BERES DROPS PLUS - PROSPECT

Prospectul pentru BERES DROPS PLUS - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: BERES DROPS PLUS
Substanța activă: DIVERSE
Concentrația: -
Cod atc: V06DEN1
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE NUTRITIVE AMINOACIZI /CARBOHIDRATI / MINERALE / VITAMINE / -COMBINATI
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_10592_15.02.18.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 flacon din sticla + picurator din PEJD x 30 ml pic. orale., sol.
Cod cim: W02775001
Firma producătoare: BERES PHARMACEUTICALS CO. LTD. - UNGARIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 10592/2018/01-02-03                                                               

Anexa

 

                                                                                                                                                                                 

Prospect 

 
 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

BÉRES DROPS PLUS picături orale soluţie 

 
 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră. 

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi. 

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări. 

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

-

 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Béres Drops Plus, picături orale, soluţie şi pentru ce se utilizează 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Béres Drops Plus, picături orale, soluţie  

3. 

Cum să utilizaţi Béres Drops Plus, picături orale, soluţie  

4. 

Reacţii adverse posibile 

5. 

Cum se păstrează Béres Drops Plus, picături orale, soluţie 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
 

1. 

Ce este Béres Drops Plus, picături orale, soluţie şi pentru ce se utilizează  

 

În ce cazuri se recomand

ă

 administrarea produsului? 

 
Suplimentarea de oligoelemente: 

- Menţinerea şi refacerea rezistenţei organismului, adjuvant în stările de răceală sau gripă şi convalescenţa 
acestora, perioade de efort fizic intens; 
- Prevenirea şi tratarea malnutriţiei (lipsă de aport, diete de slăbire, vegetarieni); 
- Prevenirea şi tratarea asteniei, fatigabilităţii, anorexiei, insomniei; 
- Adjuvant în convalescenţa şi recuperarea postoperatorie; 
- Adjuvant în tratamentul neoplaziilor (terapia postoperatorie cu citostatice); 
- Adjuvant în bolile osteo-articulare. 

 

 

 

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi

 

Béres Drops Plus, picături orale, soluţie 

 
Nu utilizaţi Béres Drops Plus, picături orale, soluţie: 

dacă sunteţi alergic la substanţele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

Dacă aveţi alergie la metale, 

Insuficienţă renală severă, 

Perturbări ale metabolismului cuprului şi ferului (Boala Wilson, hemocromatoză, hemosideroză), 

Copii cu greutatea sub 10 kg.

 

 

 


Page 2
background image

 

 
Béres Drops Plus, picături orale, soluţie împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente. 
 
Se recomandă o pauză de cel puţin o oră între administrarea Béres Drops Plus şi a altor medicamente. 
Béres Drops Plus nu trebuie administrat concomitent cu alte preparate ce conţin oligoelemente pentru a evita 
apariţia supradozajului acestora şi a unor reacţii adverse. 
 

Béres Drops Plus, picături orale, soluţie împreună cu alimente, băuturi  

Nu este recomandată administrarea Béres Drops Plus cu lapte sau cafea, deoarece acestea pot diminua 
absorbţia substanţelor active. 
În amestec cu unele ceaiuri, soluţia poate deveni închisă la culoare dar acest fapt nu îi modifică proprietăţile. 
Acest fenomen inofensiv se datorează conţinutului de taninuri în ceaiuri. În cazul ceaiurilor aromatizate cu 
suc de lâmâie, acid ascorbic sau alte înlocuitori al lămâiei, această coloraţie nu se manifestă.  

 
Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 
 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

Béres Drops Plus nu are nici o influenţǎ asupra capacitǎţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. 

 

 

3. 

Cum să utilizaţi

 

Béres Drops Plus, picături orale, soluţie 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul sau farmacistul. Discutaţi cu medicul 
dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
 
Doza uzuală este: 

 

Profilactic 

pacienţi cu greutatea între 10 şi 20 kg: 2 x 5 picături zilnic, 
pacienţi cu greutatea între 20 şi 40 kg: 2 x 10 picături zilnic, 
pacienţi cu greutatea peste 40 kg: 2 x 20 picături zilnic. 

 
Pentru tratamentul afec

ţ

iunilor listate la indica

ţ

ii terapeutice 

ş

i ca terapie adjuvant

ă

pacienţi cu greutatea între 10 şi 20 kg: 2 x 10 picături zilnic, 
pacienţi cu greutatea între 20 şi 40 kg: 2 x 20 picături zilnic, 
pacienţi cu greutatea peste 40 kg: 3 x 20 picături zilnic. 

 
Copii 

La copii cu greutatea cuprinsă între 10 şi 20 kg Béres Drops Plus se va administra numai la recomandarea 
medicului pediatru. 
 
Se recomandă administrarea preparatului în timpul mesei, cu cel puţin 50 ml de lichid (de exemplu: apă, suc 
de fructe, ceai), însoţit de fiecare dată de 50 mg vitamina C, care determină o mai bună absorbţie a 
substanţelor minerale. 
 
În scop profilactic, preparatul trebuie administrat minim 6 săptămâni pentru a fi eficace. Eficacitatea se 
menţine prin administrarea picăturilor orale pe toată durata perioadei critice (de exemplu: în timpul iernii, 
când riscul răcelii sau îmbolnăvirii de gripă este mult mai mare). 
În cazul terapiei adjuvante preparatul poate fi administrat fără întrerupere până la dispariţia simptomelor 
bolii. Tratamentul poate fi reluat dacă simptomele reapar. 
În cazul pacienţilor neoplazici durata tratamentului va fi individualizată de la caz la caz în funcţie de starea 
pacienţilor şi schema terapeutică de bază. 


Page 3
background image

 

 

Dacă utilizaţi mai mult Béres Drops Plus, picături orale, soluţie decât trebuie 

Rezultatele din studiile privind siguranţa şi toleranţa în administrare au dovedit că Béres Drops Plus, 
administrat la voluntari sănătoşi, nu produce nici o modificare semnificativă a stării generale sau a 
rezultatelor analizelor de laborator chiar la o doză de 3 x 120 de picături zilnic. Această doză e de şase ori 
mai mare decât doza maximă recomandată. După ingestia acestor doze mari (60 picături sau 120 picături 
deodată) pot apare senzaţii de greaţă, vărsături sau dureri abdominale, rar simptome de hipersensibilitate. 
Adresaţi-vă medicului Dvs. 

 

 

Dacă uitaţi să utilizaţi Béres Drops Plus, picături orale, soluţie 

Nu luaţi o doza dublă pentru a compensa doza uitată, pentru că astfel în loc să recuperaţi doza pierdută vă 
expuneţi la riscul supradozajului. Continuaţi tratamentul în modul în care este prescris. 

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Béres Drops Plus, picături orale, soluţie 

Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
Reacţiile adverse ale Béres Drops Plus, picături orale, soluţie în funcţie de frecvenţa apariţiei: 

 

Foarte frecvente (care afectează mai mult de 1 pacient din 10) 

 

Frecvente: (care afectează mai mult de 1 pacient din 100 şi mai puţin de 1 pacient din 10) 

 

Mai puţin frecvente: (care afectează mai mult de 1 pacient din 1000 şi mai puţin de 1 pacient din 100)  

 

Rare (care afectează mai mult de 1 pacient din 10000 şi mai puţin de 1 pacient din 1000) 

 

Foarte rare: (care afectează mai puţin de 1 pacient din 10000) 

 

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile) 

 
Tulburări gastro-intestinale: 
Foarte rar, şi în primul rând în cazul administrării înaintea mesei sau cu o cantitate insuficienţă de lichid, 
Béres Drops Plus poate provoca temporar tulburări gastro-intestinale de intensitate medie care însă nu 
necesită tratament medical. 

 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 

5. 

Cum se păstrează Béres Drops Plus, picături orale, soluţie 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
A se păstra la temperaturi sub 25

C,  în ambalajul original. 

A nu se utiliza mai mult de 6 luni de la prima deschidere a flaconului. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. 
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
 


Page 4
background image

 

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Béres Drops Plus, picături orale, soluţie 

1 ml picături orale, soluţie conţine: 
Fier [sub formă de sulfat de fier (II) 7 H

2

0] 

2,00 mg 

Zinc (sub formă de sulfat de zinc 7 H

2

0) 

1,14 mg 

Magneziu (sub formă de sulfat de magneziu 7 H

2

0) 

0,40 mg 

Mangan (sub formă de sulfat de mangan H

2

0) 

0,31 mg 

Cupru [sub formă de sulfat de cupru (II) 5 H

2

0] 

0,25 mg 

Molibden (sub formă de molibdat de amoniu 4 H

2

0) 

0,19 mg 

Vanadiu (sub formă de monovanadat de amoniu) 

0,12 mg 

Nichel [sub formă de sulfat de nichel (II) 6 H

2

0] 

0,11 mg 

Bor (sub formă de acid boric) 

0,10 mg 

Fluor (sub formă de fluorură de sodiu) 

0,090 mg  

Cobalt [sub formă de clorură de cobalt (II) 6 H

2

0] 

0,025 mg 

 

Celelalte componente sunt: acid ascorbic, acid succinic, acid tartric, tartrat de potasiu şi sodiu. 4H

2

O, 

glicină, edetat disodic. 2H

2

O, glicerol 87%, acid sulfuric 96%, apă purificată. 

 
Un ml corespunde la 18 picături. 
 

Cum arată Béres Drops Plus, picături orale, soluţie şi conţinutul ambalajului 

 
Se prezintă sub formă de soluţie limpede, de culoare verde deschis, lipsită de sediment.

 

Cutie cu un flacon din sticlă brună, tip III, de capacitate 30 ml, prevăzut cu picurător transparent din PEJD și 
închis cu capac cu filet din PEÎD, de culoare albă, prevăzut cu sistem de sigilare (capac Pilfer Proof); 
flaconul conține 30 ml picături orale, soluţie. 
Cutie cu un flacon din sticlă brună, tip III, de capacitate 100 ml, prevăzut cu picurător transparent din PEJD 
și închis cu capac cu filet din PEÎD, de culoare albă, prevăzut cu sistem de sigilare (capac Pilfer Proof); 
flaconul conține 100 ml picături orale, soluţie. 
Cutie cu 4 flacoane din sticlă brună, tip III, de capacitate 30 ml, prevăzute cu picurător transparent din PEJD 
și închise cu capac cu filet din PEÎD, de culoare albă, prevăzut cu sistem de sigilare (capac Pilfer Proof); 
flacoanele conțin câte 30 ml picături orale, soluţie. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

 
Béres Pharmaceuticals Ltd. 
1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4., Ungaria 
Tel.: +36-1-430-5500 
Fax: +36-1-250-7251 
E-mail: [email protected] 
 

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2018.

 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/

  

 


BERES DROPS PLUS se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 flacon din sticla + picurator din PEJD x 100 ml pic. orale., sol.

Cutie x 4 flacone din sticla + picurator din PEJD x 30 ml pic. orale, sol.