DIPIRIDAMOL ZENTIVA 25 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DIPIRIDAMOL ZENTIVA 25 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DIPIRIDAMOL ZENTIVA 25 mg
Substanța activă: DIPYRIDAMOLUM
Concentrația: 25mg
Cod atc: B01AC07
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ANTIAGREGANTE PLACHETARE,EXCLUSIV HEPARINA
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_13026_28.02.20.pdf
Ambalaj: Cutie x 3 blist. Al/PVC x 10 compr. film.
Cod cim: W02605003
Firma producătoare: ZENTIVA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

1

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 13026/2020 /01 

 

 

                        

Anexa

 

                                                                                                                                                                      

Prospect 

 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 
 

Dipiridamol Zentiva 25 mg comprimate filmate 

dipiridamol 

 
 
Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
-

 

   Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

-

 

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

-

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

 

             Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4

 

-

 

Dacă nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic. 

 
 

Ce găsiţi în acest prospect: 
 

1. 

Ce este Dipiridamol Zentiva şi pentru ce se utilizează  

2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Dipiridamol Zentiva  

3. 

Cum să utilizaţi Dipiridamol Zentiva  

4. 

Reacţii adverse posibile  

5. 

Cum se păstrează Dipiridamol Zentiva  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 

1. 

Ce este Dipiridamol Zentiva şi pentru ce se utilizează 

 

Dipiridamol Zentiva este un medicament ce aparţine unui grup numit antiagregante plachetare şi este 
utilizat:  
-  ca vasodilatator în managementul pe termen lung al cardiopatiei ischemice cronice;  
-  ca  adjuvant  la  tratamentul  anticoagulant  oral  pentru  prevenirea  complicaţiilor  tromboembolice  la 
purtătorii de proteze valvulare;  
-  ca  antiagregant,  asociat  cu  acid  acetilsalicilic,  în  tratamentul  diverselor  afecţiuni  cu  risc 
tromboembolic  (afecţiuni  cardiace,  by-pass  aorto-coronarian,  trombocitemii,  afecţiuni  vasculare 
periferice, boala Kawasaki etc);  
-  în  testul  de  stres  pentru  diagnosticul  scintigrafic  cu  thaliu  al  ischemiei  miocardiace,  alternativ  la 
administrarea intravenoasă; produce vasodilataţie coronariană importantă; 
-  la  copii  pentru  profilaxia  trombozelor  arteriale  în  cazul  poliglobuliilor  secundare  cardiopatiilor 
congenitale  cianogene  şi  pentru  prevenţia  accidentelor  tromboembolice  la  copii  purtători  de  proteze 
valvulare mecanice. 
 
Acest medicament este un medicament destinat îndeosebi adulţilor, adolescenţilor şi copiilor cu vârsta 
peste 5 ani. 

  

 

Dacă nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Dipiridamol Zentiva  

 


Page 2
background image

 

2

 

Nu utilizaţi Dipiridamol Zentiva   
-

 

dacă  sunteţi  alergic  la  dipiridamol  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui 
medicament (enumerate la punctul 6). 

 

Atenţionări şi precauţii 

Înainte să utilizaţi Dipiridamol Zentiva, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului: 
 - 

 dacă  suferiţi  de  tulburări  cardiovasculare  precum  angina  pectorală.    Datorită  acţiunii 

vasodilatatoare,  dipiridamolul  trebuie  utilizat  cu  prudenţă  la  pacienţii  cu  angină    instabilă,  cu 
obstrucţie  la  nivelul  tractului  de  ejecţie  al  ventricului  stâng,  hipotensiune  arterială  sau  instabilitate 
hemodinamică (de exemplu asociată cu un infarct miocardic recent). S-au semnalat apariţia de dureri 
anginoase, modificări ale electrocardiogramei de tip ischemie şi tulburări de conducere. Administrarea 
concomitentă de vasodilatatoare poate determina hipotensiune arterială severă. 
-  

dacă  suferiţi  de  tulburări  de  coagulare  a  sângelui,  deoarece  dipiridamolul  trebuie  utilizat  cu 

precauţie. 
-  

dacă suferiţi de miastenia gravis, deoarece poate fi necesară ajustarea dozei de dipiridamol. 

-  

dacă  urmează  să  vi  se  administreze  dipiridamol  injectabil.  Nu  se  recomandă  administrarea 

adiţională de dipiridamol injectabil la pacienţii care primesc dipiridamol oral în doze uzuale. Dacă este 
necesară administrarea de dipiridamol injectabil pentru diagnostic scintigrafic sau echocardiografic se 
recomandă întreruperea administrării orale cu 24 ore înaintea testului. 
 
La  pacienţii  vârstnici,  la  care  se  administrează  tratament  îndelungat  cu  dipiridamol,  pot  apare 
manifestări  ale  unei  suferinţe  biliare;  este  necesară  supravegherea  în  vederea  depistării  unei 
simptomatologii biliare şi întreruperea tratamentului în caz de litiază biliară. 

 
Dipiridamol Zentiva împreună cu alte medicamente 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizaţi orice alte medicamente

 

 
Înainte  să  luaţi  Dipiridamol  Zentiva,  menţionaţi  medicului  dacă  sunteţi  în  tratament  cu  unul  din 
medicamentele de mai jos:  

 adenozină, deoarece dipiridamolul creşte concentraţia plasmatică şi  efectele cardiovasculare 

ale  adenozinei.  Trebuie  luată  în  consideraţie  ajustarea  dozei  de  adenozină  în  administrarea 
concomitentă cu dipiridamolul. 
-  

anticoagulante orale precum warfarina, deoarece în cazul tratamentului asociat de dipiridamol 

cu  anticoagulante  orale  creşte  riscul  de  hemoragii.  În  cazul  în  care  dipiridamolul  a  fost  administrat 
concomitent  cu  warfarina, sângerările  nu  au fost  mai  mari ca frecvenţă sau severitate decât când au 
fost  observate  în  cazul  administrării  warfarinei  în  monoterapie.  Dipiridamolul  poate  creşte  efectul 
anticoagulantelor orale prin efectul antiagregant plachetar. 
-  

antiacide, deoarece administrarea de antiacide poate reduce eficacitatea dipiridamolului. 

inhibitori  de  colinesteraze,  deoarece  dipiridamolul  poate  contracara  efectul  lor  

anticolinesterazic putând agrava miastenia gravis. 

hipotensive,  deoarece  dipiridamolul  poate  creşte  efectul  acestora  privind  scăderea  tensiunii 

arteriale sanguine. 
 

Dipiridamol Zentiva împreună cu alimente , băuturi şi alcool 

Nu există restricţii legate de administrarea împreună cu alimente şi băuturi. 
 

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea 

Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
Dipiridamol  Zentiva  se  administrează  în  timpul  sarcinii  numai  după  evaluarea  atentă  a  raportului 
beneficiu terapeutic matern/risc potenţial fetal. 
 Nu  se  recomandă  administrarea  în  timpul  alăptării,  deoarece  dipiridamolul  se  excretă  în  laptele 
matern. 
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  


Page 3
background image

 

3

 

Prin  reacţiile  adverse  pe  care  le  produce  medicamentul  poate  influenţa  capacitatea  de  a  conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje. 

 
Dipiridamol  Zentiva  conţine

 

lactoză

.  Dacă  medicul  dumneavoastră  v-a  atenţionat  ca  aveţi 

intoleranţă la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament. 

Dipiridamol Zentiva conţine colorantul Galben amurg

 (E110), care poate provoca reacţii alergice. 

Vă rugăm să întrebaţi medicul dumneavoastră dacă vă îngrijorează vreunul din componentele acestui 
medicament. 

 

 

3. 

Cum să utilizaţi Dipiridamol Zentiva

 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a 
spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul 
dacă nu sunteţi sigur.  

 

Dipiridamol Zentiva se administrează oral cu aproximativ o oră înaintea mesei. 

 
Adul

ţ

ş

i adolescen

ţ

-

 

 

doza recomandată ca antiagregant şi adjuvant la tratamentul anticoagulant oral este de

 

75

-

100 

mg dipiridamol (3-4 comprimate filmate) de patru ori pe zi. Se poate creşte până la maxim 600 mg 
dipiridamol pe zi. 

-

 

 

doza recomandată ca vasodilatator este de 50 mg dipiridamol (2 comprimate filmate) de trei 

ori pe zi. 

 

în  testul  de  stres  pentru  diagnosticul  scintigrafic  cu  thaliu  al  ischemiei  miocardiace,  se  pot 

administra 300 mg dipiridamol oral (12 comprimate filmate), alternativ la administrarea intravenoasă 
sub formă de soluţie injectabilă. 

 
Copii cu vârsta peste 5 ani:

  

-

 

doza recomandată este de 2-4 mg dipiridamol pe kg şi zi.  

 
Dacă utilizaţi mai mult Dipiridamol Zentiva decât trebuie 

Dacă aţi luat mai mult decât trebuie din Dipiridamol Zentiva adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau 
farmacistului  sau  mergeţi  la  cel  mai  apropiat  spital.  Luaţi  întotdeauna  cu  dumneavoastră  cutia 
medicamentului, astfel ca personalul specializat să ştie ce aţi luat.  
Simptomele  ce  pot  apărea  în  cazul  supradozajului  sunt:  agitaţie,  ameţeli,  slăbiciune,  senzaţie  de 
căldură, înroşire a feţei, transpiraţie, scăderea tensiunii arteriale şi tahicardie. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Dipiridamol Zentiva 

Dacă  aţi  uitat  să  luaţi  o  doză,  luaţi  alta,  imediat  ce  v-aţi  amintit.  Totuşi,  dacă  este  timpul  pentru 
următoarea doză, luaţi-o doar pe aceasta. Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetaţi să utilizaţi Dipiridamol Zentiva  

Luaţi Dipiridamol Zentiva întreaga perioadă a tratamentului stabilită de medicul dumneavoastră, chiar 
şi atunci când începeţi să vă simţiţi mai bine. 
 
Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 

 

 

4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca  reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 

 

Reacţiile adverse sunt prezentate conform frecvenţei de apariţie folosind următoarea convenţie:  
Foarte frecvente                         pot afecta mai mult de 1 pacient din 10 


Page 4
background image

 

4

 

Frecvente                                   pot afecta până la 1 din 10 pacienţi 
Mai puţin frecvente                 pot afecta până la 1 din 100 pacienţi 
Rare                                            pot afecta până la 1 din 1000 pacienţi 
Foarte rare                                  pot afecta până la 1 din 10000 pacienţi 
Cu frecvenţă necunoscută           care nu poate fi estimată din datele disponibile. 
 
Vă  rugăm  să-i  spuneţi  medicului  dumneavoastră  dacă  manifestaţi  oricare  dintre  următoarele  reacţii 
adverse: 
 
Rare: dureri la nivelul muşchilor.  
Foarte  rare:  cazuri  de  accidente  hemoragice,  cazuri  izolate  de  trombocitopenie  (număr  scăzut  de 
plachete în sânge). 
Cu  frecvenţă  necunoscută:  greaţă,  vărsături,  diaree,  poate  fi  încorporat  în  calculii  biliari  (poate 
accelera formarea acestora), durere de cap, ameţeli, vertij (iluzia mişcării), scăderea tensiunii arteriale, 
apariţia  durerilor  în  piept  (anginoase);  dereglarea  ritmului  normal  al  inimii  (aritmii,  tahicardie), 
senzaţie  de  căldură,  înroşirea  feţei,  erupţii  pe  piele,  urticarie,  angioedem  (reacţie  alergică  gravă), 
bronhospasm  (îngustarea  temporară  a  bronhiilor  care  reduce  debitul  de  aer  care  le  traversează 
provocând o şuierătură la expiraţie sau tuse). 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea  includ  orice  reacţii  adverse  nemenţionate  în  acest  prospect.  De  asemenea,  puteţi  raporta 
reacţiile  adverse  direct  către  Agenţia  Naţională  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale,  str. 
Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, Bucuresti 011478- RO, tel: + 4 0757 117 259, fax: +4 0213 163 
497, e-mail: 

[email protected]

 Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5. 

Cum se păstrează Dipiridamol Zentiva

 

 

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
Nu  utilizaţi  acest  medicament  după  data  de  expirare  înscrisă  pe  cutie/blister,  după  “EXP”.  Data  de 
expirare se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 

 
Ce conţine Dipiridamol Zentiva 

-

 

Substanţa activă este dipiridamol. Fiecare comprimat filmat conţine dipiridamol 25 mg.  

-  Celelalte  componente  sunt: 

nucleu 

-  amidon  de  porumb,  lactoză  monohidrat,  celuloză 

microcristalină, povidonă K 30, talc, stearat de magneziu; 

film -

 hipromeloză, polisorbat 80, dioxid de 

titan (E171), talc, macrogol 6000, galben amurg (E110). 
 

Cum arată Dipiridamol Zentiva şi conţinutul ambalajului 

Dipiridamol  Zentiva  se  prezintă  sub  formă  de  comprimate

 

filmate,  de  formă  rotundă,  suprafaţă 

lenticulară, de culoare galben-portocalie. 
Dipiridamol Zentiva este disponibil în cutie cu 3 blistere din Al/PVC a câte 10 comprimate filmate. 

 
 
 


Page 5
background image

 

5

 

 
 
 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 

ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50 
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel: +4 021.304.7597 
e-mail: [email protected] 
 
Pentru orice informaţii referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactaţi reprezentanţa locală a 
deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă:  
ZENTIVA S.A.  
B-dul Theodor Pallady nr. 50 
Sector 3, 032266 Bucureşti, România 
Tel: +4 021.304.7597 
e-mail: 

[email protected]

 

 

Acest prospect a fost revizuit în februarie 2020.