EXJADE 360 mg - PROSPECT

Prospectul pentru EXJADE 360 mg - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: EXJADE 360 mg
Substanța activă: DEFERASIROXUM
Concentrația: 360mg
Cod atc: V03AC03
Acțiune terapeutică: ALTE PREPARATE TERAPEUTICE CHELATORI DE FER
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu blist. PVC/PVDC/Alu x 90 compr. film.
Cod cim: W64444002
Firma producătoare: NOVARTIS PHARMA GMBH - GERMANIA