CORNEREGEL® - PROSPECT

Prospectul pentru CORNEREGEL® - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: CORNEREGEL®
Substanța activă: DEXPANTHENOLUM
Concentrația: 5%
Cod atc: S01XA12
Acțiune terapeutică: ALTE MEDICAMENTE FOLOSITE IN OFTALMOLOGIE ALTE MEDICAMENTE FOLOSITE IN OFTALMOLOGIE
Prescripție: OTC
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_12002_18.06.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 tub Al, prevazut cu aplicator x 5 g
Cod cim: W42114001
Firma producătoare: DR. GERHARD MANN CHEM-PHARM. FABRIK GMBH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

 

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 12002/2019/01-02    

 

 

               Anexa 1 

Prospect 

 

 

Prospect: Informații pentru pacient 

 

Corneregel 50 mg/g gel oftalmic

 

Dexpantenol 

 
 

Citiţi  cu  atenţie  şi  în  întregime  acest  prospect  înainte  de  a  începe  să  utilizați  acest  medicament, 
deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.  

Utilizaţi întotdeauna acest medicament conform indicaţiilor din acest prospect sau indicaţiilor medicului 
dumneavoastră sau farmacistului.

 

-  

Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.  

-  

Întrebaţi farmacistul dacă aveţi nevoie de mai multe informaţii sau recomandări.  

-  

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

-         Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 

 

  

Ce găsiți în acest prospect:  

 
1.  

Ce este Corneregel şi pentru ce se utilizează  

2.  

Ce trebuie să știți înainte să utilizaţi Corneregel  

3.  

Cum să utilizaţi Corneregel  

4. 

Reacţii adverse posibile  

5.  

Cum se păstrează Corneregel  

6.  

Conținutul ambalajului și alte informaţii  

 

 

 

1.  

Ce este Corneregel și pentru ce se utilizează  

 
Corneregel este un gel oftalmic, absorbit rapid la nivelul ochiului. Substanţa activă este dexpantenolul. 
Dexpantenolul este transformat rapid în acid pantotenic, care este o vitamină hidrosolubilă, care intervine 
în numeroase procese metabolice sub formă de coenzima A. 
Acidul pantotenic are un efect trofic şi stimulează proliferarea fibroblaştilor şi regenerarea tegumentelor 
şi mucoaselor lezate. 
 
Corneregel este utilizat pentru: 
-  

tratamentul  afecţiunilor  corneene  neinflamatorii  (keratopatii),  de  exemplu  distrofie  corneană 
(tulburări de nutriţie), degenerare corneană (regresie), eroziuni corneene recidivante (descuamări) 
şi leziuni corneene la purtătorii de lentile de contact; 

-  

ca tratament adjuvant al leziunilor de la nivelul corneei şi conjunctivei oculare, arsurilor termice şi 
chimice; 

-  

tratamentul infecţiilor corneene de natură bacteriană, virală sau micotică, ca medicament adjuvant 
pentru tratamentul specific al acestor afecţiuni corneene. 

 
Dacă după 3 zile nu vă simţiţi mai bine sau vă simţiţi mai rău, trebuie să vă adresaţi unui medic. 
 
 

2.  

Ce trebuie să știți înainte să utilizați Corneregel  

 

Nu utilizaţi Corneregel: 

 

-  

dacă  sunteţi  alergic  la  dexpantenol  sau  la  oricare  dintre  celelalte  componente  ale  acestui 

 

medicament (enumerate la punctul 6).  

 

Atenționări și precauții 

 

Înainte să utilizaţi Corneregel, adresaţi-vă medicului dumneavoastră  sau farmacistului.  
 
Dacă purtaţi lentile de contact moi în timp ce aplicaţi o picătură de Corneregel, lentilele pot fi pătate şi 


Page 2
background image

 

pot să apară incompatibilităţi. Lentilele de contact trebuie îndepărtate şi aplicate din nou numai după 
aproximativ 15 minute de la administrarea Corneregel. 
 

Corneregel împreună cu alte medicamente 

 

Spuneţi  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului  dacă  utilizați,  aţi  utilizat  recent  sau  s-ar  putea  să 
utilizați orice alte medicamente.  
 
Nu sunt cunoscute interacţiuni cu alte medicamente. Dacă utilizaţi Corneregel concomitent cu altă soluţie 
sau unguent oftalmic, acestea trebuie utilizate la intervale de 15 minute. Corneregel trebuie să fie aplicat 
ultimul.  
 

Sarcina şi alăptarea 

 

Dacă  sunteți  gravidă  sau  alăptați,  credeți  că  ați  putea  fi  gravidă  sau  intenționați  să  rămâneți  gravidă, 
adresaţi-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.  
 
Corneregel nu trebuie utilizat de către gravide sau femei care alăptează decât dacă, după evaluarea atentă, 
medicul dumneavoastră constată că beneficiul utilizării Corneregel depăşeşte riscurile potenţiale.  
 

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor 

 

Dacă  este  utilizat  conform  instrucţiunilor,  acest  medicament  poate  determina  înceţoşarea  trecătoare  a 
vederii şi pacienţii trebuie să aibă grijă când conduc vehicule şi folosesc utilaje.  
 
 

3.  

Cum să utilizați Corneregel  

 
Utilizaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus 
medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutaţi cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu 
sunteţi sigur.  
 
Doza recomandată este o picătură gel oftalmic Corneregel aplicată în sacul conjunctival de 4 ori pe  
zi, precum şi înainte de culcare, în funcţie de severitatea şi intensitatea manifestărilor.  
 
Durata de administrare nu este limitată. Trebuie să utilizaţi Corneregel până când observaţi îmbunătăţirea 
manifestărilor dumneavoastră. 
 
Este  bine  să  vă  adresaţi  unui  medic  oftalmolog  în  timpul  utilizării  Corneregel,  având  în  vedere  că 
tratamentul cu acest medicament este în mod normal de lungă durată. 
 
Pentru a evita contaminarea vârfului picurător şi a gelului oftalmic

când manipulaţi tubul, vă rugăm să nu 

atingeţi vârful aplicator cu degetele şi nu atingeţi ochiul cu vârful aplicator. Puneţi capacul de protecţie 
după fiecare utilizare.

 

 
Instrucţiuni de utilizare  

Înclinaţi capul spre spate.  
Trageţi în jos pleoapa inferioară cu ajutorul degetului arătător de la o mână și ţineţi cu cealaltă mână tubul 
în poziţie verticală deasupra ochiului (fără să atingeţi ochiul).  
Aplicaţi o picătură gel oftalmic în sacul conjunctival.  
Țineţi ochiul deschis în timp ce îl rotiţi pentru a asigura răspândirea uniformă a gelului oftalmic. 
 
Capacul  de  protecţie  permite  păstrarea  tubului  în  poziţie  verticală.  Aceasta  uşurează  administrarea 
imediată şi eficientă a Corneregel. 
 
Dacă  vi  se  pare  că  efectul  medicamentului  Corneregel  este  prea  puternic  sau  prea  slab,  adresaţi-vă 
medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
 

Dacă utilizaţi mai mult Corneregel decât trebuie 

 

O supradoză din Corneregel nu implică vreun risc cunoscut. Aceasta nu îmbunătăţeşte sau nu diminuează 
efectul terapeutic. 
 

Dacă uitaţi să utilizaţi Corneregel 


Page 3
background image

 

Aplicaţi gelul oftalmic imediat ce vă amintiţi, apoi reveniţi la schema obișnuită de utilizare. 
 
Nu aplicaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. 
 

Dacă încetați să utilizați Corneregel 

Dacă  aveţi  orice  întrebări  suplimentare  cu  privire  la  acest  medicament,  adresaţi-vă  medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.  

Reacții adverse posibile  

 
Ca  toate  medicamentele,  acest  medicament  poate  provoca  reacţii  adverse,  cu  toate  că  nu  apar  la  toate 
persoanele.  
 
În cazuri izolate pot să apară reacţii alergice.  
 

Raportarea reacţiilor adverse 

Dacă  manifestaţi  orice  reacţii  adverse,  adresaţi-vă  medicului  dumneavoastră  sau  farmacistului.  Acestea 
includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse 
direct  prin  intermediul  sistemului  naţional  de  raportare,  ale  cărui  detalii  sunt  publicate  pe  web-site-ul 
Agenţiei  Naţionale  a  Medicamentului  şi  a  Dispozitivelor  Medicale 

http://www.anm.ro/

.  Raportând 

reacţiile  adverse,  puteţi  contribui  la  furnizarea  de  informaţii  suplimentare  privind  siguranţa  acestui 
medicament.  
 
 

5.  

Cum se păstrează Corneregel  

 
Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.  
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C.  
 
A se utiliza în maxim 6 săptămâni după prima deschidere a tubului.  
 
Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și tub după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective.  
 
Nu  aruncaţi  niciun medicament  pe calea  apei  sau  a  reziduurilor menajere.  Întrebaţi  farmacistul cum  să 
aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.  
 
 

6.  

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

 
Ce conţine Corneregel

 

Substanţa activă este dexpantenolul. Un gram de gel conţine dexpantenol 50 mg.

 

Celelalte componente sunt: cetrimidă, edetat disodic, carbomer, hidroxid de sodiu, apă purificată. 

 

Cum arată Corneregel şi conţinutul ambalajului 

Corneregel se prezintă sub formă de gel incolor, apos şi clar, fără particule vizibile.

  

 
Este ambalat în cutii cu un tub conţinând 5 g, respectiv 10 g gel oftalmic. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul 
 
Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
 

Dr. Gerhard Mann, Chem. – Pharm. Fabrik GmbH 
Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germania 
 


Page 4
background image

 

 
 
 
Fabricantul 

Dr. Gerhard Mann, Chem. – Pharm. Fabrik GmbH 
Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlin, Germania 
 

Acest prospect a fost revizuit în iunie 2019. 


CORNEREGEL® se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 1 tub Al, prevazut cu aplicator x 10 g