OZURDEX - PROSPECT

Prospectul pentru OZURDEX - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: OZURDEX
Substanța activă: DEXAMETHASONUM
Concentrația: 700 micrograme
Cod atc: S01BA01
Acțiune terapeutică: ANTIINFLAMATOARE CORTICOSTEROIZI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu1 implant steril de tip filament cu eliberare prelungitã conþinând dexametazonã 700 micrograme, dispus în acul (oþel inoxidabil) unui aplicator de unicã folosinþã.
Cod cim: W55950001
Firma producătoare: ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND - IRLANDA
Conținut prospect: