PANTHENOL SPRAY 46,30 mg/g - PROSPECT

Prospectul pentru PANTHENOL SPRAY 46,30 mg/g - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: PANTHENOL SPRAY 46,30 mg/g
Substanța activă: DEXPANTHENOLUM
Concentrația: 46,30mg/g
Cod atc: D03AX03
Acțiune terapeutică: CICATRIZANTE ALTE CICATRIZANTE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_9061_13.06.16.pdf
Ambalaj: Cutie cu 1 flacon presurizat din Al x 130 g spuma cutanata
Cod cim: W62861001
Firma producătoare: DR. GERHARD MANN CHEM. - PHARM. FABRIK GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 9061/2016/01                                                                           Anexa 
                                                                                                                                                                                 
Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru pacient 

 

Panthenol spray 46,30 mg/g spumă cutanată 

Dexpantenol 

 

 

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect

 

înainte de a începe să utilizaţi acest medicament, 

deoarece el conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  
Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.  
-  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

-  

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

-  

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4.   

 
Ce găsiți în acest prospect:  
 

1. 

Ce este Panthenol şi pentru ce se utilizează  

2. 

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Panthenol  

3. 

Cum să utilizaţi Panthenol  

4. 

Reacţii adverse posibile  

5. 

Cum se păstrează Panthenol  

6. 

Conţinutul ambalajului şi alte informaţii  

 
 
1. 

Ce este Panthenol şi pentru ce se utilizează 

 
Panthenol este utilizat ca adjuvant în tratamentul rănilor, al leziunilor cutanate şi al mucoaselor. 
 
 
2. 

Ce trebuie să ştiţi înainte să utilizaţi Panthenol 

 
Nu utilizaţi Panthenol 
-  

dacă sunteţi alergic la dexpantenol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament 
(enumerate la punctul 6). 

Panthenol nu este destinat administrării oculare. 
 
Atenţionări şi precauţii  
Înainte să utilizaţi Panthenol, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 
Dacă Panthenol trebuie folosit în regiunea feţei, nu se va pulveriza direct. Se recomandă pulverizarea spumei 
cutanate în palmă, apoi spuma se va întinde pe zona facială afectată. 
 
Panthenol nu trebuie pulverizat în ochi. De asemenea, nu trebuie pulverizat în gură sau în nas. 
 
Copii şi adolescenţi  
Panthenol poate fi utilizat la toate grupele de vârstă. La copii, medicamentul trebuie utilizat numai sub 
supravegherea unui adult. 
 
Utilizarea la pacienţii cu boli bronhopulmonare 

Page 2
background image

În cazul aplicării Panthenol, pacienţii cu astm bronşic sau cu boli bronhopulmonare nu trebuie să inhaleze 
agentul propulsor, deoarece este posibil ca acesta să provoace iritaţii ale mucoaselor sau chiar să declanşeze 
atacuri de astm bronşic. 
 
Panthenol împreună cu alte medicamente  
Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizaţi, aţi utilizat recent sau s-ar putea să utilizaţi 
orice alte medicamente.  
 
Nu s-au observat interacţiuni cu alte medicamente în cazul în care Panthenol a fost utilizat conform 
recomandărilor.  
 
Dacă Panthenol este aplicat la nivelul zonelor genitale sau anale şi se utilizează concomitent prezervative, 
rezistenţa la rupere a prezervativelor poate fi redusă datorită conţinutului în parafină al spumei cutanate. Ca 
urmare, siguranţa prezervativelor poate fi afectată.  
 
Panthenol împreună cu alimente şi băuturi 
Nu este cazul. 
 
Sarcina şi alăptarea  
Panthenol poate fi utilizat în timpul sarcinii şi alăptării.  
 
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-
vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.   
 
Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor  
Panthenol nu are nicio influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.  
 
Panthenol conţine alcool cetilstearilic  
Deoarece Panthenol conţine alcool cetilstearilic, poate provoca reacţii adverse cutanate locale (de exemplu, 
dermatită de contact). 
 
 
3. 

Cum să utilizaţi Panthenol 

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau aşa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur.  
 
Cât de mult Panthenol trebuie să utilizaţi şi cât de des trebuie să-l aplicaţi  
Se aplică sau se pulverizează Panthenol la nivelul leziunilor respective o dată sau de mai multe ori pe zi.  
 
Cum şi când trebuie să utilizaţi Panthenol  
Pulverizarea se efectuează ţinând flaconul vertical, cu valva de pulverizare în sus. Pentru a obţine o spumă 
cutanată de calitate adecvată, este important să se agite energic flaconul înainte de fiecare administrare, 
îndeosebi dacă nu a mai fost utilizat o perioadă de timp.  
Este posibil ca la prima pulverizare să se elibereze numai agentul propulsor.  
 
Cât trebuie să continuaţi să utilizaţi Panthenol  
Nu există restricţii privind durata tratamentului cu Panthenol. Aceasta depinde de natura şi evoluţia 
afecţiunii.  
 
Dacă utilizaţi mai mult Panthenol decât trebuie  
Este puţin probabil să apară supradozaj cu Panthenol în cazul utilizării acestuia conform recomandărilor. 
După ingestia orală accidentală a unor cantităţi mari de Panthenol, pot să apară tulburări gastrointestinale.  
 
Dacă uitaţi să utilizaţi Panthenol  
Nu utilizați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Continuaţi tratamentul conform schemei 
recomandate.  

Page 3
background image

 
Dacă încetaţi să utilizaţi Panthenol  
Dacă întrerupeţi permanent sau temporar utilizarea Panthenol, nu veţi obţine cel mai bun rezultat al 
tratamentului.  
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului dumneavoastră 
sau farmacistului. 
 
Precauţii speciale pentru utilizare şi eliminarea reziduurilor  
Atenţie! Flacon presurizat. A nu se deschide forţat sau arunca în foc, chiar şi după utilizarea spumei cutanate. 
A nu se pulveriza în flacără sau pe obiecte încinse/incandescente. 
În timpul administrării este interzis fumatul. 
În spaţiile fără ventilaţie suficientă, este posibilă formarea de amestecuri explozive. 
 
 
4. 

Reacţii adverse posibile 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
 
S-au raportat cazuri de reacţii de intoleranţă sub formă de reacţii alergice de contact. 
 
Raportarea reacţiilor adverse 
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul 
Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. Raportând reacţiile 
adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament. 
 
 
5. 

Cum se păstrează Panthenol 

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie şi pe flacon după EXP. Data de expirare 
se referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original. 
 
A nu se expune la lumina soarelui sau la temperaturi mai mari de 50ºC. A se ţine departe de sursele deschise 
de foc. 
 
Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului. 
 
 
6.      Conţinutul ambalajului şi alte informaţii 
 
Ce conţine Panthenol 
 
- Substanţa activă este dexpantenol. Fiecare g de spumă cutanată conţine dexpantenol 46,30 mg. 
- Celelalte componente sunt: alcool cetilstearilic emulsifiant tip A, ceară cu vâscozitate mică, parafină cu  
vâscozitate mică, acid peracetic

*

, agent propulsor

**

, apă purificată.  

 

Conţinut: acid peracetic, peroxid de hidrogen, acid acetic, apă purificată  

** 

Conţinut: propan, n-butan, izobutan  

 
Cum arată Panthenol şi conţinutul ambalajului  

Page 4
background image

Panthenol se prezintă sub formă de spumă cutanată albă, cu miros uşor înţepător.  
 
Cutie cu un flacon presurizat din Al, acoperit la interior, prevăzut cu valvă de pulverizare cu cap de aspirare, 
închis cu capac din PP și capac suplimentar din PEÎD; flaconul conţine 130 g spumă cutanată. 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul  
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă  

PHARMASWISS  ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. 

Jankovkova 1569/2c, Holešovice 

170 00 Praga 7 

Republica Cehă 

 

Fabricantul 
DR. GERHARD MANN CHEM. – PHARM. FABRIKA GmbH  
Brunsbütteler Damm 165 –173  
13581 Berlin  
Germania  
 
Acest prospect a fost revizuit în iunie 2016.
 
 
Alte surse de informaţii 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

http://www.anm.ro/