o respiraţie normală. Unii copii, în mod 
special copiii născuţi prematur, nu au suficient surfactant în plămâni când sunt născuţi ceea ce produce 
sindromul de detresă respiratorie. Curosurf este un surfactant natural care funcţionează în acelaşi mod în care 
ar fi funcţionat surfactantul din plămânul copilului dumneavoastră şi astfel il va ajuta pe copil să respire 
normal până când corpul copilului va produce surfactant. 
Copilul dumneavoastră poate avea şi alte probleme precum sindromul de detresă respiratorie care necesită 
alte tratamente. 
 
 

2. 

CUM SE UTILIZEAZĂ CUROSURF 

Doze  

Medicul dumneavoastră va decide doza potrivită pentru copilul dumneavoastră în funcţie de greutatea sa. 
Dacă medicul admnistrează copilului dumneavoastră Curosurf pentru a preveni sindromul de detresă 
respiratorie este important să fie administrat în primele 15 minute după naştere. Dacă medicul admnistrează 
copilului dumneavoastră Curosurf pentru a trata sindromul de detresă respiratorie este important să fie 
administrat imediat după ce a fost diagnosticat. Dacă copilul are nevoie de o doză suplimentară de Curosurf, 
aceasta va fi administrată după 12 ore. Dacă este necesar, a treia doză va fi administrată după alte 12 ore. 
 

Mod de administrare 

Medicul sau asistenta medicală vor administra Curosurf copilului dumneavoastră în incubator. Ei vor încălzi 
suspensia de Curosurf la temperatura camerei şi după aceea, folosind o seringă îl vor administra copilului în 
trahee. Pentru a administra Curosurf este posibil ca medicul să deconecteze copilul de la ventilator. 
 


Page 2
background image

 

 

3. 

REACŢII ADVERSE POSIBILE 

 
Ca toate medicamentele, Curosurf poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.  
Reacţiile adverse posibile sunt listate mai jos în funcţie de frecvenţa lor. Dacă nu ştiţi ce înseamnă reacţiile 
adverse de mai jos întrebaţi medicul dumneavostră. 
Puţin frecvente 
- infecţii 
- sângerări ale creierului 
- aer în cavitatea pieptului datorită rănilor din plămîni 
 
Rare 
-bătăi lente ale inimii 
-presiune scăzută a sângelui 
-boli cronice ale plămânilor 
-scăderea oxigenului în corp 
 
Au mai fost raportate următoarele reacţii adverse 
- creşterea cantităţii de oxigen în corp 
- colorarea în albastru a pileii sau gingiilor din cauza lipsei de oxigen 
-oprirea respiraţiei 
- complicaţii datorate montării tuburilor în plămâni 
- activitate anormală a creierului 
 
Dacă vreuna dintre reacţiile adverse devine gravǎ sau dacă observaţi orice reacţie adversǎ nemenţionatǎ în 
acest prospect, vă rugăm să spuneţi medicului dumneavoastră imediat. 
 
 

4. 

CUM SE PĂSTREAZĂ CUROSURF 

 
A nu se lăsa la îndemâna şi vederea copiilor. 
A se păstra la frigider (2 - 8 ° C), în ambalajul original. Înainte de a fi administrat copilului se încălzeşte la 
temperatura camerei. 
Flacoanele care nu au fost deschise şi nu au fost folosite, dar au fost încălzite la temperatura camerei pot fi 
reintroduse în frigider pentru o altă utilizare, în decursul a 24 de ore. 
A nu se încălzi la temperature camerei şi a nu se reintroduce în frigider mai mult de o singură dată. 
 
Nu utilizaţi Curosurf după data de expirare înscrisă pe flacon. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii 
respective. 
A nu se utiliza cantitatea rămasă în flacon după prima extragere.  
 
Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
eliminaţi medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului 
 
 

5. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
Ce conţine Curosurf 

Substanţa activă este un amestec de proteine şi grăsimi provenite din plămânul de porc.  

Celelalte componente sunt clorură de sodiu şi apă pentru preparate injectabile. 

 

Cum arată Curosurf şi conţinutul ambalajului 

Curosurf este o suspensie sterilă de culoare albă până la alb crem într-un flacon din sticlă incoloră. 
 
Mărimea ambalajului  
Curosurf 120 mg, suspensie pentru instilaţie endotraheo-pulmonară, cutie cu 2 flacoane din sticlă incoloră a  
1,5 ml suspensie.  


Page 3
background image

 

 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 

 
CHIESI FARMACEUTICI SpA,  
Via Palermo 26/A, 43122  Parma, Italia  
 

Fabricanți 

 
CHIESI FARMACEUTICI SpA,  
Via Palermo 26/A, 43122  Parma, Italia  
 
CHIESI FARMACEUTICI S.p.A, 
Via San Leonardo 96, 43122  Parma, Italia 
 
CHIESI PHARMACEUTICALS GmbH 
Gonzagagasse 16/16, 1010 Viena, Austria 
 

Acest prospect a fost aprobat în  August 2018

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Page 4
background image

 

 
 
 
Următoarele informaţii sunt destinate numai medicilor şi personalului medical: 

 
 

5

4

7

6

1

2

3

 

 
 

Pentru a extrage suspensia din flacon, urmaţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos: 

1.

 

localizaţi semnul (FLIP 

UP) de pe capacul de plastic. 

2.

 

ridicaţi capacul în dreptul semnului şi trageţi în sus 

3.

 

trageţi capacul de plastic cu porţiunea din aluminiu în jos. 

4.

 

şi 5 îndepărtaţi inelul întreg trăgând de capacul din aluminiu 

5.

 

şi 7. îndepărtaţi dopul de cauciuc pentru a extrage conţinutul. 

 
Conţinutul unui flacon este pentru o singură administrare. Orice cantitate de suspensie neutilizată trebuie 
aruncată. A nu se păstra suspensia neutilizată pentru altă administrare. 
 
 
 
 
 
 
Curosurf poate fi admnistrat în trei modalități diferite : 
 

a.

 

cu deconectarea copilului de la ventilator 

Se deconectează copilul pentru un timp de la ventilator şi se administrează 1,25 – 2.5 ml/kg (100 – 200  mg/kg) de 
suspensie, într-o singură priză,  direct în partea inferioară a traheei prin sonda endotraheală.  Pacientul trebuie ventilat 
manual cu balonul timp de aproximativ 1 minut, după care se reconectează  copilul la ventilator , cu aceeaşi concentraţie 
de oxigen ca şi înainte de administrare. Eventualele doze  suplimentare (1,25 mg/ml) se administrează în acelaşi mod. 

 

b.

 

fără deconectarea copilului de la ventilator 

Se administrează 1,25 – 2,5 ml/kg (100 – 200 mg/kg) de suspensie, intr-o singură priză direct în partea  inferioară a 
traheei, montând un cateter în punctul de bifurcaţie.şi direct în sonda endotraheală. 

Eventualele doze suplimentare (1,25 mg/ml) se administrează în acelaşi mod. 

 

c.

 

există şi a treia opţiune de administrare ,în sala de naşteri,  printr-un tub endotraheal înainte să  înceapă 

ventilaţia mecanică. În acest caz se foloseşte ventilaţie manuală cu balonul iar  extubaţia pe  CPAP este o opţiune 


Page 5
background image

 

fie în sala de naşteri sau mai târziu după transferarea copilului în unitatea de  terapie intensivă. (Intubation 
SURfactant Extubation – INSURE). 

 
4. Administrarea mai puțin invazivă a surfactantului cu un cateter subțire (LISA) 

În cazul sugarilor prematuri care respiră spontan, Curosurf poate fi, de asemenea, administrat prin tehnica LISA (Less 
Invasive Surfactant Administration) folosind un cateter subțire. Dozele sunt aceleași indicate pentru modalitățile de la 
punctele 1), 2) și 3). Un cateter cu diametru mic este plasat în traheea sugarilor pe CPAP, asigurând respirația spontană 
continuă, cu vizualizarea directă a corzilor vocale prin laringoscopie. Curosurf este instilat cu un singur bolus peste 
0,5-3 minute. După instilația cu Curosurf tubul este îndepărtat imediat. Tratamentul cu CPAP trebuie continuat pe 
parcursul întregii proceduri. 

Cateterele subțiri cu  marcaj CE prevăzute pentru această utilizare rebuie utilizate pentru administrarea surfactantului.