CITROLIN - PROSPECT

Prospectul pentru CITROLIN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CITROLIN
Substanța activă: DIVERSE
Concentrația: -
Cod atc: A01AD11
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU CAVITATEA BUCALA ALTE MEDICAMENTE PT. TRATAMENTUL LOCAL AL CAVITATII BUCALE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12248_13.08.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din polietilentereftalat x 120 ml
Cod cim: W51345001
Firma producătoare: PHARCO IMPEX 93 SRL - EGYPT
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12248/2019/01                                                                     Anexa 1 
                                                                                                                                                                            
Prospect 

 
 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

CITROLIN 0,25 mg/0,03 mg/ml apă de gură 

cetrimid/clorhidrat de lidocaină 

 
 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  
- Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

 

-  

Dacă după 7 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 
1. Ce este Citrolin şi pentru ce se utilizează 
2. Ce trebuie să ştiţi înainte să  utilizaţi Citrolin  
3. Cum să utilizaţi Citrolin  
4. Reacţii adverse posibile  
5. Cum se păstrează Citrolin  
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 

1. Ce este Citrolin şi pentru ce se utilizează 
 

Citrolin

 

conţine

 

o combinaţie de două substanţe active: cetrimid, care are proprietăţi antiseptice, şi 

lidocaină, cu proprietăţi anestezice. 

Citrolin este utilizat ca apă de gură, în următoarele afecţiuni: 
- leziuni ulceroase ale cavităţii bucale; 
- gingivite, stomatite (inflamaţii ale mucoasei bucale şi gingivale); 
-  iritaţii  mecanice  ale  mucoasei  bucale  determinate  de  proteze  dentare  sau  alte  dispozitive 

ortodontice; 

- dureri dentare (inclusiv cele determinate de carii sau  extracţii dentare); 
-  faringite  şi  amigdalite:  pentru  a  ameliora  durerile  faringiene,  ca  antiseptic  şi  pentru  a  înlătura 

halena (mirosul neplăcut al gurii). 
 
Cum acţionează Citrolin 
Folosirea  medicamentului  are  efect  antiseptic  bactericid  prin  cetrimid  şi  anestezic  local  prin  lidocaină. 
Lidocaina, care este un anestezic local a fost încorporată pentru înlăturarea fenomenelor dureroase care 
însoţesc leziunile ulceroase (precum aftele) si inflamaţiile mucoasei buco-faringiene. 
 
Dacă după 7 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 

2. Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Citrolin 
 
Nu utilizaţi Citrolin: 

-  dacă  sunteţi  alergic  (hipersensibil)  la  cetrimid,  lidocaină  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale 
acestui medicament (enumerate la punctul 6).  
- la copii cu vârsta sub 6 ani. 
 

Atenţionări şi precauţii 


Page 2
background image

 

 

Înainte să utilizaţi Citrolin, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

 
Înainte să utilizaţi Citrolin este important să-i spuneţi medicului dumneavoastră:  

-  dacă  aveţi  leziuni  ulceroase  la  nivelul  gurii  sau  gâtului.  In  cazul  existenţei  de  leziuni  ale 

mucoaselor, este necesară prudenţă, deoarece există riscul absorbţiei mai rapide a lidocainei.

 

 

Acest medicament este numai pentru administrare oromucozală şi nu se înghite. 
 

 

Dacă Citrolin vine în contact cu ochii sau urechile, clătiţi imediat cu cantităţi mari de apă. 
Datorită efectului anestezic local, trebuie avut în vedere riscul de a muşca buzele, obrajii, mucoasele sau 
limba.

  

 
Copii 
Acest medicament nu se utilizează la copii cu vârsta sub 6 ani. 
 
Sportivi 
Acest medicament conţine lidocaină care poate determina pozitivarea testelor antidoping (teste care 
depistează utilizarea drogurilor la sportivi). 

 

Acest medicament conţine : 
- para-hidroxibenzoat de metil (E218), care poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate); 
- propilenglicol (E1520), care poate provoca iritaţie cutanată; 
- benzoat de sodiu (E211), care este uşor iritant al pielii, ochilor şi mucoaselor.

 

  

Citrolin împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente. 
Nu se cunosc interacţiuni cu alte medicamente.

 

Cu  toate  acestea,  administrarea  concomitentă  cu  alcool  etilic  sau  medicamente  care  conţin  alcool  etilic 
sau care determină un efect antalcool cu alcoolul etilic, nu este recomandată. 

 

Citrolin împreună cu alimente şi băuturi 

Citrolin se administreaza între mese. În cazul unor afte dureroase care îngreunează masticaţia, 
medicamentul poate fi utilizat înainte de masă.  
Nu este recomandat consumul de băuturi alcoolice în timpul utilizării acestui medicament. 

 

 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Sarcina și alăptarea 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Nu se cunosc efectele administrării de Citrolin în timpul sarcinii și alăptării şi prin urmare Citrolin nu este 
recomandat pentru a fi utilizat în timpul sarcinii sau alăptării. 
 
Fertilitatea 
Nu sunt date disponibile. 

 

 
Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor 

Citrolin nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

 
Citrolin conţine : 
- para-hidroxibenzoat de metil (E218), care poate provoca reacţii alergice (chiar întârziate); 
- propilenglicol (E1520), care poate provoca iritaţie cutanată; 
- benzoat de sodiu (E211), care este uşor iritant al pielii, ochilor şi mucoaselor.  

 


Page 3
background image

 

3.

 

Cum să utilizaţi Citrolin

 

Luaţi  întotdeauna  acest  medicament  exact  aşa  cum  este  descris  în  acest  prospect  sau  cum  v-a  spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu 
sunteţi sigur. 

 

Doze 
Adulţi : Se utilizează 15 ml apă de gură, de trei ori pe zi sau la nevoie. 
 
Copii 
Citrolin este contraindicat la copii cu vârsta sub 6 ani. 
 
Mod de administrare 
Citrolin se administreaza între mese. În cazul unor afte dureroase care îngreunează masticaţia, 
medicamentul poate fi utilizat înainte de masă. 
Ca şi alte antiseptice/anestezice, Citrolin se utilizează direct, fără diluţie, pentru clătirea gurii şi 
gargarisme, fără a se înghiţi.  

 
Dacă utilizaţi mai mult decât trebuie din Citrolin 

 

Dacă utilizaţi mai mult Citrolin decât trebuie, pot să apară: dificultate la înghiţire, o amorţeală temporară 
a limbii şi senzaţie de sufocare din cauza efectului anestezic al lidocainei asupra gurii şi gâtului (vezi pct. 
4 Reacţii adverse posibile). 

Dacă dumneavoastră, sau oricine altcineva, înghițiți în mod accidental o cantitate mare de Citrolin, 
adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau celui mai apropiat spital. Este posibil să aveţi nevoie de îngrijire 

medicală (vezi punctul 4 Reacţii adverse posibile). Păstraţi prospectul şi flaconul pentru a le arăta 
medicului. 

 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Citrolin 

Dacă aţi uitat să luaţi o doză, luaţi următoarea doză la ora la care era programată. Nu luaţi o doză dublă 
pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Citrolin 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele. 
La administrarea topică (locală) pot apare, cu o frecvenţă necunoscută, următoarele reacţii adverse: eruptii 
cutanate iritative, reactii de hipersensibilitate (alergie), dificultate la înghiţire, o amorţeală temporară a 
limbii,  senzaţie de sufocare. 
La  înghiţirea  accidentală  în  cantităţi  mari  pot  apare,  cu  o  frecvenţă  necunoscută,  următoarele  reacţii 
adverse:  greaţă  şi  vărsături;  dispnee  (dificultate  la  respiraţie)  şi  cianoză  (culoare  violaceu-albăstruie  a 
pielii şi mucoaselor), datorate paraliziei musculaturii respiratorii ; efecte toxice asupra sistemului nervos 
central, ce pot fi precedate de convulsii (spasme) şi hipotensiune arterială (tensiune arterială scăzută). 
 
Raportarea reacţiilor adverse suspectate 
 
Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse  adresaţi  vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate  in acest prospect. De asemenea puteţi raporta reacţiile adverse 
prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul  Agenţiei 
Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale  din  România 

http://www.anm.ro/. 

Raportând 

reacţiile  adverse  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament. 
 
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România 
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 
Bucuresti 011478- RO 


Page 4
background image

 

Tel: + 4 0757 117 259 
Fax: +4 0213 163 497 
e-mail: 

[email protected]

 

5. Cum se păstrează Citrolin 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original, pentru a fi protejat de lumină. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. Conținutul ambalajului și alte informații 
 
Ce conţine Citrolin 

 
-Substanţele active sunt cetrimidul şi lidocaina. Un mililitru de apă de gură conţine 0,25 mg cetrimid şi 
0,03 mg lidocaină. 
 
-Celelalte  componente  sunt:  acid  citric  anhidru,  hidrogenofosfat  de  disodiu,  simeticonă,  riboflavină, 
zaharină sodică, ulei de mentă, albastru de metilen, propilenglicol (E1520), para-hidroxibenzoat de metil 
(E218), benzoat de sodiu (E211), apă purificată. 
 

Cum arată Citrolin şi conţinutul ambalajului 

Soluţie limpede, de culoare verde, cu miros şi gust mentolat. 
Cutie  cu  1  flacon  din  polietilentereftalat,  închis  cu  capac  de  aluminiu;  flaconul  conține  120  ml  apă  de 
gură. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

 

PHARCO IMPEX 93 SRL 
Str. Coriolan Caius Marcius nr. 23, Sector 5, 050866, Bucureşti, România 
Tel: +40213113219 
Fax: +40213113258 
Email: [email protected] 
 
Pentru orice informaţii despre acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului

 

autorizaţiei de punere pe piaţă. 

 
România 
PHARCO IMPEX 93 SRL 
Str. Coriolan Caius Marcius nr. 23, Sector 5, 050866, Bucureşti, România 
Tel: +40213113219 
Fax: +40213113258 
Email: [email protected] 

 

Acest prospect a fost revizuit în august 2019.

 

 

Alte surse de informaţii

 

Informaţii  detaliate  privind  acest  medicament  sunt  disponibile  pe  web-site-ul  Agenţiei  Naţionale  a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România http://www.anm.ro/.