DELTYBA 50 mg - PROSPECT

Prospectul pentru DELTYBA 50 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DELTYBA 50 mg
Substanța activă: DELAMANIDUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: J04AK06
Acțiune terapeutică: MEDICAMENTE PENTRU TRATAMENTUL TUBERCULOZEI ALTE MEDICAMENTE PT. TRAT. TUBERCULOZEI
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blister Al/Al x 48 comprimate filmate
Cod cim: W63026001
Firma producătoare: OTSUKA NOVEL PRODUCTS GMBH - GERMANIA
Conținut prospect: