DESLORATADINA ACTAVIS - PROSPECT

Prospectul pentru DESLORATADINA ACTAVIS - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DESLORATADINA ACTAVIS
Substanța activă: DESLORATADINUM
Concentrația: 5 mg
Cod atc: R06AX27
Acțiune terapeutică: ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC ALTE ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC
Prescripție: PRF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. din OPA/Al/PVC-Al x 10
Cod cim: W58016002
Firma producătoare: ACTAVIS LTD. - MALTA