AERIUS 2,5mg - PROSPECT

Prospectul pentru AERIUS 2,5mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: AERIUS 2,5mg
Substanța activă: DESLORATADINUM
Concentrația: 2,5mg
Cod atc: R06AX27
Acțiune terapeutică: ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC ALTE ANTIHISTAMINICE DE UZ SISTEMIC
Prescripție: P-RF
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie x 100 compr. orodispersabile (PVC/OPA/Al)
Cod cim: W60473012
Firma producătoare: SP LABO NV - BELGIA