DACOGEN - PROSPECT

Prospectul pentru DACOGEN - de la indicatii si contraindicatii, la compozitie, interactiuni, mod de administare, precautii si reactii adverse posibile
Denumire comercială: DACOGEN
Substanța activă: DECITABINUM
Concentrația: 50mg
Cod atc: L01BC08
Acțiune terapeutică: ANTIMETABOLITI ANALOGI AI BAZELOR PIRIMIDINICE
Prescripție: PR
Prospect: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=/pages/medicines/landing/epar_search.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d125
Ambalaj: Cutie cu 1 fl. din sticla ce contine 50mg decitabina
Cod cim: W59587001
Firma producătoare: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. - BELGIA
Conținut prospect: