DEFITELIO - PROSPECT

Prospectul pentru DEFITELIO - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DEFITELIO
Substanța activă: DEFIBROTIDE
Concentrația: 80 mg/ml
Cod atc: B01AX01
Acțiune terapeutică: ANTITROMBOTICE ALTE MEDICAMENTE ANTITROMBOTICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 10 flacoane din sticla a 2,5ml x 200mg defibrotida
Cod cim: W60856001
Firma producătoare: GENTIUM SPA - ITALIA
Conținut prospect: