MINIRIN MELT 120micrograme - PROSPECT

Prospectul pentru MINIRIN MELT 120micrograme - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: MINIRIN MELT 120micrograme
Substanța activă: DESMOPRESSINUM
Concentrația: 120micrograme
Cod atc: H01BA02
Acțiune terapeutică: HORMONI AI LOBULUI POSTERIOR HIPOFIZAR HORMON ANTIDIURETIC (ADH) SI ANALOGI
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.anm.ro/_/_PRO/PRO_11893_31.05.19.pdf
Ambalaj: Cutie x 1 blist. Al/Al x 10 unitati dozate liof. oral
Cod cim: W53992001
Firma producătoare: FERRING GmbH - GERMANIA
Conținut prospect:
Page 1
background image

AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 11892/2019/01-02                                         Anexa 
                                                                                 11893/2019/01-02 

                           11894/2019/01-02                                             

                                                                                                                                                    Prospect 

 
 
 

Prospect: Informaţii pentru utilizator 

 

MINIRIN MELT 60 micrograme liofilizat oral 

MINIRIN MELT 120 micrograme liofilizat oral 
MINIRIN MELT 240 micrograme liofilizat oral 

Desmopresină  

 

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament 
deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 

-

 

Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.  

-

 

Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă  medicului dumneavoastră sau farmacistului. 

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor 
persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră. 

-

 

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4. 

 

Ce găsiți în acest prospect:

 

1.

 

Ce este Minirin Melt și pentru ce se utilizează  

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați Minirin Melt  

3.

 

Cum să luați Minirin Melt  

4.

 

Reacții adverse posibile  

5.

 

Cum se păstrează Minirin Melt  

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 
 

1.

 

Ce este MINIRIN MELT și pentru ce se utilizează 

 

MINIRIN MELT

 

aparţine grupului de medicamente numite hormoni ai lobului posterior hipofizar; 

hormon antidiuretic (ADH) şi analogi şi este indicat în: 
- diabetul insipid de origine centrală;  
- enurezisul primar nocturn la pacienţi cu vârstă de peste 5 ani cu capacitate normală de concentrare a 
urinii, după eliminarea unei patologii organice subiacente; 
- tratamentul simptomatic al nicturiei asociate poliuriei nocturne la adulţi. 
 
 

2.

 

Ce trebuie să știți înainte să luați MINIRIN MELT 

 
Nu utilizați MINIRIN MELT

 

- dacă sunteţi alergic la acetatul de desmopresină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui 
medicament (enumerate la pct. 6). 
- dacă suferiţi de polidipsie (aport anormal de mare de lichide), insuficienţă cardiacă sau orice alte 
afecţiuni care necesită tratament diuretic, insuficienţă renală, sindromul secreţiei inadecvate de ADH 
(SIADH) sau alte afecţiuni în care restricţia hidrică nu poate fi respectată. 
- dacă aveţi nivelul plasmatic de sodiu scăzut. 
- în cazul abuzului de alcool etilic. 

 
Atenționări și precauții 

 

Dacă utilizaţi MINIRIN MELT concomitent cu alte medicamente: vezi 

MINIRIN MELT împreună cu 

alte  medicamente. 


Page 2
background image

 

Înainte să utilizați MINIRIN MELT, adresați-vă medicului dumneavoastră: 
- dacă echilibrul lichidian sau al sodiului este perturbat din cauza altor afecţiuni; 
- dacă aveţi un risc de creştere a presiunii intracraniene.  
 
Când utilizaţi MINIRIN MELT în tratamentul enurezisului primar nocturn trebuie să limitaţi aportul 
de lichide cu o oră înainte şi 8 ore după administrare. MINIRIN MELT se utilizează cu precauţie când 
există un dezechilibru lichidian. 
Dacă apare vreuna din următoarele simptome a acumulării unei cantităţi crescute de lichide în 
organism, anunţaţi medicul imediat: 
- cefalee; 
- greaţă, vomă; 
- creştere în greutate; 
- în cazuri severe convulsii. 

 
MINIRIN MELT împreună cu alte medicamente

 

Spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi, aţi luat recent sau s-ar putea să luați 
orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripţie medicală. 
Tratamentul concomitent cu anumite medicamente împotriva depresiei (antidepresive triciclice, 
inhibitori selectivi de serotonină), clorpromazină - antipsihotic, carbamazepină - antiepileptic, 
loperamidă – antidiareic, clorpropamidă - antidiabetic şi unele medicamente antiinflamatoare 
nesteroidiene) poate creşte efectul antidiuretic al MINIRIN MELT, ducând la acumularea de lichide în 
organism. 
 

MINIRIN MELT împreună cu alimente și băuturi 

Este recomandat ca

 

MINIRIN MELT

 

să fie administrat înaintea mesei pentru a reduce influenţa 

alimentelor asupra medicamentului. Alimentele şi lichidele consumate concomitant cu MINIRIN 
MELT îi reduc eficacitatea. 
 

Sarcina și alăptarea 

Adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice 
medicament. 
 
Minirin  Melt  nu  trebuie  utilizat  în  timpul  sarcinii,  cu  excepţia  cazului  în  care  medicul  decide  că 
starea clinică a femeii impune tratament cu desmopresină.  
 
Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze măsuri contraceptive eficace în timpul şi până la o 
săptămână după tratament.  
 
MINIRIN MELT se excretă în laptele matern, dar acele cantităţi de desmopresină care ar putea trece la 
sugar sunt considerabil mai reduse faţă de cantităţile necesare pentru influenţarea diurezei. 
 

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

 

MINIRIN MELT nu are nici o influenţă sau are o influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce 
vehicule sau de a folosi utilaje. 
 
 

3.

 

Cum să luați MINIRIN MELT 

 
Luaţi întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră. Discutaţi cu 
medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteţi sigur. 
Este important să nu luaţi mai mult decât doza prescrisă de medic pe zi. 
Dozele se stabilesc individual şi medicul va prescrie cea mai potrivită doză pentru dumneavoastră. 
MINIRIN MELT 60 micrograme corespunde unui comprimat de 0,1 mg, MINIRIN MELT 120 
micrograme corespunde unui comprimat de 0,2 mg, iar MINIRIN MELT 240 micrograme

 

corespunde 

unui comprimat de 0,4 mg. 


Page 3
background image

Se administrează, de preferat, la aceeaşi oră, înainte de mese.  
 

Diabet insipid central

: Doza iniţială recomandată pentru adulţi şi copii este de 60 micrograme 

desmopresină de 3 ori pe zi, sublingual. Dozele se ajustează apoi în funcţie de diureză.  
Doza zilnică variază între 120 micrograme şi 720 micrograme desmopresină. Pentru cei mai mulţi 
pacienţi, schema optimă de tratament este de 60 micrograme-120 micrograme desmopresină, 
sublingual, de 3 ori pe zi. În cazul apariţiei semnelor de retenţie hidrică/hiponatremie, tratamentul 
trebuie întrerupt şi ulterior dozele se ajustează. 

Enurezis primar nocturn

: Doza iniţială recomandată este de 120 micrograme desmopresină, 

administrată la culcare. Doza se poate creşte până la 240 micrograme în cazul în care doza iniţială este 
insuficientă. În timpul tratamentului se impune restricţie lichidiană. În cazul apariţiei semnelor de 
retenţie hidrică/hiponatremie (cefalee, greaţă/vărsături, creştere în greutate şi, în cazuri severe, 
convulsii) tratamentul se întrerupe până la recuperarea completă. La reluarea tratamentului, este 
necesară restricţie lichidiană.  
Evaluarea privind necesitatea continuării tratamentului se realizează după trei luni de tratament, la cel 
puţin o săptămână după întreruperea tratamentului. 

 
Nicturia

: Doza iniţială recomandată este de 60 micrograme desmopresină, sublingual, administrată la 

culcare. În cazul unui răspuns ineficace, după o săptămână, se poate creşte la 120 micrograme şi apoi 
la 240 micrograme, la intervale de o săptămână. În timpul tratamentului se impune restricţie 
lichidiană. 
La pacienţii cu nicturie, pentru diagnosticul poliuriei nocturne, trebuie efectuat un grafic frecvenţa 
micţională/volum pentru cel puţin 2 zile şi nopţi înaintea iniţierii tratamentului. O cantitate de urină în 
timpul nopţii care depăşeste capacitatea vezicii urinare sau depăşeşte 1/3 din cantitatea de urină din 24 
ore este definită ca poliurie nocturnă. 
 

La vârstnici:

 nu este recomandată iniţierea tratamentului cu MINIRIN MELT la pacienţi cu vârsta 

peste 65 de ani. Dacă totuşi medicul decide administrarea desmopresinei, concentraţia plasmatică a 
sodiului trebuie determinată înainte de începerea tratamentului şi la 3 zile după iniţiere sau la creşterea 
dozei. 
 
În cazul aparitiei retenţiei hidrice/hiponatremiei (cefalee, greaţă/vărsături, creştere în greutate şi în 
cazuri severe, convulsii) tratamentul se întrerupe până la recuperarea completă a pacientului. La 
reluarea tratamentului, este necesară restricţie lichidiană.  
Dacă după 4 săptămâni de tratament nu se obţin efectele clinice dorite, tratamentul se întrerupe. 
Dacă aveţi impresia că efectul medicamentului MINIRIN MELT

 

este prea intens sau prea slab, 

contactaţi medicul sau farmacistul. 
 

Dacă luați mai mult MINIRIN MELT decât trebuie

 

Dacă luaţi prea multe liofilizate orale, consultaţi imediat medicul sau farmacistul. 
În cazul apariţiei semnelor de retenţie hidrică/hiponatremie (cefalee, greaţă/vărsături, creştere în 
greutate şi, în cazuri severe, convulsii) tratamentul se întrerupe până la recuperarea completă. 

 
Dacă uitați să luați MINIRIN MELT 

 

Nu luaţi o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Dacă uitaţi să luaţi mai multe doze, luaţi o doză 
când vă aduceţi aminte şi apoi reveniţi la doze aşa cum au fost prescrise. 
 
Dacă aveţi orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresaţi-vă medicului 
dumneavoastră sau farmacistului. 
 
 

4.

 

Reacții adverse posibile

 

 
Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate 
persoanele. 
Acestea au fost clasificate în funcţie de frecvenţă astfel:  


Page 4
background image

Foarte frecvente (la mai mult de un pacient din 10); 
Frecvente (la mai mult de un pacient din 100 dar mai puţin de un pacient din 10); 
Mai puţin frecvente (la mai mult de un pacient din 1000 dar mai puţin de un pacient din 100); 
Foarte rare (la mai mult de un pacient din 10 000 dar mai puţin de un pacient din 1000), ce include 
raportări izolate. 
Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). 
Dacă aportul de lichide nu se limitează conform instrucţiunilor de mai sus, în organism se va acumula 
o cantitate mare de lichid ceea ce va determina: durere de cap, greaţă/vărsături, creştere în greutate şi 
în cazuri severe, convulsii. În cazul apariţiei acestor simptome, întrerupeţi tratamentul şi consultaţi 
imediat medicul sau farmacistul. 
În general tratamentul cu MINIRIN MELT

 

este bine tolerat. 

 
La adulţi: 
Reacţii adverse foarte frecvente: durere de cap. 
Reacţii adverse frecvente: scăderea concentraţiei de sodiu în sânge, ameţeli, tensiune arterială crescută, 
greaţă, durere abdominală, diaree, constipaţie, vărsături, umflături, oboseală, simptome la nivelul 
vezicii urinare şi uretrei. 
Reacţii adverse mai puţin frecvente: insomnie, somnolenţă, senzaţii neobişnuite în anumite zone ale 
corpului, afectarea vederii, senzaţie de învârtire a obiectelor din jur în jurul corpului, palpitaţii, 
tensiune arterială scăzută, lipsă de aer, dispepsie, senzaţie de balonare şi distensie a abdomenului, 
transpiraţii, mâncărimi, erupţii cutanate, urticarie, spasme musculare, dureri musculare, stare generală 
de rău, durere toracică, afecţiune pseudogripală, creştere în greutate, nivel crescut al enzimelor 
hepatice, scăderea concentraţiei de potasiu în sânge. 
Reacţii adverse rare: stare confuzională, dermatită alergică 
Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută: reacţie anafilactică, deshidratare, creşterea concentraţiei de 
sodiu în sânge, convulsii, astenie, comă. 
 
La copii şi adolescenţi: 
Reacţii adverse frecvente: durere de cap. 
Reacţii adverse mai puţin frecvente: labilitate afectivă, agresivitate, durere abdominală, greaţă, 
vărsături, diarrea, oboseală, umflături la nivelul extremităţilor, simptome ale vezicii urinare şi uretrei. 
Reacţii adverse rare: simptome anxioase, coşmar, schimbări bruşte ale stării emoţionale, somnolenţă, 
creşterea tensiunii arteriale, iritabilitate. 
Reacţii adverse cu frecvenţă necunoscută: reacţie anafilactică, scăderea concentraţiei de sodiu în 
sânge, comportament anormal, tulburare emoţională, depresie, halucinaţii, insomnie, tulburare de 
atenţie, hiperactivitate psihomotorie, convulsii, sângerări nazale, dermatită alergică, erupţie cutanată, 
transpiraţii, urticarie. 
 

Raportarea reacțiilor adverse 

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. 
Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta 
reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate 
pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/. 
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa 
acestui medicament. 
 
 

5.

 

Cum se păstrează MINIRIN MELT 

 
Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor. 
 
Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP. Data de expirare se 
referă la ultima zi a lunii respective. 
 
A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate şi lumină. 
 


Page 5
background image

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să 
aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

 

 
 

6.

 

Conținutul ambalajului și alte informații 

 

Ce conține MINIRIN MELT  

-

 

Substanța activă este desmopresina.

 

O unitate dozată de liofilizat oral conţine: 
MINIRIN MELT 60 micrograme liofilizat oral: 60 micrograme desmopresină, sub formă de acetat de 
desmopresină. 
MINIRIN MELT 120 micrograme liofilizat oral: 120 micrograme desmopresină, sub formă de acetat 
de desmopresină.  
MINIRIN MELT 240 micrograme liofilizat oral: 240 micrograme desmopresină, sub formă de acetat 
de desmopresină.  

 

-

 

Celelalte componente sunt: gelatină, manitol, acid citric anhidru. 

 

Cum arată MINIRIN MELT și conținutul ambalajului 

MINIRIN MELT 60 micrograme liofilizat oral:

 

liofilizat oral, rotund, de culoare albă, marcat pe una 

din feţe cu o picătură. 
MINIRIN MELT 120 micrograme liofilizat oral: liofilizat oral, rotund, de culoare albă, marcat pe una 
din feţe cu două picături.

 

MINIRIN MELT 240 micrograme liofilizat oral: liofilizat oral, rotund, de culoare albă, marcat pe una 
din feţe cu trei picături. 
 
Cutie cu 1 blister din Al/Al ce conţine 10 unităţi dozate liofilizat oral. 
Cutie cu 3 blistere din Al/Al a câte 10 unităţi dozate liofilizat oral. 
 
Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate. 
 

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul 

Ferring GmbH 
Wittland 11, D 24109 Kiel Germania 
 

Acest prospect a fost revizuit în mai 2019

 

Alte surse de informații 

 
Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medical

http://www.anm.ro/

  

 


MINIRIN MELT 120micrograme se mai gaseste sub urmatorul ambalaj:

Cutie x 3 blist. Al/Al x 10 unitati dozate liof. oral