TUSSIN 6,5mg/5ml - PROSPECT

Prospectul pentru TUSSIN 6,5mg/5ml - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: TUSSIN 6,5mg/5ml
Substanța activă: DEXTROMETHORPHANUM
Concentrația: 6,5mg/5ml
Cod atc: R05DA09
Acțiune terapeutică: ANTITUSIVE, EXCL.COMBINATII CU EXPECTORANTE ALCALOIZI DIN OPIU SI DERIVATI
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_7876_25.06.15.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flac. din sticla bruna x 115 ml sirop + o lingurita dozatoare gradata din PP la 1,25ml; 2,5ml si 5 ml
Cod cim: W54808002
Firma producătoare: ROPHARMA S.A. - ROMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

 
 
AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7876/2015/01                                      

Anexa

 

                                                                                                                                                   

Prospect 

 
 
 

Prospect: Informații pentru utilizator

 

 

TUSSIN 6,5 mg/5 ml sirop 

Bromhidrat de dextrometorfan 

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 

deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului 
sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest 
prospect. Vezi pct. 4. 

 
 

Ce găsiți în acest prospect

 

 

1.

 

Ce este Tussin și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tussin  

3.

 

Cum să utilizați Tussin  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Tussin  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este Tussin și pentru ce se utilizează 

 
Tussin este un antitusiv. Se poate utiliza în tratamentul simptomatic al tusei neproductive (fără a 
include cazurile cu reţinere a secreţiilor în căile respiratorii), de diverse cauze. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Tussin 

 

Nu utilizați Tussin:

 

dacă sunteți alergic la bromhidrat de dextrometorfan sau la oricare dintre celelalte componente 
ale acestui medicament (enumerate la pct. 6); 

dacă aveţi insuficienţă respiratorie; 

dacă aveţi astm bronşic sau afecţiuni inflamatorii ale căilor respiratorii inferioare; 

dacă alăptaţi. 

dacă luaţi sau aţi luat recent (în urmă cu cel mult 14 zile) inhibitori de monoaminooxidază 

(IMAO) (vezi pct. Utilizarea altor medicamente). 
 

Atenționări și precauții  

Înainte să utilizați Tussin, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 

dacă tusea durează mai mult de 4 zile sau este însoţită de febră, erupţii pe piele, sau dureri de 

cap, adresaţi-vă medicului; 


Page 2
background image

 

dacă suferiţi de afecţiuni

 

hepatice; 

 
-         dacă vi se administrează medicamente cu actiune antidepresivă sau antipsihotice care pot 
interacţiona cu aceste medicamente si pot apărea  modificări ale starii mentale (agitatie, halucinaţii, 
comă) şi alte afecţiuni precum creşterea tempreraturii peste 38 

o

 C, creşterea bătăilor inimii, 

presiune sangvină instabilă şi reflexe exagerate, rigiditate musculară, lipsa coordonării căt si 
simptome gastrointestinale (greaţă, varsături, diaree). 
 
Acest medicament poate provoca dependenţă. De aceea tratamentul trebuie să fie de scurtă durată. 
 
Medicamentul nu trebuie utilizat la pacienţii cu tuse productivă deoarece poate favoriza acumularea 
secreţiilor traheo-bronşice, prin înlăturarea reflexului de tuse; Tussin nu trebuie utilizat concomitent cu 
un expectorant (mucolitic sau secreto-stimulant). 
 

Tussin împreună cu alte medicamente

 

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să 
utilizați orice alte medicamente. 
 
Tratamentul concomitent sau recent (în urmă cu cel mult 14 zile) cu inhibitori de monoaminooxidază 
(IMAO) este contraindicat, datorită riscului de apariţie a sindromului serotoninergic. 
Nu se recomandă asocierea cu alcool etilic, datorită potenţării de către acesta al efectului sedativ al 
dextrometorfanului. 
Se impune prudenţă la asocierea cu alte deprimante ale sistemului nervos central SNC (analgezice 
opioide, antidepresive, antihistaminice H

1

 sedative, barbiturice, hipnotice, benzodiazepine, clonidină, 

neuroleptice, anxiolitice), deoarece creşte riscul deprimării nervos centrale. 
Asocierea cu alţi derivaţi opioizi (analgezice sau antitusive) poate produce deprimare respiratorie. 
 

Tussin împreună cu alimente, băuturi și alcool 

Se va evita administrarea de băuturi alcoolice sau de medicamente ce conţin alcool etilic în timpul 
tratamentului. 
 

Sarcina, alăptarea și fertilitatea 

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, 
adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament. 
 
Studiile efectuate la animale nu au evidenţiat efecte teratogene. În clinică, rezultatele studiilor la un 
număr restrâns de femei gravide nu au evidenţiat un efect malformativ specific pentru dextrometorfan. 
În timpul trimestrului III de sarcină, administrarea cronică a dextrometorfanului la mame, indiferent de 
doză, a produs sindrom de abstinenţă la nou-născut. La sfârşitul sarcinii, chiar dacă tratamentul este de 
scurtă durată, dozele mari prezintă risc de detresă respiratorie la nou-născut. 
 
Ca urmare, nu se recomandă administrarea dextrometorfanului în cursul sarcinii, decât dacă este 
absolut necesar şi după evaluarea raportului risc potenţial al fătului/beneficiu matern. 
 
Dextrometorfanul se excretă în laptele matern. Deoarece există riscul apariţiei hipotoniei şi de 
episoade de lipsă a respiraţiei la sugar, alăptarea este contraindicată în cursul tratamentului cu 
dextrometorfan. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

Din cauza riscului de apariţie a somnolenţei şi ameţelii, dextrometorfanul poate influenţa capacitatea 
de a conduce vehicule sau de a realiza activităţi care necesită atenţie. 
 

Tussin conţine: zahǎr 3,8014g/5 ml sirop 
 


Page 3
background image

 

Acest lucru trebuie avut în vedere la pacienţii cu diabet zaharat, în cazul administrării unor doze mai 
mari de 5 ml sirop; de asemenea dacă medicul dumneavoastră v-a atenţionat ca aveţi intoleranţă la 
unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebaţi înainte de a lua acest medicament.

 

 
 

3.

 

Cum să utilizați Tussin 

 
Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau 
farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur. 
 

Adul

ţ

ş

i adolescen

ţ

i cu vârsta peste 15 ani 

Medicamentul se administrează pe cale orală. 
 
Doza recomandată este de 16 – 20 mg bromhidrat de dextrometorfan (aproximativ 12,5 ml – 15 ml 
sirop) de 3 - 4 ori pe zi, administrată oral la intervale de cel puţin 4 ore. Doza maximă este de 120 mg 
bromhidrat de dextrometorfan (aproximativ 18,5 linguriţe dozatoare a 5 ml sirop) pe zi. 
 

Copii cu vârsta între 6 

ş

i 15 ani sau cu greutatea peste 20 kg 

La

 

copii

 

doza  la  o  administrare  este  de  0,25  mg  bromhidrat  de  dextrometorfan/kg  iar  cea  maximă 

zilnică de 1 mg/kg. 

-

Copii cu greutatea între 20 şi 30 kg (6 – 10 ani): doza recomandată la o administrare este de 6,5 mg 

bromhidrat de dextrometorfan (5 ml sirop); aceasta se poate repeta la 4 ore fără a se depăşi 20 ml sirop 
pe zi. 
-Copii cu greutatea între 30 şi 40 kg (10 – 13 ani): doza recomandată la o administrare este de 9,75 mg 
bromhidrat de dextrometorfan (7,5 ml sirop); aceasta se poate repeta la 4 ore fără a se depăşi 30 ml 
sirop pe zi. 
-Copii cu greutatea între 40 şi 50 kg (13 – 15 ani): doza recomandată la o administrare este de 13 mg 
bromhidrat de dextrometorfan (10 ml sirop); aceasta se poate repeta la 4 ore fără a se depăşi 40 ml 
sirop pe zi. 
Medicamentul nu este recomandat la copii cu vârsta sub 6 ani sau cu greutatea sub 20 kg. 
Durata tratamentului trebuie să fie cât mai scurtă şi să nu depăşească 5 zile. 
La vârstnici sau în caz de insuficienţă hepatică, iniţial, doza poate fi redusă la jumătate, apoi poate fi 
crescută în funcţie de tolerabilitate şi de necesităţi. 
Reactii adverse grave pot apărea la copii in caz de supradozare incluzând tulburările neurologice. 
 
A nu se depăşi dozele recomandate. 
 

Dacă utilizați mai mult Tussin decât trebuie

 

Pot apărea simptome  ca: greaţă, vărsături, contractii involuntare ale muschilor, agitatie somnolenţă, 
vertij, nervozitate,  stare de agitaţie, confuzie,  ataxie, modificări ale starii de constientă, miscări 
involuntare si rapide ale ochilor, tulburări cardiace (intensificarea batăilor inimii), tulburări de 
coordonare, psihoză cu halucinaţii vizuale şi hiperexcitabilitate. 
În caz de supradozaj  masiv pot să apară deprimare  respiratorie,  stop respirator,  convulsii,  comă. 
Dacă apar astfel de simptome,  adresaţi-vă  imediat medicului  dumneavoastră,  sau departamentului 
de primire urgenţe. 

 

Dacă uitați să utilizați Tussin

 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetați să utilizați Tussin 

Simptomele de tuse pot persista. 
Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului 
dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. 
 
 


Page 4
background image

 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Reacţiile adverse la dextrometorfan sunt rare. Ele pot include somnolenţă, ameţeli, tulburări gastro-
intestinale (greaţă, vărsături, constipaţie). 
 
Pot să apară reacţii alergice: erupţii pe piele însoţite de mâncărimi, urticarie, edem angioneurotic, în 
mod excepţional bronhospasm, reacţii de hipersensibilitate până la şoc anafilactic, hiperexcitabilitate, 
confuzie mentală. 
 

Raportarea reacţiilor adverse 

 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament.  
 
 

5.

 

Cum se păstrează Tussin 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 

 

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original. 
A se utiliza în cel mult 30 zile de la prima deschidere a flaconului. 
 
Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține Tussin  

-Substanţa activă este bromhidratul de dextrometorfan; 5 ml sirop conţin bromhidrat de 
dextrometorfan 6,5 mg. 
-Celelalte componente sunt: zahăr, glicerol, apă purificată

  

 
Cum arată Tussin și conținutul ambalajului 

Tussin se prezintă sub formă de lichid vâscos, limpede, incolor până la slab gălbui, cu gust dulce. 
 
Este disponibil în cutii cu un flacon din sticlă brună a 115

 

ml sirop şi o linguriţă dozatoare gradată la 

1,25 ml, 2,5 ml şi 5 ml 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 
Deţinătorul autorizaţiei de punere 

S.C. ROPHARMA S.A. 
Str. Iuliu Maniu, Nr. 55, Etaj 1, Braşov, România 
 

Fabricantul 

S.C. ROPHARMA LOGISTIC S.A.  
Str. Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Bloc 9, Sector 2, Bucureşti, România  
 


Page 5
background image

 

Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a 
deținătorului autorizației de punere pe piață: 
 

 

 

Acest prospect a fost revizuit în August 2020.

 

Alte surse de informaţii 
 

 

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România  http://www.anm.ro/